Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 19. szombat | 33. hét | 231. nap | 15:08 | Huba
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten akarata
Isten akarata

Doris Day egy "Ahogy lesz, úgy lesz" kezdetű népszerű dalt énekelt. A szöveg első pillantásra nyomasztó fatalizmusról tanúskodik. Az iszlám teológia gyakran mondja bizonyos eseményekre, hogy "Allah akarta így".
A Biblia nagyon komolyan foglalkozik Isten akaratával, mindenható hatalmával a teremtett világ és minden fölött, ami abban található. Amikor az Úr akaratáról beszélünk, legalább háromféleképpen említjük. A tágabb értelemben Isten elvégzett, szuverén vagy rejtett akaratáról. Ezzel a teológusok úgy hivatkoznak Isten akaratára, hogy mindentől és mindenkitől függetlenül minden bekövetkező eseményt elrendel. Biztosak lehetünk abban, hogy semmi sem történik, amit nem Ő irányít, mert Isten szuverén, és akaratát sohasem hiúsíthatja meg senki. Bármi történik, neki kell "megengednie". Ő dönti el, hogy engedi-e, hiszen mindig van hatalma és joga közbeavatkozni, és megakadályozni a világban végbemenő cselekedeteket és eseményeket. Ezeket az eseményeket abban az értelemben "akarta", hogy megengedte megtörténtüket.
Bár Isten korlátlan akarata gyakran mindaddig rejtve marad előttünk, amíg be nem következik, akaratának van egy olyan oldala is, ami világos előttünk - kijelentett akarata. Itt Isten szent törvényében közli akaratát. Az Úr akarata például az, hogy ne lopjunk; szeressük ellenségeinket, térjünk meg, legyünk szentek. Isten akaratának ezt az oldalát Igéjében és lelkiismeretünkben jelenti ki, hiszen szívünkbe írta erkölcsi törvényét.
Törvényei kötelező érvényűek, akár a Szentírásban, akár a szívünkben találhatók. Nincs felhatalmazásunk arra, hogy ezt az akaratot áthágjuk. Az erőnk vagy a képességünk megvan ahhoz, hogy Isten parancsát keresztezzük, de sohasem lesz hozzá jogunk. Azzal sem menthetjük fel magunkat a bűn alól, hogy "Ahogy lesz, úgy lesz". Esetleg Isten független vagy rejtett akarata szerint "megengedi", hogy vétkezzünk, mert szuverén akaratát keresztülviszi az emberek bűnös cselekedeteivel és azok felhasználásával is. Isten rendelte el, hogy Jézus Judás árulásával jusson az emberek kezébe. Ez azonban nem teszi Júdás bűnét kevésbé gonosszá vagy aljassá. Amikor Isten "megengedi", hogy megszegjük a kijelentett akaratát, nem szabad ezt úgy tekintenünk, mintha egy erkölcsi jogot adna meg nekünk erre. Engedélye megadja az erőt a bűn elkövetéséhez, a jogot azonban nem.
Harmadszor a Biblia Isten akaratáról olyan értelemben is beszél, mint ami Isten vágya vagy kívánsága. Ez az akarat az Úr szándékát, gondolkozásmódját szemlélteti. Meghatározza, mi kedves az Úr előtt. Nem gyönyörködik például a gonoszok halálában, de minden bizonnyal akarja vagy elrendeli halálukat. Legfőbb gyönyörűségét saját szentségében és igazságában találja. Amikor megítéli a világot, gyönyörködik saját igazsága és ítélete végrehajtásában, de nem kárörvendő vagy bosszúszomjas azok iránt, akik fölött kimondja ítéletét. Isten örül, ha örömünket az engedelmességben találjuk meg, és egyáltalán nem tetszik neki, ha engedetlenek vagyunk.
Sok keresztyén aggódik, sőt megszállottan keresi Isten "akaratát" az életében. Ha a keresett akarat Isten titkos, rejtett vagy szuverén akarata, akkor keresésünkkel a bolondot járatjuk magunkkal. Isten titkos tanácsa az Úr titka. Úgy döntött, hogy nem jelenti meg nekünk. Titkos akaratának kutatása nemcsak messze nem a lelki keresztyén jele, hanem az Úr magánügyeibe való kéretlen behatolás. Semmi közünk Isten titkos tanácsához. A Biblia részben ezért ellenzi szigorúan a jövendőmondást, a halottidézést és a tiltott praktikák más formáit.
Bölcsen tesszük, ha Kálvin János tanácsát követjük, aki azt mondta, hogy "amikor Isten becsukja szent száját, elállok a kérdezősködéstől". A lelki keresztyénség igazi jelét azokban látjuk, akik Isten kijelentett akaratát igyekszenek megismerni. A hívő ember éjjel-nappal Isten törvényén elmélkedik. Miközben azt szeretnénk, hogy a Szentlélek vezessen, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Szentlélek mindenekelőtt az igazságra vezet el. Arra hívott el, hogy minden igével éljünk, amely Isten szájából származik. Kijelentette, hogy akaratát kell keresnünk, ez legyen a mi dolgunk, sőt életünk fő ügye.

Összefoglalás

1.Isten akaratának három jelentése:
-Szuverén akarata az az akarat, amellyel megvalósítja rendeléseit. Ez rejtve marad előttünk mindaddig, amíg be nem következik.
-Kijelentett akarata jelenti Isten törvényeit vagy rendeléseit, amelyet hatalmunkban áll megszegni, de nincs hozzá jogunk.
-Kívánságszerű akarata vágyait vagy gondolkozásmódját mutatja be, és azt, mi kedves előtte.
2.Bár Isten hatalmában "megengedheti", hogy az ember bűnt kövessen el, erkölcsileg nem hagyja jóvá.

Ajánlott bibliai olvasmányok: Jn 19:11; Róm 9:14-18; Ef 1:11; Kol 1:9-14; Zsid 6:13-18; 2Pt 3:9

R. C. Sproul
kalmanpiroska, 2017. június 08. csütörtök, 18:00
Címkék: Esetleg Isten, Jézus Judás, Amikor Isten, Biblia Isten, Kálvin János, szöveg első,
Kommentek
2017. augusztus 17., csütörtöki Napiszöveg
jóban munkálkodjanak, hogy jó cselekedetekben legyenek gazdagok, hogy bőkezűek legyenek, készek arra, hogy osztozzanak,19biztonságban jó alapot gyűjtve maguknak kincsként a jövőre, hogy szilárdan megragadják a valódi életet).

Hogyan készülhetünk fel az Isten
új világában való életre? Tegyük fel,
hogy szeretnénk külföldre költözni.
Hogyan készülünk fel erre a változásra?
Talán elkezdjük tanulni a nyelvet.
Az is hasznos, ha tájékozódunk
az ottani szokásokról. Esetleg
megkóstolunk egy-két helyi ételt.
Bizonyos mértékig úgy kezdünk élni,
mintha már ott laknánk, hiszen a
költözés után mindenképpen
változtatnunk kell a korábbi szokásainkon.
Ugyanígy az új világra is felkészülhetünk,
ha már most úgy élünk - amennyire
csak lehetséges -,ahogyan ott fogunk.
Sokan talán nagy értéknek tartják
a függetlenséget és a saját ízlésükhöz
való ragaszkodást, de hová vezet ez?
Az, hogy az emberek nem
charlotteani, 2017. augusztus 17. csütörtök, 13:03
Urantia - Az Isteni Székhely
felkészültek lennétek és meglenne a szükséges útmutatás is, akkor mindez világegyetemről világegyetemre és körről körre vezérelne benneteket, s a csillagos tereken keresztül egyre beljebb haladnátok, míg végül ott állnátok az Egyetemes Atya szellemi dicsőségének központi ragyogásában. Az úthoz szükséges minden dologgal ellátva éppúgy lehetséges megtalálnotok az Isten személyes jelenlétét a minden dolgok középpontjában, mint amilyen könnyű megtalálnotok távoli városokat a bolygótokon. Az, hogy ti e helyeken esetleg még nem jártatok, még semmiben sem érvényteleníti azok valóságát vagy tényleges létezését. Az, hogy oly kevés világegyetemi teremtmény találta meg Istent a Paradicsomon, még semmiben sem érvényteleníti az ő létezésének valóságát vagy az ő szellemi személyének ténylegességét a minden dolgok középpontjában.

(119.1) 11:1.4 Az Atya mindig e központi helyen található. Ha elmozdulna onnan, akkor általános zűrzavar alakulna ki, mert a teremtés végeiből kiinduló gravitációs erővonalak őbenne
eposz, 2017. augusztus 16. szerda, 23:51
Látszat keresztyénség
"Korunkban is sokan hisznek Istenben, járnak templomba, de ha megkérdezzük tőlük: bizonyosak-e az üdvösségükben és Isten feltétel nélküli elfogadásában; átérzik-e valóságosan és igazán mélyen, hogy Jézus értük is meghalt a kereszten; hisznek-e Jézus és a hívők testi feltámadásában - nos, akkor valószínűleg nemmel felelnek, esetleg értetlenül bámulnak ránk."

- Charles Taylor
kalmanpiroska, 2017. augusztus 16. szerda, 21:20
Legyünk becsületesek Istennel szemben!
Legyünk becsületesek Istennel szemben!

Isten már akkor ismeri a gondolatainkatm mielőtt még gondolatokká értek volna bennünk, éppen ezért nem képtelenség-e, ha vonakodunk elmondani neki az igazságot magunkról? Ha úgy érezzük, hogy el kellene takarnunk lelki mezítelenségünket, legjobb, ha fellapozzuk a 139. zsoltárt: ,,Uram, te megvizsgálsz engem, és ismersz engem... messziről észreveszed a szándékomat... gondod van minden utamra. Még a nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram! Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében." (Zsolt 139,1-4,13 Újford.)
Előfordul, hogy még imádkozni is vonakodom, mert tudom, mennyire nem érem el a mércét, melyet Isten állított.

George MacDonald írja:
,,Ha szívemet olyan nehéznek érezném is, mint a kő, ha nem szeretnék sem Istent, sem embert, sem asszonyt, még a kisgyerekeket sem, még mindig így szólnék az Úrhoz: Istenem, látod, hogy bízom benned, mert tökéletes vagy, és nem változol, mint én. Nem szeretlek.
kalmanpiroska, 2017. augusztus 16. szerda, 11:57
A gyermekeidnek szüksége van az irgalmasságodra
"Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől jön." (1János 4:7/a)

Ha tudni szeretnéd, hogyan legyél jó szülő és hogyan építs erős családot, nem az interneten vagy egy könyvesboltban kell keresgélned. Nem kell mást tenned, mint megnézned a legnagyszerűbb könyvet, a Bibliát, Isten Igéjét, hogy mit ír a gyermeknevelésről.

Ezt mondja az 1János 4:7/a: "Szeressük egymást; mert a szeretet Istentől jön".

A gyermekeknek mindennél jobban szükségük van a megingathatatlan és feltétel nélküli szeretetre. Szükségük van egy helyre, ahol elfogadják őket - a hibáikkal együtt is.

Mi az irgalmasság? A szeretet és a megértés ötvözete. Az, hogy tudunk mindent valakiről, és akkor is szeretjük.

A szeretet nem természetes. Meg kell tanulnod szeretni. Tanulni pedig csak úgy tudsz, ha gyakorlod. És a legjobb, ha azokon az embereken gyakorolod, akikkel egy életen át össze vagy kötve. Ha megtanulod szeretni a családodat, bárkit tudsz szeretni. Miért? Mert könnyű olyan embert
dandej, 2017. augusztus 16. szerda, 11:26
Cseri Kálmán - BETEGHORDOZÓK
látta, és a másikon könyörült meg
Kihasználták az alkalmas időt. Sem előbb, sem később nem lehetett volna ezt megtenni. Amikor Isten Lelke indít, amikor a másiknak a legjobb, amikor egyáltalán van rá lehetőség, akkor kell segíteni.

Összefogtak négyen. Néha nem könnyű ezt megszervezni, de közösségben mindig könnyebb valakinek a terhét, gondját hordozni.

És végül: nem fordultak vissza az akadályok láttán, hanem mindent elkövettek, hogy Jézus segítségét megkapják. Vállalták a nézők esetleges megjegyzéseit is.
A farizeusok természetesen háborogtak, hogy Jézus bűnbocsánatot hirdetett. Ő azonban ezt mondta: azt nem lehet látni, hogy valóban megbocsáttattak a bűnei. Pedig ez ugyanolyan valóságosan megtörtént, mint az, hogy meggyógyul - s akkor meggyógyította.

Szoktunk-e mi így Jézushoz vinni másokat? Imádkozunk-e azért, aki még nem tud imádkozni, hívjuk-e igét hallgatni azt, aki nem szokott? Egyáltalán fontos-e nekünk valaki, aki bajban van és tehetetlen? Szeretni az
ronix, 2017. augusztus 15. kedd, 20:59
Eltudjátok képezelni, hogy ez a hír igaz?
más okok amelyek által a jó szándékú politikus eldől, elhasal, csorbát szenved, kudarcot vall stb....

Szóval...én egyikben sem vagyok biztos, hogy jó e.
Semelyik pártban, politikai oldalban, ideológiában.... Miért?
Mert emberek alkotják...Melyik az a hatalomirányító ideológia amely a történelem folyamán egyértelmű nagyon hosszútávú sikereket ért el?
Hidd el, nem csak a Fidesz irányvonallal van baj.
Emberek vannak pártokban. Ezt rendesen kiszűrni nem lehet.
És, ha (esetleg) van egy jól működő deal, akkor annak is van egy ellenzője amely előbb utóbb a tömegeket ellene hangolja a működésnek.
Amúgy...a jobbikkal összefogó baloldal ugyan úgy hiteltelenné válna mint a jobbik.
Szerintem ezt tilos lenne meglépni.
Ki hinné el?
Ki az a jobbikos szavazó, aki beveszi, hogy az mszp-vel vagy esetleg bármely, pl liberális gondolkodással bíró párttal bratyizva a győzelem hosszútávon tudna e működni az ország vezetésében? Vagy fordítva.
Te eltudsz képzelni egy
wheels, 2017. augusztus 13. vasárnap, 16:49
Atlantisz - Titánok Háborúja
igáztak le vagy tartottak sakkban. Hatalmas csillagerő-akkumulátorokat építettek országaikban, szent és kultikus helyeken, tudatosan kiválasztott egyes koordináta pontokon. Ezek olyan sötét ködök energiáit (például Algol) vonzották le a Földre, melyek a legdémonibb hatásokat voltak képesek előidézni. A felvevőállomások úgy voltak behangolva, hogy éppen a galaxis legsötétebb részeiről legyenek képesek energiákat idevonzani. Mert részben általuk is segítségre számítottak önmaguk megvédése szempontjából, az esetleges támadóktól. Ezen energiák egy részét aztán Atlantisz szakrális építményeire exponálták. A teremtő félistenek kristályfegyvereire is jutott a pusztító és gyilkos elementálcsordából bőven. Atlantisz fiai az Őrzők nemzedékét kérték meg arra, hogy diplomáciai úton próbáljanak a problémára megoldást találni. Az Őrzők szívesen vállalták ezt a feladatot, hiszen annak idején ők voltak azok, akik a titánokat az asztrális látás képességévével felruházták, és még néhány tulajdonságot beléjük programoztak
eposz, 2017. augusztus 12. szombat, 16:58
Képek, videók
0 farsang - esetleg fej
lovaszmarika
2013. január 24. csütörtök, 17:18
2 angyal esetleg de0b2_
lovaszmarika
2012. augusztus 21. kedd, 11:28
ha esetleg.jpg
wegnerzs
2012. június 24. vasárnap, 12:39
esetleg angyal?
lovaszmarika
2011. január 11. kedd, 16:48
Esetleges kedvenccel.jpg
csalogany13
2010. november 14. vasárnap, 09:55
tvn esetleg találkozás.jp
margoboszi
2010. március 27. szombat, 16:30
06-esetleg fürdik....jpg
filasa
2009. július 03. péntek, 20:14
öfeledt fördőzés esetleg
charlotteani
2009. február 12. csütörtök, 16:36
esetleg 1kávé.jpg
sarkany52
2007. október 13. szombat, 00:03
Közelebb jöhetsz esetleg
boszormacs
2007. június 18. hétfő, 05:22
judás és jézus.png
chillik
2016. június 07. kedd, 14:41
Júdás és Jézus 01.jpg
chillik
2016. május 27. péntek, 05:30
Júdás és Jézus 02.jpg
chillik
2016. május 27. péntek, 05:30
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.