Regisztráció  Belépés
2018. március 20. kedd | 12. hét | 79. nap | 08:54 | Klaudia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Charles Baudelaire – A hattyú
Charles Baudelaire - A hattyú

Victor Hugónak

1.

Andromaché, ma rád gondolok! ─ A kis árva
Folyóra, hol sötét tükörben ragyogott
Özvegyi bánatod roppant királyisága
S a csalfa Simois könnyedtől csobogott─,

Ma termékenyítő iszapjától lett sáros
Emlékem, járva épp az új Carousselen.
─ A vén Párizs oda!─ (hajh, változik a város,
És olyan gyorsan, ahogy a halandók szíve sem!)
Csak lelkem látja még az eltűnt baraktábort,
Oszloptörzsek s fejek dirib -darab diszét,
Giz-gazt, kőtömböket, amikre zölden ráforrt
A hínár, limlomot, zavart fényt szerteszét.

Itt valamikor egy állatsereglet állott;
S láttam egyszer én,egy reggel, amikor
Hűs, fakó ég alatt ébred a Munka, s pállott
Gőzökkel a szemét a csöndes légbe forr,

Egy hattyút: ketrecét otthagyta, és sután a
Szárazt kaparva a hártyás láb fájva járt,
Húzódott a rögön a hószín toll utána,
S egy kiszáradt vizű árok mellett kitárt
Csőrrel idegesen fürdött a lomha porban,
Zengtek szívében az otthoni dús tavak:
"Óh, víz, zokogsz-e még, villám, zuhansz-e zordan?" ─
Gyakorta látom őt, bús mítoszt, furcsa, vak

Balvégzet madarát, ki mint Ovídiusban
Az ember, nézi a gúnyos, zordkék eget,
S görcsös nyakán sovár fejét felnyújtva búsan
Vádakkal illeti a rossz isteneket!
2.

Párizs megváltozik, de renyhe bánatomban
Nincs rezzenés! Kövek, állványok, új falak,
Ódon külvárosok: jelképpé válnak nyomban,
S rám dús emlékeim kősullyal omlanak.

Itt is, a Louvre előtt, a régi kép igáz ma:
Nagy hattyúm kél elém , az őrült gesztusok,
Félszegen is dicső száműzetése gyásza,
Az örök, szörnyű vágy! ─ és rád is gondolok,

Andromaché, kiért hős férje karja holtán
Vad Pyrrhus nyúlt ki, hogy rab-állatul vigye,
S ki sírtál az üres sír mellett elomolván,
Helenos asszonya , s jaj, Hektor özvegye!
S gondolok a sovány, hektikás néger lányra,
Ki itt sárban lohol, s elrévülő szeme
Kókuszligetre vár s dús, messzi Áfrikára:
A köd roppant falán hátha átintene ─,

S mindenkire, ki már sohsem talál a vesztett
Üdvre, soha! soha! kit könnyek kortya vár,
S kit emlejére Bú jó farkasa eresztett!
Kis árvákra, kiket les a virághalál!

Lelkem így bujdosik, és a vadonba verve
Sok vén Emlék telin búgó kürtje rian:
Szigetekre vetett matrózok vad keserve...
Foglyok... vert seregek!... és jaj, még annyian!

Fordította Tóth Árpád


chillik, 2018. március 11. vasárnap, 03:54
Címkék: Charles Baudelaire, Victor Hugónak, Fordította Tóth Árpád, csalfa Simois, halandók szíve, eltűnt baraktábort,
Kommentek
Charles Baudelaire – Előhang
Charles Baudelaire - Előhang

A romlás virágai

Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek
oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit;
s mint koldús éteti öntestén férgeit,
mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek.

És bűnünk mind makacs, igaz bánatra gyáva;
ki gyón is néhanap, jó zsíros bérre vár,
aztán vigad megint, nyakig hadd lepje sár,
s lemosni mocskaink csak ronda könny a láva.


Párnáján ringat a fő-fő Varázsló-isten,
a Sátán s álmot ád, mely romlással marat,
s a gazdag, tiszta érc, a híres akarat,
párává lobban el az alkimista-üstben.

Az Ördög dirigál, rángatva rossz fonálunk!
Ki enyhülést akar, a rondaságba váj,
s mindennap közelebb az alvilági táj,
hová egykedvüen, bűzös homályba szállunk.

Mint züllött részeges, ha némi női roncsot,
vánnyadt keblű lotyót csókol és
chillik, 2018. március 19. hétfő, 03:28
Charles Baudelaire - Egy vöröshajú koldúsleányhoz
Charles Baudelaire - Egy vöröshajú koldúsleányhoz

Hó archoz rőtszinü tincs!
ruhádnak ép helye nincs,
társz pőre nyomort, de friss
szépséget is.

Lásd, engem, bús, ideges
költődet kis, beteges
tested, bár pettyezi folt,
vágyakkal olt.

Cipőd csak rút facipő,
ám szebben hercegi nő
sem hord, min bársony a pánt,
kacér topánt.

Ó, bár e kinőtt ruha
helyett rangbéli puha
diszítne: uszály, melyen
zúg a selyem.


S rongyos harisnya helyett
hadd védné térdeidet
kéjenctől aranyos őr:
kis hetyke tőr!

A laza csokru füző
mögül két, bűnbe üző
keblecskéd kandi szeme
kiintene.

S hogy selymed kéjre leszedd,
kéretnéd lusta kezed,
karmolva, ha makacs ujj
sürgetni búj.

S nem volna közbe
chillik, 2018. március 19. hétfő, 03:27
Charles Baudelaire - Egy malabár nőhöz
Charles Baudelaire - Egy malabár nőhöz

Lábad, akár kezed, finom s a legfehérebb
irígy csípőket is nagy csípőddel feléred;
értő müvésznek a te tested enyhe, szép,
bársonyos nagy szemed bőrödnél feketébb.
Hol Isten alkotott, a forró, kék vidéken
dolgod ügyelni, hogy urad pipája égjen,
palackra szedni az illatos, friss vizet,
űzni a szúnyogot, ha az ágynál zizeg,
s menni, ha zenditi a hajnal a platánfát,
bazárba s venni ott ananászt és banánát.

Egész nap meztelen lábbal jársz szabadon,
míg régi, idegen dallam zsong ajkadon;
s ha szállni látod a skárlátköpenyü estet,
gyékényes ágyadon szelíden dől le tested,
álmod úgy leng körűl, mint víg kolibrihad
s mindig virágos és bübájos, mint magad.Boldog gyerek! miért vágyol bús frank hazánkba,
hol a sürű lakost a szenvedés kaszálja?
Mi vonz,
chillik, 2018. március 19. hétfő, 03:26
Charles Baudelaire - Egy Madonnához
Charles Baudelaire - Egy Madonnához

Spanyol ízlésű ex-voto

Építnék, Asszonyom, Madonnám, sírva feltárt
Búm éjén teneked egy földalatti oltárt,
S vájnék szivembe, hol legfeketébb az éj,
Hová gúny nem hat el, se hitvány földi kéj,
Egy fülkét - kék s arany zománctól égne odva -,
Hol mint csodás Szobor, állj büszkén magasodva.


Ötvözött Verseim dús fémpántját, remek
Kristályrímekkel is művészin tűzve meg,
Mint roppant koronát, ékül fejedre fonnám,
S Féltésem szövetét, óh, halandó Madonnám,
Szabnám rád Köpenyül, hogy barbár-mereven
Nyomjon, s bélése is Gyanakvásom legyen;
Hadd zárja bájaid körül ez őrző sátor,
Csillogva gyöngy helyett Könnyeim záporától!
Szoknyád vágyam legyen, a lágyan reszkető,
Apály s dagály gyanánt szálló s ereszkedő,
Mely halmokig eped, s völgyekbe hull juházva,
Míg
chillik, 2018. március 19. hétfő, 03:25
Charles Baudelaire - Egy kreol hölgynek
Charles Baudelaire - Egy kreol hölgynek

A parfőmös hazán, hol enyhe nap bizserget,
s a hajló lombivek tüze bíborparázs,
s a szemre lusta kéjt a pálmák búja perget,
kreol nőt láttam én, ki csupa új varázs.

Arca sápadt s meleg és kábulatba kerget
barna nyakán a lágy, kényes, finom vonás;
mint karcsú nagy vadász, barangolja a berket,
mosolya nyugalom és szeme hallgatás.

Úrnőm, honunkba jöjj el, mely az örök gloire-é,
a Szajna partja vár s a kedves, zöld Loire-é,
s mely antik kúriák dísze lehetne, vidd

szépséged versirók közé, hogy árnyas csendben
hajtson szonetti rajt szivük s hűségesebben
imádják nagy szemed, mint néger rabjaid.

Fordította Tóth Árpád
chillik, 2018. március 17. szombat, 05:05
Charles Baudelaire - Don Juan a pokolban
Charles Baudelaire - Don Juan a pokolban

Alighogy don Juan Hádészbe szállt a rémes
vízre s Cháronnak ott már obulust adott,
egy koldús, zordszemű s kevély, mint Antisthénes,
két kézre evezőt vak dühhel ragadott.

Csüggő keblekkel és szétnyíló köntösökben
vonagló nőcsapat kelt a vak ég alatt:
nagy, áldozati nyáj, tolonganak egyre többen,
s jajuk, mint bús uszály, a csónakkal haladt.


Röhögve Sganarelle bérért nyújtotta karját,
míg don Luis a mély parton bolyongni húnyt
lelkeknek reszkető ujjal mutatta sarját,
fiát, ki dölyfösen szórt ősz fejére gúnyt.

A szűzi és sovány Elvira, fázva, gyászban,
férjét, a hűtlent s a drágát, nézte még:
búcsú-mosolyra várt, hol még a régi lázban
szavalt első szavak szelíd visszfénye ég.

Egy
chillik, 2018. március 17. szombat, 05:04
Charles Baudelaire – Csitító
Charles Baudelaire - Csitító

Én drága Bánatom, légy jó, nyugton maradj ma,
Az Alkonyt hívtad: ím leszállt, itt van, fogadd:
Setét egét a halk városnak leplül adja
És békét hint emitt, amott meg gondokat.

Most míg a csőcselék szívét kínnal maratva
A mord hóhér, a Kéj, vad ostort bontogat
S rossz dáridón a nép az únt csömört aratja,
Add, Bánatom, kezed, hagyd a bolondokat,

Jer! el! - Nézd, intenek holt éveink az égi
Erkélyeken, fakó ruhájuk selyme régi;
Mély habból mosolyos Megbánás ring ma fel;

Egy vén híd-ív alá a nap holtan zuhan már,
S keletre hömpölyög hatalmas gyászlepel:
Ott, - hallod, drága Búm? - az édes Éj suhan már...

Fordította Tóth Árpád
chillik, 2018. március 17. szombat, 05:04
Charles Baudelaire - Borús ég
Charles Baudelaire - Borús ég

Úgy rémlik, pára űl borús nézéseden,
titokzatos szemed (kék? szürke? zöld e szem?)
felváltva lesz szelíd, kegyetlen, álmatag,
fakó és lusta ég fényével bágyatag.

Olyan vagy, mint a langy, fehér, fátylas napok,
mikor révűlt szivünk lágy könnyeket zokog,
s gúnyolják, míg reánk vad, titkos bú remeg,
alvó elménket a túléber idegek.


Gyakran úgy tűnsz elém, mint a szép messziség,
ha ködös évszakok napfényén gyúl az ég,
óh, éppen úgy tüzelsz, mosdózott tájakúl,
melyekre borus ég tompa sugára hull.

Óh, asszony, bús veszély, óh, bűvös őszi ég,
fagyod és zuzmarád majd épp így vonz-e még?
Konok, kemény teled, ha vágyam rája tört,
ad-é majd vasnál és jégnél maróbb gyönyört?

Fordította Tóth Árpád
chillik, 2018. március 17. szombat, 05:03
Képek, videók
Három Baudelaire-szonett
chillik
2016. május 09. hétfő, 05:21
Baudelaire halála.jpg
chillik
2016. március 21. hétfő, 05:27
Ch. Baudelaire.jpg
chillik
2016. február 10. szerda, 05:41
Baudelaire Kapcsolatok.jp
mester126mari
2011. június 18. szombat, 07:15
Baudelaire Akinek hajnali
mester126mari
2011. június 14. kedd, 09:09
Baudelaire: Kapcsolatok
mester126mari
2009. november 26. csütörtök, 22:03
A könyvet szép, de csalfa
sanci81
2018. január 02. kedd, 15:50
csalfa szemű.jpg
ildikocsorbane2
2014. május 24. szombat, 18:46
A könyvet szép de csalfa
suzymama43
2014. április 09. szerda, 14:20
csalfa lelked.jpg
klara50
2013. október 07. hétfő, 21:11
csalfa kislány.jpg
ildikocsorbane2
2013. szeptember 22. vasárnap, 21:26
csalfa hölgy.jpg
ildikocsorbane2
2013. augusztus 25. vasárnap, 19:20
Brittany Murphy csalfa fr
farkas1945
2013. április 02. kedd, 12:40
Csalfa nézés.gif
suzymama43
2011. szeptember 03. szombat, 14:39
csalfamor.jpg
zafir28
2011. április 21. csütörtök, 18:15
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.