Regisztráció  Belépés
2018. február 20. kedd | 8. hét | 51. nap | 01:02 | Aladár, Álmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Márai: Február
Ezek a hosszú februári éjszakák, mikor a kihűlt szobában felébredünk a szél vinnyogására, dideregve ülünk fel az ágyban, meggyújtjuk a kislámpát, rágyújtunk, megnézzük az órát -- korábban virrad már, de nincs sok öröm benne, mert nappal is a tél odvában kucorgunk, betegségek, csőrepedések, füstölgő kályhák, elvégezetlen irodalmi és reménytelen, kedvetlen emberi feladatok között, rongyokba és prémekbe bugyolálva -, lila körmeinkre lehelünk, s eszünkbe jut, hogy megint elmúlt egy farsang, az ablakon kocogtat a hamvazó szerda jeges ujja, az öröm elillant és öregszünk.Így ülünk a februári hajnalban, kedvetlenül és lila körmökkel. Kamránk, melyet ősszel bölcsen megraktunk, kiürült már; a befőtteket és az oldalast megettük, a savanyú káposzta végére járunk. Ismerőseinket elviszi egy tüsszentés is e hetekben. A nők lakkcsizmásan gázolnak az olvadó hólében, a szennyben és latyakban, ormótlanul, cinóbervörös orral, mintegy csak jelezve -- mütyürkével és pillantással -- női jellegüket. A könyvekre csömörrel pillantunk az éjjeleken; úgy tetszik, már elolvastunk minden könyvet, s egyik sem tudott segíteni. Napközben félórákat fekszünk a kvarcfény alatt, tátogva, és szomjasan nyeljük, szopogatjuk az ózonízű fényt, cuclizzuk a mesterséges sugarakat, oly mohón és tikkadtan, mint ahogy egy alvilági szolganép vágyhat a fényre és szabadságra. A fényre emlékezünk, mely reménytelenül hiányzik életünkből, a fényre, melyben van valami pogány és kegyetlen, valami erkölcstelen és nagyszerű, mint az életben. Aztán arra gondolunk, hogy ez a hónap, mely telítve van zenekari hangversennyel és tüdőgyulladással. Ez a hónap, mikor egészen kis mozdulatokkal élünk, óvatosan és gazdaságosan, mint a bölcs állatok, melyek lecsökkentik ilyenkor az élet tevékenységét, mozdulatlansággal védekeznek, lassított érveréssel szunyókálnak és pislogva, rejtélyes félálomban várják a napot. E hetekben, tél vége felé, tanácsos különösebb erőpazarlás nélkül élni: rövideket írni -- legföljebb négy-öt sort egyszerre -, mint a medvék.
De hajnal felé, az ébredés józan káprázatában, eszünkbe jut a farsang, mely megint egyszer elviharzott mellettünk, álruhában, lobogó szalagokkal, színes papírszeméttel szórta tele a világot, visított és sikongott, jeleket adott és integetett, s mi kitértünk előle. Most már itt a reggel, mely hamut hullat fejünkre. Az ablak előtt a fákat nyöggetik a böjti szelek. Lehet, gondoljuk dideregve, hogy valami féktelen és túláradó is volt az életben, valamilyen eszelős öröm, vad és visító boldogság, amely fütyölt az értelem méltóságára -- s talán erről volt szó; csak mi nem tudtuk.
gallokovacs, 2011. február 02. szerda, 10:09
Címkék: hosszú februári, kihűlt szobában, szél vinnyogására, ablakon kocogtat, hamvazó szerda, öröm elillant,
Kommentek
Wass Albert - Mire a fák megnőnek
Az ember csak szánt, vet, kalapál, arat. Ganét hord, újra szánt, újra vet, újra meg újra.
S egyszer csak észreveszi, hogy a hajában szürke szálak vannak, megszélesedett a homloka, szakálla szürke már, s bajusza bozontos. Az ember csak észreveszi, hogy a csikóból csontos,
öreg ló lett, a gyermekek szakállt eresztettek és bajuszt.
A bölcsőben síró leánykák férjhez mennek, és új bölcsőt ringatnak.
Az ember, ha ezeket észreveszi, meglepve megtorpan és csodálkozik.
Istenem, mondja, hát így... hát így vagyunk már. Eltelt az idő.
Igen, hát ez a rend, mondja magában az ember. Ez a rend.
Csak kár, olyan rövid volt az egész.
Hogy tulajdonképpen semmi sem történt, csak volt néhány szép és nagyszerű élmény,
és volt néhány csúnya és gonosz élmény. Volt néhány gazdag, örömtől dagadó perc,
és volt néhány megaláztatás, néhány kellemetlen kaland, betegség,
njzsike, 2018. február 17. szombat, 18:34
A Szervita rend hét szent alapítója
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Akiket Isten megigazultakká tett, azokat meg is dicsőítette.
Testvéreim!
Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.
Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.
Ez az Isten igéje.
Róm 8,26-30

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ti akik elhagytatok mindent és követtetek engem,
maroka, 2018. február 17. szombat, 08:42
2018. február 17., szombati Napiszöveg
,,Az udvari főtisztviselő elnevezte Dánielt
Baltazárnak"(Dániel 1:7NW Az udvari főtisztviselő elnevezte Dánielt Baltazárnak, Hanániát Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriát pedig Abednegónak.).

Amikor Dániel és a társai számű-
zetésben voltak Babilonban,
megpróbálták őket beolvasztani
a helyi kultúrába, ezért a kálde-
usok nyelvére tanították ezeket
a fiatalokat. Sőt, a nevelésükért
felelős udvari tisztviselő babiloni
neveket adott nekik (Dániel 1:3-7NW Ekkor a király megparancsolta Aspenáznak, az udvari tisztviselők fejének, hogy hozzon el néhány izraelitát, köztük királyi és nemesi származásúakat is.4Olyan fiatalokat kellett hoznia, akiknek nincs testi fogyatékosságuk, jó megjelenésűek, bölcsek, van ismeretük, tisztán látók, és alkalmasak arra, hogy a király palotájában szolgáljanak. Meg kellett tanítania őket a káldeusok írására és nyelvére.5A király ezenkívül elrendelte, hogy mindennap a királynak készített ínyencfalatokból adjanak
charlotteani, 2018. február 17. szombat, 05:30
2018.02.13 - 18 nagyböjti szentmisék
Nagyböjt: Idén, február 13-án, húshagyó kedden, fejeződik be a farsangi időszak.
Hamvazószerdán, február 14-én megkezdődik a nagyböjti szent idő. Hamvazószerda
és nagypéntek szigorú böjti napok. Hagyományaink szerint felnőtt
Testvéreink (60 éves korig) ezeken a napokon csak háromszor étkeznek. Hamvazószerdán
és a nagyböjti péntekeken 14 éves kortól (felső korhatár nélkül) a hústól
való megtartóztatással fejezzük ki böjtölésünket. A böjti fegyelem nem kötelezi
azokat a Testvéreinket, akiknek egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy
böjtöljenek. A böjti szent idő különösen alkalmas a lelki megújulásra, szentgyó-
násunk elvégzésére. Hamvazószerdán, a 08 órakor kezdődő szentmise keretében,
február 18-án, nagyböjt 1. vasárnapján a szentmise után a bűnbánat jeleként
hamvazás lesz, amelyben mindenki részesülhet.
Bűnbánat a szent időszaka. Bűnbánat jeléűl a pap hamut hint a hívők fejére
A homlokunkra hintett hamu a bűnbánat
maroka, 2018. február 15. csütörtök, 11:44
Ferenc pápa hamvazószerdán
2018. február 14. szerda Ferenc pápa hamvazószerdán: Itt az alkalmas idő - állj meg, nézz, és térj vissza!
Február 14-én, hamvazószerdán este a Szentatya a római Szent Szabina-bazilikában mutatott be szentmisét.
Ferenc pápa homíliájának fordítását teljes terjedelmében közöljük.
A negyven napos bűnbánati idő alkalmas időszak arra, hogy kijavítsuk keresztény életünk hamis hangzását és befogadjuk az Úr húsvétjának mindig új, örömteli és reményt ébresztő üzenetét.
Anyai bölcsességében az Egyház azt javasolja, hogy különös figyelmet fordítsunk mindarra, ami hívő szívünk kihűlését vagy berozsdásodását eredményezheti.
Sokféle kísértésnek vagyunk kitéve. Mindenki tudja, milyen nehézségekkel kell szembenéznie. Szomorú megtapasztalni, hogy a mindennapi bajok közepette olyan hangok szólalnak meg, amelyek kihasználva az emberek fájdalmát és elbizonytalanodását - csak a bizalmatlanságot képesek növelni. Márpedig ha a hit gyümölcse a szeretet - amint Kalkuttai Teréz anya
maroka, 2018. február 15. csütörtök, 10:32
Erdő Péter hamvazószerdán:
2018. február 14. szerda Erdő Péter hamvazószerdán: Ne az emberek, a közvélemény megítéléséhez igazítsuk viselkedésünket! Erdő Péter bíboros, prímás ünnepi szentmisét celebrált hamvazószerdán, február 14-én délután az esztergomi bazilikában. Homíliáját teljes terjedelmében közöljük.
...........
Krisztusban Kedves Testvérek!
- 1. A mai napon kezdi egyházunk a nagyböjti bűnbánati időt. A megtérés ideje ez. A hamu, amit ma homlokunkra hintünk, emberi mulandóságunkra emlékeztet. Használatát a legtöbb régi vallásban megfigyelhetjük. Az Ószövetség régi görög fordítása, az úgynevezett Hetvenes fordítás a por és a hamu kifejezéseket egymással felváltva alkalmazza. Amikor pedig a mai napon hamuval jelöljük meg a hívő emberek homlokát, a liturgia egyik változata szerint ezeket a szavakat mondjuk: emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel. A Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Isten az embert a föld porából alkotta.
maroka, 2018. február 15. csütörtök, 10:22
Bálint-nap
Bálint-nap


Szent Bálint napján (Február 14-én) tartják főleg az angolszász országokban a Bálint-nap (angolul Valentine's Day) ünnepét, amely Magyarországon az angol név közvetlen átvétele miatt sokak számára mint Valentin-nap vált ismertté és az utóbbi másfél évtizedben népszerűvé. Ezen az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés elterjedése miatt Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket.

A szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni (akkori nevén Interamna) püspöke a 14. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban.
Ennek a szentről elterjedt egyik történet képezte az alapját.
Eszerint mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték,
taltos1, 2018. február 14. szerda, 21:55
2018. február 13., keddi Napiszöveg
,,Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz"
(Róma 12:21NW Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz,
hanem a rosszat mindig győzd le a jóval.).

Mivel az ellenfeleink valószínűleg
akkor támadnak meg minket,
amikor a legkevésbé számítunk rá,
vagy amikor a leggyengébbek
vagyunk, mindig ébernek kell
lennünk. Az a felszólítás, hogy
,,ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz",
egyértelműen mutatja, hogy le
tudjuk győzni a rosszat. De ehhez
folyamatosan küzdenünk kell.
Ha nem maradunk éberek, és
feladjuk a harcot, akkor legyőz
minket Sátán, a gonosz világa és
a bűnös hajlamaink. Soha ne en-
gedd hát, hogy Sátán megfélem-
lítsen és megadásra kényszerítsen!(1Péter 5:9NW De ti szálljatok szembe vele szilárd hittel, tudva, hogy testvéreitek egész közössége hasonló szenvedésekkel néz szembe szerte a világon).
A győzelemhez elengedhetetlen
arra koncentrálnunk, hogy miért
is küzdünk. Akkor
charlotteani, 2018. február 13. kedd, 21:36
Képek, videók
Bartalis János:Február
maria_kadar_148
2018. február 20. kedd, 00:26
február cica napot.jpg
durcimarcika
2018. február 15. csütörtök, 11:33
Helló február.jpg
maria_kadar_148
2018. február 05. hétfő, 00:21
február.jpg
durcimarcika
2018. február 03. szombat, 11:05
február
taltos1
2018. február 01. csütörtök, 22:40
Hello Február!
irmus
2018. február 01. csütörtök, 18:27
február01 szentmise.jpg
maroka
2018. február 01. csütörtök, 18:05
februárz.jpg
zsokica45
2018. február 01. csütörtök, 16:09
februárr.jpg
zsokica45
2018. február 01. csütörtök, 16:09
februárb.jpg
zsokica45
2018. február 01. csütörtök, 16:08
február.jpg
zsokica45
2018. február 01. csütörtök, 16:08
Februar
terezia1951
2018. február 01. csütörtök, 12:32
Februári
csalogany13
2017. március 30. csütörtök, 20:08
februári tél4.jpg
maroka
2017. február 14. kedd, 15:20
februári tél3.jpg
maroka
2017. február 14. kedd, 15:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.