Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 17. csütörtök | 33. hét | 229. nap | 23:15 | Jácint
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Maradandó gyümölcs
Maradandó gyümölcs

,,Én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon..." János 15,16

Néhány gyümölcs nem áll el. Bizonyos fajta körtéket és almákat azonnal fel kell használni; más fajták eltarthatók a következő évig. Így van ez a keresztyén munkában is, némelyik gyümölcs nem tartós. Sok olyan lehet, amely örömet szerezhet és építhet, mégsem gyakorol tartós hatást a világ vagy a gyülekezet állapotára. Másfelől van olyan munka, amely generációkon vagy az örökkévalóságon át nyomot hagy. Ebben Isten hatalma tartósan megnyilvánul. Ez az a gyümölcs, amelyről Pál beszélt, amikor kétféle szolgálatról írt: ,,...igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék" (1Kor 2,4-5). Minél több az ember saját bölcsessége és ereje, annál kisebb az állandóság; minél több Isten Lelke, annál több a hit, amely megáll Isten hatalmában.
A gyümölcs elárulja a fa természetét, amelyről származik. Mi a titka az olyan gyümölcs termésének, amely megmarad? A válasz egyszerű. Amikor az életünk megmarad Krisztusban, akkor a gyümölcs, amit termünk, az is megmarad. Minél inkább helyt adunk annak, hogy az emberi akarat és erőfeszítés meg legyen metszve és meg legyen tisztítva az isteni Szőlősgazda által, annál inkább visszavonja magát a lényünk annak útjából, amit Isten munkálhat bennünk az Ő Lelke által, annál teljesebben maradunk meg Krisztusban, annál inkább megmarad a gyümölcsünk.
Milyen áldott gondolat! Ő kiválasztott és kijelölt téged, hogy gyümölcsöt teremj, és hogy a gyümölcsöd megmaradjon. Sosem gondolt arra, hogy az egyik szőlővesszője olyan gyümölcsöt hozzon, ami nem marad meg. Minél mélyebben hatolok be az Ő kiválasztó kegyelmébe, annál biztosabb lesz a meggyőződésem abban, hogy az örök életre teremhetek gyümölcsöt magam és mások számára. Minél mélyebbre hatolok az Ő kiválasztó szeretetébe, annál inkább felismerem, mi az összefüggés a szándék és a gyümölcs között: a megmaradás Őbenne. A cél az Övé, Ő fogja megvalósítani; a gyümölcs az Övé, Ő fogja megteremni; a benne maradás az Övé, Ő fogja fenntartani.
Álljon meg egy pillanatra mindenki, aki keresztyén munkásnak vallja magát! Vajon örökkévalóságra szóló nyomot hagysz-e azokban, akik körülötted vannak?! Nem a prédikációd vagy a tanításod, az akaraterőd vagy a másokra gyakorolt hatásod az, ami biztosítja ezt. Minden azon múlik, hogy az életed teljesen Isten és az Ő hatalma alatt van-e. Azon múlik, hogy igazán megmaradó szőlővesszőként élsz-e - szoros és töretlen közösségben Krisztussal. Az olyan szőlővessző, amely benne marad, az terem sok gyümölcsöt, olyat, amely megmarad.
Áldott Úr, tárd fel a lelkem előtt, hogy megértsem, azért választottál engem, hogy sok gyümölcsöt teremjek! Legyen meggyőződésemmé, hogy a célod megvalósítható - Te választottál engem! Legyen arra erőm, hogy elhagyjak mindent, és átadjam magam neked! Te be fogod fejezni, amit elkezdtél. Vonzz engem annyira, hogy éljek ennek az örökkévaló célnak a szeretetében, bizonyosságában és erejében, hogy a gyümölcs, amit termek, megmaradjon!

.......................

Hogy gyümölcsöt teremjetek. Ó, mennyei Szőlőtőm, kezdem megérteni, hogy a gyümölcs, a több gyümölcs, a sok gyümölcs - a maradandó gyümölcs - az egyetlen, amit adnod kell nekem, és az egyetlen mennyei érték, amit, mint szőlővessző, adnom kell neked! Itt vagyok! Áldott Úr, munkáld ki a célod bennem; hadd teremjek sok gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt a Te dicsőségedre!

Andrew Murray
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 13:34
Címkék: Ebben Isten, Isten Lelke, Áldott Úr, Andrew Murray, következő évig, keresztyén munkában,
Kommentek
2017. augusztus 16., szerdai Napiszöveg
,,Jehova szemei bejárják az egész
földet, hogy megmutassa erejét
azokért, akiknek teljes a szívük iránta"
(2Krónikák 16:9NW Mert Jehova szemei
bejárják az egész földet, hogy
megmutassa erejét azokért, akiknek
teljes a szívük iránta. Ostobán cselekedtél
ebben;mostantól fogva bizony
háborúk lesznek ellened.).

Ezt láthatjuk abból, ahogyan Júda
királyával, Josafáttal bánt. Egyszer
Josafát ostobán úgy döntött, hogy
Izrael királyával, Ahábbal tart. Noha
400 hamis próféta arról biztosította
a gonosz Ahábot, hogy győzni fog,
Mikája, Jehova igaz prófétája ennek
az ellenkezőjét jövendölte. Aháb
meghalt a csatában, Josafát pedig
épphogy csak életben maradt.
Miközben hazafelé tartott Jeruzsálembe,
Jéhu, Hanáninak, a látnoknak a fia,
megfeddte a királyt azért, mert
Ahábbal szövetkezett. Ám ezt
is mondta Josafátnak:,,azért jó is
találtatott
charlotteani, 2017. augusztus 16. szerda, 13:56
Elveszítettük a fenség érzékelését
"Azzal, hogy elveszítettük a fenség érzékelését, további veszteség keletkezett a vallásos áhítat és az isteni jelenlét tudatosítása területén. Elveszítettük az istenimádat lelkületét és azt a képességünket, hogy az Istennel való találkozás érdekében, hódoló csöndben magunkba szálljunk előtte. A modern keresztyénség egyszerűen nem hozza létre azt a fajta keresztyént, aki értékeli és átéli a Lélekben való életet. Ezek a szavak, hogy 'csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten' (Zsoltárok 46:11), szinte semmit sem jelentenek a magabízó, buzgólkodó istentisztelőnek a huszadik századnak ebben az időszakában."

- A. W. Tozer -
kalmanpiroska, 2017. augusztus 16. szerda, 13:47
Az imádság harc
szánjunk annyi időt csak imádságra?
3.Minden ellen, ami elkedvetlenít - talán egy régi bűn emléke, talán lelki vagy testi fáradtság, minden, ami visszatart attól, ami olyan gyakran lefoglalta Pált és nem tudott az életbevágóan fontos imádsággal foglalkozni.

Mi segít a leginkább a küzdelemben?
1.Az a biztos tudat, hogy nem számít, milyen jelentéktelenek vagyunk, mert nem saját nevünkben megyünk az Atyához, hanem szeretett Fia nevében. Füle mindig nyitva áll ez előtt a név előtt. Ebben biztosak lehetünk.
2.Az a biztos tudat, hogy az imádságban való megtorpanás a Sátán hazugságának eredménye, aki sokkal jobban fél az imádságunktól, mint a szolgálatunktól. (Ezt bizonyítják azok az óriási nehézségek, amelyekkel akkor találjuk szembe magunkat, amikor imádkozni akarunk. Sokkal nagyobbak, mint azok, amelyekkel akkor találkozunk, amikor hozzákezdünk a munkánkhoz).
3.Az Ézs 44,22 és hasonló igék, és az 1Jn 1,9 megszabadítanak a bűn fölötti szomorúságtól. Az Ézs 40,29-31 és 2Kor
kalmanpiroska, 2017. augusztus 15. kedd, 16:18
A gazdag végzett hatalmasok
impertinens is
leszek az ilyen szövegeléseimmel, basszus! -,
mégis, Csáth volt az, aki sohase jött és sohase
beszélt, hát ez rám is illik, és engem is minden
baj érhetett volna. Ezért nem írom meg - s
egyebekért - a tervezett A KOMPLETT TANDORI
- alcím KOMPLETT EZ? - igen mulatságosnak is ígér-
kezhető könyvét, nem, meg lusta is vagyok már
- nem, nem lusta vagyok, és itt érkezünk el
a végkifejlethez.
Ebben a versben, elvtársak, ismé-
telten csak, basszus és sárgálló pipadohány, azt
akartam, sőt, csak áztat akartam mondani, indián
howgh és ,,ennyi", beszéltem, bár hiába vagyok
várva, áztat akartam, mondom nagy zavarban,
elmondani, rövid leszek. A legrövidebb lennék,
társtalan elv jegyén, ezt mondom: csak a Semmit
szeretném tudni én is, de a nap majdnem ihajba percén
minden én is, mint a hatalmasok, végzettek, ebben
oly gazdagok, azt szeretném, ha az
evavicus, 2017. augusztus 15. kedd, 14:17
Cseri Kálmán - BEMEGYEK AHHOZ
Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

Bemegyek ahhoz

."..az ajtó előtt állok, és zörgetek..." (Jel 3,20)

Jézus három képet tesz ebben az igében egymás mellé: ,,íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek..." Kitűnik ebből, hogy a mi bezárt életünkön kívül is van még valami. Nem annyi a valóság, amennyit látunk belőle. Ott kívül is van valaki, aki engem keres, mert nálam zörget. Sokféleképpen tud jelt adni önmagáról: kezembe kerül egy Biblia, beszél egy hívő munkatársam róla, elgondolkozom egy temetés után, egy csalódást követően megkérdezem, mi is az életem értelme...

,,...ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót..." Ő nem töri ránk az ajtót, ennek a mozzanatnak én vagyok az alanya, az előzőt és a következőt ő végzi. Mit jelent meghallani a hangját? Magamra veszem, amit
ronix, 2017. augusztus 14. hétfő, 20:24
2017. augusztus 14., hétfői Napiszöveg
,,A Kísértő odament"
(Máté 4:3NW Ekkor a Kísértő odament,
és ezt mondta neki:,,Ha Isten fia vagy,
mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré.).

Az Ördög a kísértő, vagyis ő az,
aki kísértést jelentő helyzeteket teremt.
Az viszont rajtunk áll, hogy engedünk-e
neki (Máté 6:13NWÉs ne vigyél minket kísértésbe,
hanem szabadíts meg a gonosztól);
(Jakab 1:13-15NW Senki ne mondja,
amikor próba alatt áll:,,Isten tesz próbára."
Rossz dolgokkal ugyanis nem lehet próbára
tenni Istent, és ő maga sem tesz ilyesmikkel
próbára senkit.14Hanem mindenki úgy van
próbára téve, hogy a saját kívánsága
vonzza és csábítja.15Mikor aztán a kívánság
megfogant, bűnt szül, a bűn pedig,
mikor teljességre jut, halált hoz világra.).
Jézus határozottan visszautasította Sátán
ajánlatait, és minden alkalommal
idézett egy odaillő részt Isten Szavából.
De Sátán nem adta fel,
charlotteani, 2017. augusztus 14. hétfő, 12:47
Beszélgetés a Mesterrel
keresztények is elfáradunk azonban a nehéz, hosszan tartó munkában, főként ha lélekben is nem békültünk meg vele. Ezért kell a munkát megszentelnünk, mégpedig úgy, hogy imával kötjük össze; a hat munkanap után a hetediket valóban az Úrnak szenteljük, s a kemény helytállás óráit a rövid elmélkedés percei követik.

Hivatásunknak, egész életünk munkájának megszentelésében segít bennünket ez a könyv. Íme néhány baráti szó a helyes használatáról:

Olvass keveset, de annál gyakrabban és figyelmesebben! Jobban teszed, ha egy-egy során hosszan elgondolkodsz, s nem futsz végig az egészen. Hasznosabb, ha egy-egy gondolatát állítod a mindennapi élet középpontjába, mintha egyszerre sok eszméért, igazságéért lelkesedsz.
Új imakönyvedben megtalálod azokat az imádságokat, amelyeket már azelőtt is ismertél. Ezeken kívül azonban sok olyan ima van, amelyek "nagy imádkozóktól" származnak. Ők vezetnek majd Istennel való beszélgetésedben arra a fokra, amelyen szavaik, gondolataik lassan a Te szavaidé,
sacimama, 2017. augusztus 14. hétfő, 02:07
Urantia - A Felsőség Felügyelete
Legfelsőbb nem teljes voltának és a paradicsomi Háromságra adott véges válasz nem teljes voltának ismertetőjegye.

(115.7) 10:7.5 A halandói elme ekkor rögtön ezer és egy dolgot képzelhet - vészes természeti eseményeket, szörnyű baleseteket, borzalmas szerencsétlenségeket, fájdalmas betegségeket és világméretű csapásokat - és azt kérdezné, hogy vajon e megpróbáltatások kapcsolatba hozhatók-e a Legfelsőbb Lény valószínű működésének részét képező ismeretlen ténykedésekkel. Őszintén szólva, nem tudjuk; ebben nem igazán vagyunk biztosak. De azt megfigyeltük, hogy az idő múlásával mindeme bonyolult és többé-kevésbé megmagyarázhatatlan helyzetek mindig a világegyetemek jólétét és fejlődését szolgálják. Meglehet, hogy a Legfelsőbb rendeltetése és a Háromság felügyelete a létezés körülményeinek és az élet megmagyarázhatatlan megpróbáltatásainak összességét egy felsőbb értéket képviselő, jelentőségteljes minta szálai közé szövi.

(116.1) 10:7.6 Isten fiaiként képesek vagytok felismerni a szeretet
eposz, 2017. augusztus 14. hétfő, 00:23
Képek, videók
ebben a házban ....jpg
dnemethk
2017. február 17. péntek, 19:58
Kedves egészségedre ebben
borigit
2016. szeptember 19. hétfő, 09:35
Ebben hiszünk
sacimama
2016. augusztus 03. szerda, 20:45
Uram, hagyd meg még ebben
katalin_53
2016. május 11. szerda, 17:52
20130722-divat-ebben-m uta
svisser
2015. november 09. hétfő, 14:46
Ebben a ház udvarában
sanci81
2015. március 25. szerda, 20:40
ebben az évben is szerete
feviroza
2015. január 01. csütörtök, 17:39
Ebben az eletben...
borigit
2014. november 26. szerda, 08:56
Ebben az.....
borigit
2014. november 26. szerda, 08:55
Vigyázz magadra ebben a k
margoboszi
2014. szeptember 06. szombat, 18:32
Ebben a percben....jpg
pacsakute
2014. június 04. szerda, 06:38
Ebben a világban....jpg
pacsakute
2013. szeptember 25. szerda, 06:38
Erös vár a mi Istenünk 01
chillik
2017. augusztus 16. szerda, 05:58
Erös vár a mi Istenünk 02
chillik
2017. augusztus 16. szerda, 05:58
Erös vár a mi Istenünk 03
chillik
2017. augusztus 16. szerda, 05:57
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.