Regisztráció  Belépés
2017. június 24. szombat | 25. hét | 175. nap | 10:47 | Iván
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Maradandó gyümölcs
Maradandó gyümölcs

,,Én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon..." János 15,16

Néhány gyümölcs nem áll el. Bizonyos fajta körtéket és almákat azonnal fel kell használni; más fajták eltarthatók a következő évig. Így van ez a keresztyén munkában is, némelyik gyümölcs nem tartós. Sok olyan lehet, amely örömet szerezhet és építhet, mégsem gyakorol tartós hatást a világ vagy a gyülekezet állapotára. Másfelől van olyan munka, amely generációkon vagy az örökkévalóságon át nyomot hagy. Ebben Isten hatalma tartósan megnyilvánul. Ez az a gyümölcs, amelyről Pál beszélt, amikor kétféle szolgálatról írt: ,,...igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék" (1Kor 2,4-5). Minél több az ember saját bölcsessége és ereje, annál kisebb az állandóság; minél több Isten Lelke, annál több a hit, amely megáll Isten hatalmában.
A gyümölcs elárulja a fa természetét, amelyről származik. Mi a titka az olyan gyümölcs termésének, amely megmarad? A válasz egyszerű. Amikor az életünk megmarad Krisztusban, akkor a gyümölcs, amit termünk, az is megmarad. Minél inkább helyt adunk annak, hogy az emberi akarat és erőfeszítés meg legyen metszve és meg legyen tisztítva az isteni Szőlősgazda által, annál inkább visszavonja magát a lényünk annak útjából, amit Isten munkálhat bennünk az Ő Lelke által, annál teljesebben maradunk meg Krisztusban, annál inkább megmarad a gyümölcsünk.
Milyen áldott gondolat! Ő kiválasztott és kijelölt téged, hogy gyümölcsöt teremj, és hogy a gyümölcsöd megmaradjon. Sosem gondolt arra, hogy az egyik szőlővesszője olyan gyümölcsöt hozzon, ami nem marad meg. Minél mélyebben hatolok be az Ő kiválasztó kegyelmébe, annál biztosabb lesz a meggyőződésem abban, hogy az örök életre teremhetek gyümölcsöt magam és mások számára. Minél mélyebbre hatolok az Ő kiválasztó szeretetébe, annál inkább felismerem, mi az összefüggés a szándék és a gyümölcs között: a megmaradás Őbenne. A cél az Övé, Ő fogja megvalósítani; a gyümölcs az Övé, Ő fogja megteremni; a benne maradás az Övé, Ő fogja fenntartani.
Álljon meg egy pillanatra mindenki, aki keresztyén munkásnak vallja magát! Vajon örökkévalóságra szóló nyomot hagysz-e azokban, akik körülötted vannak?! Nem a prédikációd vagy a tanításod, az akaraterőd vagy a másokra gyakorolt hatásod az, ami biztosítja ezt. Minden azon múlik, hogy az életed teljesen Isten és az Ő hatalma alatt van-e. Azon múlik, hogy igazán megmaradó szőlővesszőként élsz-e - szoros és töretlen közösségben Krisztussal. Az olyan szőlővessző, amely benne marad, az terem sok gyümölcsöt, olyat, amely megmarad.
Áldott Úr, tárd fel a lelkem előtt, hogy megértsem, azért választottál engem, hogy sok gyümölcsöt teremjek! Legyen meggyőződésemmé, hogy a célod megvalósítható - Te választottál engem! Legyen arra erőm, hogy elhagyjak mindent, és átadjam magam neked! Te be fogod fejezni, amit elkezdtél. Vonzz engem annyira, hogy éljek ennek az örökkévaló célnak a szeretetében, bizonyosságában és erejében, hogy a gyümölcs, amit termek, megmaradjon!

.......................

Hogy gyümölcsöt teremjetek. Ó, mennyei Szőlőtőm, kezdem megérteni, hogy a gyümölcs, a több gyümölcs, a sok gyümölcs - a maradandó gyümölcs - az egyetlen, amit adnod kell nekem, és az egyetlen mennyei érték, amit, mint szőlővessző, adnom kell neked! Itt vagyok! Áldott Úr, munkáld ki a célod bennem; hadd teremjek sok gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt a Te dicsőségedre!

Andrew Murray
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 13:34
Címkék: Ebben Isten, Isten Lelke, Áldott Úr, Andrew Murray, következő évig, keresztyén munkában,
Kommentek
Pődör György
Pődör György

Hamuvá égett kérdés

Protagórász: Homo mensura, azaz "Minden dolog mértéke az ember

- Nem tudom, léteznek-e istenek,
s hogy Egyetlenként Te vagy az igaz,
de ha már kételyeim sincsenek,
minek nekem az ebben vélt vigasz?

- Emberek, szavak felém intenek,
közülük nem tudom, ki jó, ki gaz?
Félelemből nem épül tisztelet,
hazugságra nem válasz a grimasz.

Soha vissza nem vonható átok:
káinok és ábelek közt árok.
Hogyan lehet így mérték az ember?

Napra nap: csak ellentétek harca.
Tükörképnek nem lesz istenarca:
magát látja önmagával szemben.
horvathzsoka, 2017. június 24. szombat, 08:14
2017. június 23., pénteki Napiszöveg
hanem elszomorítónak; ámde utólag békés gyümölcsöt, azaz igazságosságot terem azoknak, akik általa megedződtek).

Pál nem akarta lekicsinyelni a fegyelmezés
értékét, hiszen így folytatta:,,ámde utólag
békés gyümölcsöt, azaz igazságosságot
terem azoknak, akik általa megedződtek".
Sose hagyjuk hát figyelmen kívül Jehova
tanácsát, és ne sértődjünk meg, ha
helyreigazít. Mivel szeretjük Jehovát,
hallgatunk rá, és megtesszük, amit kér.
Ebben az önző, énközpontú világban a
legtöbb ember nem szereti, ha helyreigazítják
vagy megmondják neki, hogy mit tegyen.
Ha el is fogadják a tanácsot, azt keserű
szájízzel teszik. A Biblia viszont arra inti
a keresztényeket, hogy ne szabják magukat
többé ehhez a világrendszerhez, hanem
állapítsák meg, hogy mi Isten akarata,
és aszerint is cselekedjenek (Róma 12:2NW És ne szabjátok magatokat többé ehhez a világrendszerhez, hanem változzatok át elmétek
charlotteani, 2017. június 23. péntek, 22:23
Valakinek szüksége van rám!"
párját, jégkockát akar a vizébe, vagy kér egy ölelést, egy puszit, egy mesét.
Vannak napok, amik végtelennek tűnnek, a
folyamatos készenléti állapot monotóniája pedig végsőkig kimerít. Aztán egyszer csak rádöbbentem, hogy nekik RÁM van szükségük. Nem valaki másra, sőt, egyetlen egy emberre sem az egész földkerekségen - csak
és kizárólag rám. Minél hamarabb elfogadom, hogy az, hogy anya vagyok azt jelenti, hogy soha nem kapcsolhatok ki teljesen, annál hamarabb megtalálom a békét az életemnek ebben az őrült szakaszában. Az anyaság az én kötelességem, privilégium és megtiszteltetés
számomra. Készen állok, hogy mindig ott legyek, amikor valakinek szüksége van rám - akár nappal, akár éjjel. Anyának lenni azt jelenti, hogy amikor hajnali egykor épp lefekszem az ágyba, a kislányom felsír álmában. Anyának lenni azt jelenti, hogy a párommal hetek óta nem volt egy normális beszélgetésünk. Anyának lenni azt jelenti, hogy kávén és hideg ételmaradékokon élek. Anyának lenni azt jelenti, hogy a gyerekem
suzymama, 2017. június 23. péntek, 19:04
A néger rabszolga, aki nem tudta, hogy már szabad
A néger rabszolga, aki nem tudta, hogy már szabad

,,Álljatok meg hát abban a szabadságban, amelyre Krisztus felszabadított, és ne tűrjétek, hogy megint szolgaság igájába fogjanak titeket" (Gal 5,1).

Egy észak-amerikai evangélista evangélizációs körúton járta lóháton a metodista gyülekezeteket. Útközben megállt a lovával egy kicsit pihenni az erdőben. Itt egy négerre bukkant, aki az erdőben bujkált. A néger rabszolga volt, aki elszökött az urától, és már néhány éve ebben az erdőben rejtőzködött. Érthető volt tehát, hogy könyörögni kezdett az evangélistának, nehogy elárulja őt. Az nem állhatta meg nevetés nélkül, és így felelt a négernek: ,,Hát nem tudod, hogy 1863. január 1-jével Amerikában eltörölték a rabszolgaságot? Több mint egy éve szabad ember vagy, és itt bujkálsz az erdőben? Menj vissza a városba, és élvezd a szabadságodat!"
Ez a kis esemény hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy újra felfogjuk Urunk nagy megváltói munkáját. Ő a Golgotán vállalt
kalmanpiroska, 2017. június 23. péntek, 15:44
Krisztus tette
hogy derűs lélekkel viselte a nélkülözéseket: azt, hogy nem volt hol lehajtani a fejét, és mindennapi megélhetéséért egyes tanítványai jóindulatára kellett támaszkodnia, ahogy ez Lukács evangéliuma 8. fejezetének elején meg van írva. Milyen szelíden, bizalommal és leereszkedéssel bánt tanítványaival is! Úgy tanította őket, mint apa a gyermekeit; bizony, barátként és társként tekintett rájuk. Mily nagy türelemmel viselte az írástudók és a farizeusok számtalan gyalázkodását, sértegetéseit és támadásait. Ebben Bárányként mutatkozott meg. Ugyanakkor több módon is kinyilvánította isteni felségét, dicsőségét és korlátlan hatalmát, különösképp a csodákban, melyek egyértelműen isteni mivoltáról tanúskodtak, és arról, hogy valóban ő a ,,Júda nemzetségéből való Oroszlán". Csodálatos és ámulatba ejtő tettei úgy mutatták be őt, mint a természet Istenét, aki az egész teremtett világ felett rendelkezik, kedvére parancsolhat a természet erőinek; megállíthatja és megváltoztathatja a természet folyását. Megmutatta
kalmanpiroska, 2017. június 23. péntek, 14:30
Krisztus tette
Krisztus tette

Először is abban mutatkozik meg, hogy magára vette emberi természetünket. Ebben a tettben megnyilvánul Krisztus végtelen megalázkodása: Isten létére emberré lett, igéből testté, és eredeti természeténél összehasonlíthatatlanul alább való természetet vett magára. Még feltűnőbben megtestesülése körülményeiben láthatjuk: egy szegény, fiatal lány méhében fogant meg, kinek szegénysége akkor válik számunkra egyértelművé, amikor a templomban megtisztulási áldozatként ,,a mint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerliczét, vagy két galambfiat mutat be" (Lk 2,24), ezt pedig csak a valóban szegényeknek volt szabad. Csak az mutathatott be ilyen szerény áldozatot, akinek nem volt módjában bárányt áldozni (3Móz 12,8).
Azonban végtelen megalázkodásán kívül isteni méltósága is megjelenik megtestesülésében: annak ellenére, hogy egy szegény szűzleány méhében fogant, a Szentlélek erejéből fogantatott. Isteni méltósága fogantatása és születése szentségében is megmutatkozott: a
kalmanpiroska, 2017. június 22. csütörtök, 19:27
Az apostol ingyen hirdeti az evangéliumot.
Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket] viszontláthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik! Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje
maroka, 2017. június 22. csütörtök, 08:18
Képek, videók
ebben a házban ....jpg
dnemethk
2017. február 17. péntek, 19:58
Kedves egészségedre ebben
borigit
2016. szeptember 19. hétfő, 09:35
Ebben hiszünk
sacimama
2016. augusztus 03. szerda, 20:45
Uram, hagyd meg még ebben
katalin_53
2016. május 11. szerda, 17:52
20130722-divat-ebben-m uta
svisser
2015. november 09. hétfő, 14:46
Ebben a ház udvarában
sanci81
2015. március 25. szerda, 20:40
ebben az évben is szerete
feviroza
2015. január 01. csütörtök, 17:39
Ebben az eletben...
borigit
2014. november 26. szerda, 08:56
Ebben az.....
borigit
2014. november 26. szerda, 08:55
Vigyázz magadra ebben a k
margoboszi
2014. szeptember 06. szombat, 18:32
Ebben a percben....jpg
pacsakute
2014. június 04. szerda, 06:38
Ebben a világban....jpg
pacsakute
2013. szeptember 25. szerda, 06:38
Isteni szerencse, vagy ne
alvaro-hopihe
2017. június 21. szerda, 12:14
Isten rózsakertje.jpg
kkm
2017. május 27. szombat, 06:55
Isten éltessen!
sargarozsa15
2017. május 21. vasárnap, 18:30
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.