Regisztráció  Belépés
2017. június 24. szombat | 25. hét | 175. nap | 10:52 | Iván
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten akarata
Isten akarata

Doris Day egy "Ahogy lesz, úgy lesz" kezdetű népszerű dalt énekelt. A szöveg első pillantásra nyomasztó fatalizmusról tanúskodik. Az iszlám teológia gyakran mondja bizonyos eseményekre, hogy "Allah akarta így".
A Biblia nagyon komolyan foglalkozik Isten akaratával, mindenható hatalmával a teremtett világ és minden fölött, ami abban található. Amikor az Úr akaratáról beszélünk, legalább háromféleképpen említjük. A tágabb értelemben Isten elvégzett, szuverén vagy rejtett akaratáról. Ezzel a teológusok úgy hivatkoznak Isten akaratára, hogy mindentől és mindenkitől függetlenül minden bekövetkező eseményt elrendel. Biztosak lehetünk abban, hogy semmi sem történik, amit nem Ő irányít, mert Isten szuverén, és akaratát sohasem hiúsíthatja meg senki. Bármi történik, neki kell "megengednie". Ő dönti el, hogy engedi-e, hiszen mindig van hatalma és joga közbeavatkozni, és megakadályozni a világban végbemenő cselekedeteket és eseményeket. Ezeket az eseményeket abban az értelemben "akarta", hogy megengedte megtörténtüket.
Bár Isten korlátlan akarata gyakran mindaddig rejtve marad előttünk, amíg be nem következik, akaratának van egy olyan oldala is, ami világos előttünk - kijelentett akarata. Itt Isten szent törvényében közli akaratát. Az Úr akarata például az, hogy ne lopjunk; szeressük ellenségeinket, térjünk meg, legyünk szentek. Isten akaratának ezt az oldalát Igéjében és lelkiismeretünkben jelenti ki, hiszen szívünkbe írta erkölcsi törvényét.
Törvényei kötelező érvényűek, akár a Szentírásban, akár a szívünkben találhatók. Nincs felhatalmazásunk arra, hogy ezt az akaratot áthágjuk. Az erőnk vagy a képességünk megvan ahhoz, hogy Isten parancsát keresztezzük, de sohasem lesz hozzá jogunk. Azzal sem menthetjük fel magunkat a bűn alól, hogy "Ahogy lesz, úgy lesz". Esetleg Isten független vagy rejtett akarata szerint "megengedi", hogy vétkezzünk, mert szuverén akaratát keresztülviszi az emberek bűnös cselekedeteivel és azok felhasználásával is. Isten rendelte el, hogy Jézus Judás árulásával jusson az emberek kezébe. Ez azonban nem teszi Júdás bűnét kevésbé gonosszá vagy aljassá. Amikor Isten "megengedi", hogy megszegjük a kijelentett akaratát, nem szabad ezt úgy tekintenünk, mintha egy erkölcsi jogot adna meg nekünk erre. Engedélye megadja az erőt a bűn elkövetéséhez, a jogot azonban nem.
Harmadszor a Biblia Isten akaratáról olyan értelemben is beszél, mint ami Isten vágya vagy kívánsága. Ez az akarat az Úr szándékát, gondolkozásmódját szemlélteti. Meghatározza, mi kedves az Úr előtt. Nem gyönyörködik például a gonoszok halálában, de minden bizonnyal akarja vagy elrendeli halálukat. Legfőbb gyönyörűségét saját szentségében és igazságában találja. Amikor megítéli a világot, gyönyörködik saját igazsága és ítélete végrehajtásában, de nem kárörvendő vagy bosszúszomjas azok iránt, akik fölött kimondja ítéletét. Isten örül, ha örömünket az engedelmességben találjuk meg, és egyáltalán nem tetszik neki, ha engedetlenek vagyunk.
Sok keresztyén aggódik, sőt megszállottan keresi Isten "akaratát" az életében. Ha a keresett akarat Isten titkos, rejtett vagy szuverén akarata, akkor keresésünkkel a bolondot járatjuk magunkkal. Isten titkos tanácsa az Úr titka. Úgy döntött, hogy nem jelenti meg nekünk. Titkos akaratának kutatása nemcsak messze nem a lelki keresztyén jele, hanem az Úr magánügyeibe való kéretlen behatolás. Semmi közünk Isten titkos tanácsához. A Biblia részben ezért ellenzi szigorúan a jövendőmondást, a halottidézést és a tiltott praktikák más formáit.
Bölcsen tesszük, ha Kálvin János tanácsát követjük, aki azt mondta, hogy "amikor Isten becsukja szent száját, elállok a kérdezősködéstől". A lelki keresztyénség igazi jelét azokban látjuk, akik Isten kijelentett akaratát igyekszenek megismerni. A hívő ember éjjel-nappal Isten törvényén elmélkedik. Miközben azt szeretnénk, hogy a Szentlélek vezessen, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Szentlélek mindenekelőtt az igazságra vezet el. Arra hívott el, hogy minden igével éljünk, amely Isten szájából származik. Kijelentette, hogy akaratát kell keresnünk, ez legyen a mi dolgunk, sőt életünk fő ügye.

Összefoglalás

1.Isten akaratának három jelentése:
-Szuverén akarata az az akarat, amellyel megvalósítja rendeléseit. Ez rejtve marad előttünk mindaddig, amíg be nem következik.
-Kijelentett akarata jelenti Isten törvényeit vagy rendeléseit, amelyet hatalmunkban áll megszegni, de nincs hozzá jogunk.
-Kívánságszerű akarata vágyait vagy gondolkozásmódját mutatja be, és azt, mi kedves előtte.
2.Bár Isten hatalmában "megengedheti", hogy az ember bűnt kövessen el, erkölcsileg nem hagyja jóvá.

Ajánlott bibliai olvasmányok: Jn 19:11; Róm 9:14-18; Ef 1:11; Kol 1:9-14; Zsid 6:13-18; 2Pt 3:9

R. C. Sproul
kalmanpiroska, 2017. június 08. csütörtök, 18:00
Címkék: Esetleg Isten, Jézus Judás, Amikor Isten, Biblia Isten, Kálvin János, szöveg első,
Kommentek
Urantia - I.
mindenütt-jelenvaló Istenség. Az egyesítő isteniségi kifejeződés második szintjén
a világmindenség hatékony felügyelőiként és abszonit megtartóiként működő Istenség. Az
Istenségek nagy világegyetemet segítő tevékenységeivel összevetve az egyetemes felügyelettel
és felsőbbrendű fenntartással egyenértékű eme világmindenségbeli abszonit működést néha az Istenség Véglegességének nevezzük.

(2.11) 0:1.11 A valóság véges szintjét teremtményi lét és tér-idő korlátok jellemzik. A véges valóságoknak esetleg nincs végük, de mindig van kezdetük - mivel a véges valóságokat teremtik. A Felsőség Istenség-szintjét a véges lételvi létezőkkel kapcsolatosan működésként lehet felfogni.

(2.12) 0:1.12 A valóság abszonit szintjét a kezdet és vég nélkül létező dolgok és lények, valamint az idő és a tér meghaladása jellemzik. Az abszonit dolgokat és lényeket nem teremtik; azokat meglényegítik - egyszerűen csak vannak. A Véglegesség Istenség-szintje az abszonit valóságokkal kapcsolatos működést
eposz, 2017. június 19. hétfő, 17:53
Urantia - C
irányuló erőfeszítéseink során rendkívül nehezünkre esik teljesebb fogalmakat és felsőbbrendű igazságokat bemutatnunk, amikor arra kényszerülünk, hogy a teremtésrész korlátolt nyelvét használjuk. De a megbízatásunk értelmében minden lehetőt meg kell tennünk az általunk alkalmazott jelentéstartalmaknak az angol nyelv szavain és jelképein keresztül való átadásáért. A nekünk szóló utasítás szerint új kifejezéseket csak abban az esetben vezethetünk be, amikor a bemutatandó fogalmat akár részlegesen vagy esetleg kisebb-nagyobb jelentéstorzulással átadni képes szó az angolban nem létezik.

(1.3) 0:0.3 Minden, az ezen írásokat olvasó halandó számára a megértést megkönnyítendő és a fogalomzavar kialakulását megelőzendő, bölcs dolognak ítéltük e bevezető részben felvázolni egyrészt az Istenség megjelölésében alkalmazott különféle szavak jelentéseit, másrészt az egyetemes valóságra vonatkozó dolgokkal, jelentéstartalmakkal és értékekkel kapcsolatos bizonyos fogalmakat.

(1.4) 0:0.4 De a
eposz, 2017. június 19. hétfő, 17:43
Mihály A Sárkánnyal Vívott Küzdelme
Ha a XVIII. század számára az akkori kornak megfelelő antropozófiát akarnánk nyújtani, úgy arról kellene beszélnünk, hogy a sárkány hajléka az emberben alakult ki, ahogyan a külső természetet táplálkozásával, légzésével és észlelésével magába fogadta. A sárkány benne lakik az emberi természetben. Azt lehet mondani, hogy, a XVIII. század emberének lelkületében ez még olyan pontosan benne élt, hogy egészen jól elképzelhetnénk, mi történt volna, ha a XVIII. század ilyen emberei valamilyen szellemi látót esetleg egy idegen égitestre telepítettek volna, és lerajzoltatták volna vele a Földet. Akkor ez a látó, úgy rajzolta volna le a Földet, hogy mindaz ,,sárkánymentes", ami az ásványi, növényi és állati létben, vagyis az emberen kívül él, az ember animális lényét azonban befonja a sárkány, és így alkot vele földi lényt. Ezáltal azonban még a XVIII. század embereinek a helyzete is megváltozott ahhoz a helyzethez képest, amelyből az ember előtti kor egésze származott. Az ember előtti kor szempontjából
eposz, 2017. június 19. hétfő, 09:52
Mai harmónia kártyám
HarmoNet Harmóniakártya (2017-06-16)

Kedves eva6 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Éberség hatja át.
Tenger/ Óceán- teljesség,örökkévalóság, menny, bölcsesség, intuíció

Az egyik legteljesebb képzet. Képzeleted erejét stabilizálja, mutatja az eszméket. A kártya széles látókörű világnézetre utal. Jelképezi az őserőt, az ősi tudást, az intuíciót. A tenger, akár csak az emberi testben a víz -a Föld többségét elfoglalja. A tenger a teljes egységet is mutatja. A cseppek összeolvadásának helyszíne, ezért sokan - például a törzsi kultúrákban - a mennyek országával azonosítják. A csepp a különálló ember, a tenger pedig a kollektív tudat, az univerzum egységének jelképe. Ár-apálya az érzelmek hullámzását jelképezi, a világ poláris jellegére
eva6, 2017. június 16. péntek, 05:51
Helen Bereg : A levél
bélyegre.
Csak óvatosan, titokban,
mert verés lesz a vége,
ha rájön a pénz eltevésre.


Szeretlek fiam.
Vigyázz a családodra!
Oszt gyertek, ha lehet.
Ölel anyád szeretettel.

Összehajtotta a levelet
köténye zsebébe rejtve.
Féltve simogatta,
mintha ott lenne a fia.
Elfújta a lámpát.
Rettegve bebújt az ágyba,
várta, mikor jön haza a párja.
Lesz megint nemulass,
vagy lefekszik csendben?
Esetleg követeli férji jussát
Lerántva földre a dunyhát?
Kezét imára kulcsolta.
Kérte az Istent segítsen.
Az élete ne legyen
ily reménytelen,
állandó rettegés,
de tudta rég,
csak a halál lesz a
kkm, 2017. június 14. szerda, 22:22
Bocsánatkérésre köteleznéd-e Dzsordzsi Sorosova-t?
"Azok az emberek igazán károsak az emberiségre akik azt hiszik, hogy más
rasszba tartozó embereket meg lehet gyilkolni csak azért mert nem azonosak
ő velük. Ez egy antikrisztusi szellem. Az ilyenek nem ismerik az Istent."

Teljesen egyetértünk kedves Wheels, azzal a különbséggel,
hogy én sem ismerem istenedet, sem az antikrisztust, de
erre nem is tartok igényt! Most és ma akarok jól élni, nem
"majd" "esetleg" és "akkor ha"..... ha meg nem lesz folytatása
akkor úgy is jó! :))
decotext, 2017. június 14. szerda, 21:29
Az egy fülű kosár
számára,
aki cipeli, szenved tőle, liheg és sír a keserves cipekedésben.
Ha mind a kettő vihetné egyszerre, könnyű és kellemes teher volna a kosár, tekintettel tartalmára,
mert igen kellemes csók-elemózsiával van tele, érdemes felszaladni vele akár a padlásszobába is.
De úgy látszik, természetében van az az ügyetlen elrendezés, hogy csak egy füle van a kosárnak;
mindig az egyik kénytelen hurcolni az egészet, s olyankor a másik vígan fütyörész,
könnyedén ugrál a lihegő szerelmes mellett, esetleg el is szalad, ha nem is nagyon messze!
Mihelyt azonban, akár fáradtságból, akár dacból, a soron levő leteszi a kosarat,
a másik (mert öntudatlanul mégiscsak sajnálja a kosár tartalmát) rögtön felveszi,
és most ő cipeli tovább, a másik fellélegzik, szerepet cserélnek.
A szerelem istenien szép és mulatságos játék, de bele kell törődnünk,
hogy ami benne szenvedés, azt nem lehet megosztani - mint az örömét -,
azt mindig, egészben, az egyik fél
taltos1, 2017. június 13. kedd, 22:53
XIV. Kiegészítő Smaragdtábla: A Jelképek
itt maradt túlélőire, akik a földalatti kaptárvárosokban és a Naprendszer más bolygóin élve vigyázzák a rendszerüket, a felszíni emberiségnél sokkal fejlettebb technikákkal. Harmadrészt pedig a galaxisunkban található legnagyobb politikai tömörülésre, a nagyon sok világot tömörítő szövetségre vonatkozik, aminek rendfenntartó űrflottája jelenleg több köteléket is állomásoztat a Naprendszerben és környékén. Az ő feladatuk, hogy megvédjenek minket a közeli bolygórendszerekben tomboló űrháborútól (és egy esetleges megszállástól), amit több civilizáció vív egymással.
A sötét hercegek az alvilágot jelenleg uraló öreg és bölcs lelkek, akiket manapság inkább sátánoknak és ördögöknek, illetve démonoknak nevezünk. Az ő dolguk az itt lehetséges (elkövethető) bűnökkel megkísérteni az ide születő lelkeket és próbára tenni őket, illetve visszatartani a bukottnak is nevezett lelkeket. Ebből a szempontból a Föld, mint alvilág vagy pokol egy lélekbörtönként működik. A 4D-s túlvilági Földre vezető utak (térablakok)
eposz, 2017. június 11. vasárnap, 02:06
Képek, videók
0 farsang - esetleg fej
lovaszmarika
2013. január 24. csütörtök, 17:18
2 angyal esetleg de0b2_
lovaszmarika
2012. augusztus 21. kedd, 11:28
ha esetleg.jpg
wegnerzs
2012. június 24. vasárnap, 12:39
esetleg angyal?
lovaszmarika
2011. január 11. kedd, 16:48
Esetleges kedvenccel.jpg
csalogany13
2010. november 14. vasárnap, 09:55
tvn esetleg találkozás.jp
margoboszi
2010. március 27. szombat, 16:30
06-esetleg fürdik....jpg
filasa
2009. július 03. péntek, 20:14
öfeledt fördőzés esetleg
charlotteani
2009. február 12. csütörtök, 16:36
esetleg 1kávé.jpg
sarkany52
2007. október 13. szombat, 00:03
Közelebb jöhetsz esetleg
boszormacs
2007. június 18. hétfő, 05:22
judás és jézus.png
chillik
2016. június 07. kedd, 14:41
Júdás és Jézus 01.jpg
chillik
2016. május 27. péntek, 05:30
Júdás és Jézus 02.jpg
chillik
2016. május 27. péntek, 05:30
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.