Regisztráció  Belépés
2018. július 21. szombat | 29. hét | 202. nap | 11:31 | Dániel, Daniella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mit jelent számomra a magyarság ?
Kaptam a napokban egy megtisztelő felkérést, hogy írjam le, mit jelent nekem az hogy magyarság, magyarnak lenni ?
Íme, a "fogalmazásom" :)

Mit jelent számomra a magyarság ?

,,Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott."
(Arany János)

Véleményem szerint, aki állt már megindultan, de büszkén a Feszty-körkép előtt, aki érti hogy mi a mondanivalója a Himnusznak, a Szózatnak, vagy a Bánk bánnak, aki ismeri a magyar népdalokat, olvassa Petőfi vagy Radnóti verseit, Tamási Áron vagy Márai Sándor írásait, annak nem kell magyarázni, mit jelent magyarnak lenni.
Én igazából inkább csak érzem, de nehezen tudom megfogalmazni.
A magyarság nekem egy életszemlélet, az elődeink példamutatása, egy (elég nehéz) életforma.
Magyarnak lenni mást jelent gyerekkorban, felnőttként és valószínűleg mást idős korban is.
A magyarság nekem elsősorban örömet és büszkeséget jelent.
Örülök hogy a gyerekeimnek kiskorukban szebbnél szebb magyar népmeséket olvashattam.
Büszke vagyok a családtagjaimra, akik a magyar földet művelték és akik ismerték a néphagyományokat. Örülök hogy tőlük tudom,mi a kukoricafosztás, a komatál, vagy a regölés.

Büszke vagyok a magyar történelemre, nyelvünkre, szokásainkra


Büszke vagyok hagyományainkra, kultúránkra.Büszke vagyok Attilára, a hunra és az ő erős birodalmára,Szent Istvánra és Mátyás királyra, büszke a márciusi ifjakra.


Büszke vagyok 1956. hőseire
Büszke vagyok a magyar szentekre.
Büszke vagyok népművészetünkre, a kalocsai és a matyó hímzésre, vagy a halasi csipkére.
Büszke vagyok természeti kincseinkre, a Balatonra, a Hortobágyra, a Dunára a Tiszára,
a daruvonulásra és a tiszavirágzásra.


Büszke vagyok az aratási ünnepségekre, a szüreti mulattságokra, a busójárásra.
Büszke vagyok természetesen (a teljesség igénye nélkül) Petőfire, Aranyra, Adyra, József Attilára vagy Nagy Lászlóra.
Büszke Mikszáth Kálmánra, Jókai Mórra, Wass Albertre vagy Hamvas Bélára.
Büszke Kodály Zoltánra és Bartók Bélára.
Örömmel tölt el, hogy olvashatom vagy hallhatom az alkotásaikat.
Büszke vagyok még a sok híres magyar emberre: Szent-Györgyi Albertre, Gábor Dénesre vagy Kertész Imrére, az Arany csapatra, olimpikonjainkra. Büszke a Rubik kockára és a hungarikumokra.
Örülök és büszke vagyok hogy olyan sok mindent kapott tőlünk, magyaroktól a világ.
Büszke vagyok hogy ilyen barátságos, vendégszerető, ugyanakkor különös, kicsit titokzatos, de tehetséges, rafinált, és életrevaló nép a magyar.
Örülök hogy közéjük tartozok, és büszke, hogy magyar vagyok .Ágnes:)

Link
yaskane, 2014. május 13. kedd, 08:07
Címkék: Arany János, Tamási Áron, Márai Sándor, Szent Istvánra, Mátyás királyra, József Attilára,
Kommentek
...fohász..
és szökőár,
felhő és kút.
Ismersz, mint szigorú jéghegy, zord jégvilág,
mint lenge hópehely, tréfás jégvirág,
illanó pára, gomolygó zivatar.
Vízesés robaja, hullám moraja,
cseppkő csöppenése, veder csobbanása,
eső koppanása, véred dobbanása.
Kék vagyok, mint a tenger,
fénylő, mint a csermely,
szőke, mint a folyó,
zöld, mint a tó,
fehér, mint a hó.
Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni!
Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni!
Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni!
Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni!
Buborék vagyok, tajték vagyok,
szeretned kell!
Hűsítő korsó vagyok,
heves zuhany vagyok,
élvezned kell!
Tükör vagyok, arcod vagyok.
Hullám és híd, part és a víz.
Erő és báj, folyó és táj,
úszás és merülés,
áldás és könyörgés,
értened kell!
Víz vagyok.
Őrizned kell!

Lehoczky
bozsanyinemanyi, 2018. július 17. kedd, 22:14
A méh románca
Arany János:
...... ......... A MÉH ROMÁNCA

Ablak alatt
A pünkösdi rózsa,
Kezd egy kicsit
Fesleni bimbója:
Kék szemű lyány,
Válogat belőle,
Koszorúnak
Holnap esküvőre.

Reménykedik
Egy kis méh az ágon:
Szép eladó,
Jaj, ne bántsd virágom!
Ezt az egyet
Magamnak kerestem,
Alig hasadt
Mikor eljegyeztem.

Felel a lyány:
Te bohó kis állat!
Lelsz te rózsát,
Nem egyet, ha' százat,
Holnap is nyit,
Holnap is eljössz, te
Csak ne kívánd,
Ami legszebb közte.

Mond a kis méh:
Szőke szép hajadon,
Neked Isten
Hű szeretőt adjon!
Nem sok, amit
Kívánok tetőled:
Ne szakaszd le
Az én szeretőmet.

Felel a lyány:
Dehogynem szakasztom!
Dehogy leszek
E
pircsi09, 2018. július 17. kedd, 18:29
Juhász Gyula: Vízimalom
Juhász Gyula:
Vízimalom

Tápé alatt halkan
Forog a malom,
Körülötte csönd van,
Csönd és nyugalom.
Unalom, nyugalom,
Álmodik a viz,
Mely messze hegyekből
Tengerekbe visz.

Sziget alatt régen
- Szép ifjúkorom -
Láttam ilyen malmot
Szelíd alkonyon.
Ki tudja, kinek jár,
Forog-e ma már,
Gondolatom arra
Gond-őrleni jár.

Sziget alatt régen
- Ó holt magyarok -
Amaz Arany János
Oda ballagott.
Énekelt is róla,
Mikor este lett,
Margit szigetén már
Borús éneket.

Forogj malom, őrölj,
Ringass, Tisza-viz,
Minden utunk vége
E semmibe visz.
Megőröl a gond, gyász,
A bú, unalom.
De a dal
ametiszt54, 2018. július 15. vasárnap, 14:03
Arany János - A LEPKE
Arany János - A LEPKE

Zöld lepke, mint hulló levél,

Melyet tovább legyint a szél,

Nem száll virágot lepni meg,

Csak lenn, az út porán libeg.

Nincs feltünő bársony meze,

Csilló-pora, fény-lemeze;

Virágkorát most éli bár:

Oly színhagyott köntösbe' jár.

Volt napja, volt, négy, tán öt is,

Hogy izlelt ő szerelmet is;

Most a jövőnek hint magot;

Nem fél, hogy a láb rátapod.

Szegény! ha rátoppantanék,

Pusztulna ő s egy nemzedék;

De oly bizalmas ott alant:

Mért bántsam a kis gondtalant?...

Élj, lepke! éld múló nyarad,

Ha még egy-két napod marad:

Jöhet vihar nagy-hirtelen,

S megfagysz esőn, hideg szelen.

Köszönd, hogy már tekintetem

Földhöz lapúl, nem föl vetem:

Ha bátran még fenn
vorosrozsa66, 2018. július 13. péntek, 16:41
Szép írások
Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de az élet, és az élethez járó bölcsesség ajándék. A világ összes pénzéért sem lehet megvenni azt.

Arany János:

A TUDÓS MACSKÁJA

Nagy lett volna a tudósnak
Az ő tudománya,
De mi haszna, ha kevés volt
A vágott dohánya.
Könyvet irt a bölcseségről
-- S hajna!
Akkor esett ez a bolond
História rajta.

Nem szeretett ez a tudós
Semmit a világon,
Járt legyen bár égen-földön,
Két avagy négy lábon:
De a kendermagos cicát
- S hajna!
Éktelenül megszerette,
Majdhogy fel nem falta.

Szolgája is volt;a háznak
Ez viselte gondját,
Hogy lába ne keljen és a
Szelek el ne hordják.
Hű cseléd volt félig-meddig,
-S hajna!
Koplalás lőn este reggel
Bőséges jutalma.

Máskülönben ment a dolga
A kedves cicának:
A reggelin gazdájával
Ketten osztozának.
Búsan nézte ezt a szolga
- S hajna!
kirscha, 2018. július 12. csütörtök, 18:45
14. évközi hét csütörtök 07.12
közöttetek élő Szent, aki nem a harag tüzével jön.
Ez az Isten igéje. Oz 11,1-4.8c-9

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Az apostolok ingyen kapták hatalmukat Istentől. Ingyen kell azt gyakorolniuk.
Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait:
Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére.
Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.
Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a
maroka, 2018. július 12. csütörtök, 09:57
Rudolf Steiner - Eleven kölcsönhatás élők és holtak között
(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten)

Bergen, 1o. Oktober 1913.

A legszívélyesebben köszönöm az Önök képviselőjének épp az imént elhangzott kedves üdvözlését, és meg vagyok győződve arról, hogy azok a barátok, akik velem ebbe a városba eljöttek, hogy a bergeni barátokkal együtt az antropozófiai életet ápoljuk, szíves örömest csatlakoznak ehhez az üdvözléshez. Nagyon szép volt az utazás a barátságos és fenséges hegyeken keresztül, és azt hiszem, hogy barátaink az itt töltött napok alatt, ebben a régi Hansa-városban jól fogják magukat érezni. Nem csupán az emberi csoda-műről, a vasútról, amellyel ide utaztunk, kaphat az ember éppen ezen a vidéken olyan benyomást, amely Európa más vidékein kevésbé észlelhető, hogy ti. közvetlenül összekapcsolódik az emberi energia alkotó ereje az ősi természettel, hanem ha az ember látja, hogy a
kövek, amelyeket szét kellett törni, - hogy létrejőjjön az, amit az emberi szellem ma létre tud hozni -
közvetlenül azok mellett a
eposz, 2018. július 05. csütörtök, 20:13
Rudolf Steiner - Eleven kölcsönhatás élők és holtak között
(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten)

Bergen, 1o. Oktober 1913.

A legszívélyesebben köszönöm az Önök képviselőjének épp az imént elhangzott kedves üdvözlését, és meg vagyok győződve arról, hogy azok a barátok, akik velem ebbe a városba eljöttek, hogy a bergeni barátokkal együtt az antropozófiai életet ápoljuk, szíves örömest csatlakoznak ehhez az üdvözléshez. Nagyon szép volt az utazás a barátságos és fenséges hegyeken keresztül, és azt hiszem, hogy barátaink az itt töltött napok alatt, ebben a régi Hansa-városban jól fogják magukat érezni. Nem csupán az emberi csoda-műről, a vasútról, amellyel ide utaztunk, kaphat az ember éppen ezen a vidéken olyan benyomást, amely Európa más vidékein kevésbé észlelhető, hogy ti. közvetlenül összekapcsolódik az emberi energia alkotó ereje az ősi természettel, hanem ha az ember látja, hogy a kövek, amelyeket szét kellett törni, - hogy létrejőjjön az, amit az emberi szellem ma létre tud hozni - közvetlenül azok mellett a kövek
eposz, 2018. július 05. csütörtök, 20:13
Képek, videók
Arany János
katrin56
2018. március 14. szerda, 15:55
arany jános.png
chillik
2017. november 17. péntek, 15:11
arany jános 002.png
chillik
2017. november 03. péntek, 14:52
Arany János ünnepére 01.j
chillik
2017. szeptember 25. hétfő, 04:19
Arany János ünnepére 02.j
chillik
2017. szeptember 25. hétfő, 04:19
Arany János ünnepére 03.j
chillik
2017. szeptember 25. hétfő, 04:18
Arany János ünnepére 04.j
chillik
2017. szeptember 25. hétfő, 04:18
Arany János ünnepére 05.j
chillik
2017. szeptember 25. hétfő, 04:17
Arany János ünnepére 06.j
chillik
2017. szeptember 25. hétfő, 04:17
0 Arany János - ősz felé
lovaszmarika
2017. augusztus 05. szombat, 13:47
Tamási Áron 1
taltos1
2017. január 06. péntek, 23:34
Tamasi Aron siremlek
borigit
2015. december 01. kedd, 12:13
Tamási Áron összes novell
molnarlaszlo288
2015. július 21. kedd, 15:08
Tamási Áron ,székely író
farkas1945
2013. december 27. péntek, 12:50
Sepsi-Tamási Áron Színház
maria_kadar_148
2013. november 26. kedd, 11:21
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.