Regisztráció  Belépés
2018. március 20. kedd | 12. hét | 79. nap | 08:47 | Klaudia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ministránsokkal találkozott elsőszombaton Erdő Péter bíboros
Ministránsokkal találkozott elsőszombaton Erdő Péter bíboros
Erdő Péter bíboros, prímás idén is a magyar ifjúságért és a családokért imádkozik és mutat be szentmisét az év elsőszombatjain az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye különböző templomaiban. A főpásztor március 3-án a Budakalász - Szentistvántelepi Szent István-plébániára látogatott.
Erdő Péternek a szentmisén elhangzott homíliáját teljes terjedelmében:
Krisztusban Kedves Testvérek!
- 1. A templom megtisztításának evangéliumát hallottuk. Szent János evangéliumában ez a jelenet Jézus nyilvános működésének bevezető eseményei között foglal helyet. A kánai menyegző csodája után, amikor Jézus a régi szövetség vizeskorsóiba az érkező új szövetség borát tölti.
De a többi evangéliumok a templom megtisztításáról Jézus nyilvános működésének a végén adnak hírt. Így a templom megtisztítása a szenvedéstörténet nyitányát alkotja. Ezért halljuk a mai evangélium végén, hogy sokan hittek Jézusban, de ő tudta, mi lakik az emberben. Vagyis Jézus nem tévedésből ment fel Jeruzsálembe, nem gondolta azt, hogy ott majd a lelkes népre támaszkodva messiáskirályként ismerteti el magát. Jól tudta, hogy az a tömeg, amely most hisz, amely pár nap múlva hozsannát kiált, szinte egy emberként fogja harsogni Pilátus előtt, hogy ,,feszítsd meg őt".
- 2. A templom megtisztításának a történetében ne azt vizsgáljuk, hogy mire utalnak az elbeszélés részletei: a kötél, az ostor, vagy hogy kit és mit űzött ki Jézus tettleg a templomból. Fontosabb az esemény teológiai mondanivalójára figyelnünk. Ezt pedig az evangéliumok az ószövetségi utalásokkal érzékeltetik. Az első jézusi utalás: ,,Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká". Zakariás próféta szavai jutnak eszünkbe: ,,Ezt mondja a Seregek Ura: Féltékeny szeretettel szeretem Jeruzsálemet és Siont" (Zak 1,14). Jézus a Fiú, aki eljön Atyja házába, a templomba. A végső idő köszönt be ezzel. És mert ő a Fiú, rendelkezhet is a házban. Meg is botránkoznak rajta a körülállók, ezért is kérdezik, milyen jogon műveli mindezt.
Tovább mélyíti a jelenet megértését a másik ószövetségi utalás, a hatvankilencedik zsoltár szövege: ,,Buzgóság emészt el házadért" (Zsolt 69,10). A szenvedő igaz beszéde ez. A házért, a templomért, az Isten és ember találkozásának tisztaságáért való odaadás pedig tényleg elemészti őt. Krisztus nemcsak a kereskedők kiűzésével tisztítja meg a templomot, de az Isten tiszteletét egészen újjá, tisztává teszi. A saját vérével tisztítja meg a népet.
De Jézus válaszol is a felelősségre vonásra: ,,Bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra felépítem azt". Nem hiába zúdul fel erre a hallgatóság. Hiszen Kr. e. 20-tól, illetve 19-től egészen Kr. u. 27-ig épült ez a templom. Friss volt még, mikor Jézus benne járt, néhány éve fejeződött be a helyreállítás. Büszkék lehettek rá. És persze nem értik meg, hogy a saját testének templomára gondol, pedig ez válik világossá a feltámadás fényében. Isten és ember találkozásának kitüntetett helye már nem a kövekből épült templom, hanem Krisztus teste; itt egyesül igazán Isten és ember.
Induljunk hát mi is, találkozzunk a nagyböjti időben igazán Istennel! Vagyis utánozzuk, szemléljük Jézus személyét, életét és vegyük magunkhoz testét az Eucharisztiában. De keressük az Istennel való találkozást Krisztus titokzatos testében, az Egyház közösségében is, az élő kövekből épült új templomban.
- 3. A mai elsőszombati imaórát a magyar ifjúságért és a családokért ajánlottuk fel. Budakalász és ezen belül is Szentistvántelep szerencsés helyzetben van. Szép lakóházak épülnek itt. Fiatalabb családok költöznek ide, lehetőség van arra, hogy eleven közösségi élet alakuljon ki. De a katolikus közösség élete nem csupán barátkozás és kellemes időtöltés - az is, persze, mert a kegyelem a természetre épül -, hanem újra és újra lehetőséget ad arra is, hogy Krisztussal találkozzunk, aki középpontja életünknek és az egész világmindenségnek. A jó katolikus közösségben mindig érezzük Krisztus jelenlétét, tanulmányozzuk az ő tanítását, tudunk közösen imádkozni, közösen kérni a segítségét. És van okunk arra is, hogy együttesen, imádságban adjunk hálát neki. Az ilyen közösségek megújítják hitünket abban, hogy értelmes és szép dolog az emberi élet, hogy nem vagyunk egyedül a világban, hogy Jézus kísér minket életünk egész útján. De az igazán jó közösség segíti is tagjait, sőt, kilép a baráti együttlét köréből, megtalálja az utat a magányosok, a betegek, a rászorulók felé.
..........


Azt szokták mondani, hogy egy jó ifjúsági közösségben nem csak beszélgetni, énekelni, szabadidőt együtt eltölteni tudunk, hanem közösen gondolkodunk azon is, hogy a világban tetteinkkel hogyan fejezzük ki a krisztusi szeretetet.
Erre különösen is jó alkalom a nagyböjti készület ideje. Most kezdődik például az országos akció, amelyet püspöki karunk hirdetett meg. Hozzunk tartós élelmiszert a templomba a kijelölt gyűjtőhelyre! Segítsük ezzel is azokat, akiknek ma is, a mi környezetünkben szükségük van adományainkra. Sokszor a legnehezebb éppen az, hogy megtaláljuk, ki mire szorul rá a környezetünkben, megismerjük a körülöttünk lakó embereket, nyitott szemmel és nyitott szívvel járjunk a világban. Ebben tudnak segíteni a plébániai Karitász-csoportok, amelyek önzetlenül végzik munkájukat.
Induljunk hát mi is, találkozzunk a nagyböjti időben igazán Istennel! Vagyis utánozzuk, szemléljük Jézus személyét, életét és vegyük magunkhoz testét az Eucharisztiában. De keressük az Istennel való találkozást Krisztus titokzatos testében, az Egyház közösségében is, az élő kövekből épült új templomban. Ámen.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Fotó: Bors Katalin
Magyar Kurír
maroka, 2018. március 06. kedd, 11:24
Címkék: Erdő Péter, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Szentistvántelepi Szent István-plébániára, Erdő Péternek, Krisztusban Kedves Testvérek, Szent János,
Kommentek
Nemes Péter - Mindig a barátod leszek
Nemes Péter - Mindig a barátod leszek

Időtől, tértől függetlenül,
Még ha testem már
Nem is e világon jár
Csak gondolj rám, és figyelj
Én ott leszek
Benned

Ha sötét felhők gyülekeznek,
Leszek neked
Napsugár felettük

Ha magányosan állsz az erdő szélén,
Csak gondolj rám, és
Mesélek majd a madarak nyelvén,
Csakis neked
Hogy tudd
Nem vagy egyedül

Ha elborít a sötét egy újholdas éjjelen,
Gondolj rám, és
Elér a vigasz akkor is, mert
Ott ragyogok majd
Benned
A csillagos égbolt helyett

Ha az ősz sóhaja nyomán
Elsárgulnak a fák,
A halott levelek hullásából
Hallhatod, ahogy
A jövő reménységét
Súgom neked

Ha szívedbe mar a jeges tél,
Leszek neked a hópelyhek zenéje
Hogy ne feledd,
Még a hideg is szép
vorosrozsa66, 2018. március 07. szerda, 09:54
Boldog Meszlényi Zoltánra emlékeztek
Boldog Meszlényi Zoltánra emlékeztek a Budapest - terézvárosi plébániatemplomban
..........................
Boldog Meszlényi Zoltán emléknapjához kapcsolódva március 3-án Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök vezette az esti dicséret liturgiáját a Budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban.
2010. március 3-án, Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök első liturgikus emléknapja alkalmából ünnepi szentmise keretében Erdő Péter bíboros, pírmás, Esztegom-budapesti érsek helyezte el a kommunista diktatúra vértanújának ereklyéjét a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban.

Bővebben
maroka, 2018. március 06. kedd, 11:28
Ferenc pápa megáldotta az Eucharisztikus Kongresszus ......
apostolorum", a főpásztorok szabályos időközönkénti kötelező látogatása Rómában. A találkozó a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének megáldásával indult.. A délelőtt fél tízkor kezdődő találkozón Ferenc pápa mellett részt vett Piero Marini érsek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke, Vittore Boccardi a tanács titkára, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a Rómában tanuló magyar papok és kispapok és a NEK Titkárság néhány tagja. Erdő Péter bíboros, prímás bemutatta a missziós kereszt történetét és szimbolikáját Ferenc pápának, majd a Szentatya áldását kérte a néhány hónap múlva a Kárpát-medencében missziós útra induló keresztre. Ferenc pápa örömmel tett eleget a kérésnek.. hónap múlva a Kárpát-medencében missziós útra induló keresztre. Ferenc pápa örömmel tett eleget a kérésnek.

A missziós kereszt még a 2007-es budapesti városmisszió alkalmából készült. Az esztergomi Bazilikában álló, közel öt méter magas,
maroka, 2018. március 04. vasárnap, 08:40
Esztergomból indul a missziós kereszt
Beszélgetés Erdő Péter Bíboros érsekkel Videó

..................

Nagyobb kép a kereszt részletéből
................
- Nemzeti Kegyhelyünkön, Máriapócson tartózkodik a Missziós Kereszt, amely egyenesen Esztergomból érkezett 2018. március 2-án. Itt olvasható
maroka, 2018. március 04. vasárnap, 08:10
Péter-Szabó Mihályné - A lélek prizmáján át
Péter-Szabó Mihályné
A lélek prizmáján át

Meghallgatott imák orkánja
elsodorja az ember felett
tornyosuló sötét felleget.
Szürke lelkekből kimosva már
a gyász és bűnök táplálta fekete.

Ragyog Isten békehírnökének
hófehér zászlaja.
Kegyelmet hozva hirdeti:
a Bárányon keresztül
Atyához vezető új utat.

A Mindenség fénye láttatja már,
nem csupán anyagból áll a világ.
Érezni az Isteni fény melegét,
a fagyott szív végleg felenged,
s földi testben a Lélek újra él!

A feltámadás dicsőítő fénye
a megtérő lélek prizmáján át
égbe vezető szivárványhíddá vál`.
A keskeny úton Jézustól vezetve
az öröklét felé a színek is terelnek.

Eltölti a szívet a szeretet BÍBOR fénye,
megvallott vétkeket mos le
az áldozati Bárány tiszta vére.
VÖRÖS folyamként e szerelem tüze
az erekben új életként lüktet.

A megvilágosodás NARANCSSZÍNŰ fénye
régóta vágyott
sanci81, 2018. március 01. csütörtök, 17:49
Változatos programok a Győri Tavaszi Fesztiválon
fellép.

Egy régebbi és egy új produkcióval érkezik a megyeszékhelyre a budapesti Rózsavölgyi Szalon. Március 22-én a Napfény kettőnknek, március 23-án pedig a Kérem, én még nem játszottam című előadásokat mutatják be a Generációk Házában.

Március 23. és 31. között húsvéti vásárt rendeznek az Arany János utcában, 24-én pedig Spontárlat címmel beszélgetős kiállítás nyílik, Debreczeny Zoltán és Papp Norbert festőművészek, Baumann Béla fotóművész, Klesitz Piroska illusztrátor, fotográfus és P. Kovács Péter vasszobrász részvételével az Arany János utcai Képkeretező Művészgalériában.

Március 24-én a Zichy-palotában a Műhely folyóirat rendez estet fiatal magyar költőknek, az Egyetemi Hangversenyteremben pedig Gerendás Péter, a fesztivál visszatérő vendége lép fel, aki ezúttal Bob Dylan Nobel-díjas amerikai énekes dalait játssza magyarul.

Másnap a Generációk Házában hímestojás-kiállítást és vásárt tartanak. Március 26-án Kepes András Csillagok nyomában címmel tart előadást a Zichy-palotában,
velemenyezd, 2018. február 27. kedd, 13:52
Mindig a barátod leszek
Nemes Péter: Mindig a barátod leszek


Időtől, tértől függetlenül,
Még ha testem már
Nem is e világon jár
Csak gondolj rám, és figyelj
Én ott leszek
Benned

Ha sötét felhők gyülekeznek,
Leszek neked
Napsugár felettük

Ha magányosan állsz az erdő szélén,
Csak gondolj rám, és
Mesélek majd a madarak nyelvén,
Csakis neked
Hogy tudd
Nem vagy egyedül

Ha elborít a sötét egy újholdas éjjelen,
Gondolj rám, és
Elér a vigasz akkor is, mert
Ott ragyogok majd
Benned
A csillagos égbolt helyett

Ha az ősz sóhaja nyomán
Elsárgulnak a fák,
A halott levelek hullásából
Hallhatod, ahogy
A jövő reménységét
Súgom neked

Ha szívedbe mar a jeges tél,
Leszek neked a hópelyhek zenéje
Hogy ne feledd,
Még a hideg is szép
taltos1, 2018. február 22. csütörtök, 23:53
Képek, videók
Erdő Péter bíboros0813.jp
maroka
2017. augusztus 13. vasárnap, 16:08
orban-viktor-erdo-pete r-g
agica2004
2015. október 26. hétfő, 18:12
Erdo%20Peter.jpg
cserhat3
2011. augusztus 18. csütörtök, 18:58
Erdő Péter.jpg
agica2004
2011. január 25. kedd, 14:05
ministránsok felavatása2.
maroka
2016. június 27. hétfő, 17:22
ministránsok felavatása.j
maroka
2016. június 27. hétfő, 17:21
Ministránsok imádsága.JPG
szalai0913
2010. december 22. szerda, 06:32
katalin-talalkozott-be yon
agica2004
2014. december 15. hétfő, 13:03
itt találkozott a család
zsuzsimami
2010. szeptember 16. csütörtök, 15:47
Timi is találkozott a Mik
tundefejes
2007. február 10. szombat, 10:31
Ádi találkozott a judon a
tundefejes
2007. február 10. szombat, 10:30
Magyar Ifjúság fejléce 19
furaila
2015. november 10. kedd, 22:19
magyar ifjusági vöröskere
lacipecsenye
2013. március 27. szerda, 15:49
magyar ifjuság
lacipecsenye
2011. december 01. csütörtök, 19:33
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.