Regisztráció  Belépés
2018. április 21. szombat | 16. hét | 111. nap | 05:45 | Konrád
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Jókai Mór: A koldus gyermek
Jókai Mór: A KOLDUS GYERMEK

Az apját leütötte a hajókötél, a vízbe fulladt. Az anyja mosóné volt; éjszakai munkában meghűtötte magát, forró lázat kapott, meghalt. A kisfiú egyedül maradt, még alig volt négyesztendős.

Mikor kivitték az anyját is a temetőbe, a kisfiú elgondolta magában: ,,Már most ki fogja nékem mondani: kedves kisfiam? Ki fog én nekem kenyeret adni reggel, este? Ki vet nekem már ezután ágyat, ki ád rám tisztát, ha elszennyesedem, ki vesz az ölébe, ki csókolgat meg, hogyha valamim fáj?"

Mikor kivitték az anyját is a temetőbe, a kisfiú elgondolta magában: „már most ki fogja nékem mondani: kedves kisfiam?
A szomszédok is elköltöztek ki ide, ki oda, idegenek jöttek a régiek helyébe, akiknél ha megjelent a kisfiú, ha bekérezkedett ajtajukon, azt kérdezték tőle: ,,Mit akarsz? Mit keresel itt? Takarodjál innen!"

El is takarodott szegény, kiment az utcára, ahol senkit sem ismert, megállt egy szögletnél szépen, s úgy nézett a jövő-menő emberek szemébe: nem hasonlít-e valaki az ő apjához, anyjához, hogy azt megszólíthatná. Hiába nézte azokat, az embereknek más dolguk van, mint az őgyelgő gyerekekre ügyelni. Aki a mai világban valamit akar kapni, annak ki kell nyitni a száját. Az igazi koldusgyerek jobban érti a mesterségét; az utánok szalad a cifra uraknak, hozzájok keni-feni magát piszkos condráival; azok azután, csakhogy megszabaduljanak tőle, vetnek neki valamit. Az olyan koldus, aki csak sírni tud, meghalhat éhen.

Meg is halt volna éhen a kis poronty mindjárt az első két napon, ha egy jámbor öreg gyümölcsárus asszony nem árult volna ott azon a szögleten, amelyikhez ő szegődött. ez csak elnézte, mit ácsorog az a kisfiú ottan olyan sokáig. Talán bizony lopni akar? Mikor aztán látta, hogy estig nem mozdul onnan, megszánta. Kiválasztott számára egy ütődött almát: nesze, fogjad, hanem aztán már most eredj haza!

A kisfiú hozzá volt szoktatva a szófogadáshoz s ahogy mondták neki, hogy menjen haza, szépen elindult haza.

A kis árva fiú elsírdogált magában, amikor elgondolta, hogy neki sehova sem lehet bémenni; őreá sehol sem várnak, az ő számára sehol sem vetettek ágyat
Akkor pedig már este volt, és este nagy városban minden ház ajtaja be van zárva. A kis árva fiú így elsírdogált magában, amikor elgondolta, hogy neki sehova sem lehet bémenni; őreá sehol sem várnak, az ő számára sehol sem vetettek ágyat.

Azután összehúzta magát egy kapu szögletében, s ott nagy sírtában elaludt, álmában megölelgeté azt a követ, ami olyan jó volt, hogy gyenge tagjait a szél ellen védelmezte, s azt mondta neki: ,,édesanyám".

Éjszaka is sokszor felébredt, mikor úgy fújt a hideg szél, s nyögve fordult másik oldalára, mikor olyan kemény volt az ágya.

Másnap megint felkereste a jó kofaasszonyt, aki látva, hogy olyan bús szegényke, ismét nekiadta ételmaradékát.

Harmadnap, negyednap megint ott találta a jó öreg asszonyt. Ötödnap pedig hiába várt reá a szegleten, sokan jöttek-mentek az utcán, még többen, mint egyébkor, csak az öreg nem jött ezúttal.

A koldusfiú hiába kereste a jó öreg asszonyt, nem látta sehol
A kis árva fiú végre megkérdezé egy féllábú koldustól (nagyobb urat nem mert megszólítani):

- Hol van most a jó néne?

- Ma nem fog itt árulni, fiam, felelt neki a koldus, mert ma ünnep van.

- De hát miért van ünnep?

- Mert ma született a Jézus, látod, kisfiam, hogy mennek az emberek a templomba.

Ahová annyian mennek, oda tán neki is szabad bemenni, gondolá a kis árva, s hogyan örült, midőn látta, hogy ebből a nagy-nagy házból, aminél szebb háza senkinek sincsen, nem utasítják ki, nem kergetik el, nem kérdik tőle: mit akar itten? Hanem engedik ott gyönyörködni abban a sok szép énekben, s ellenni a sok ékes öltözetű úr között.

Valami nagy tiszteletre méltó ember azután sokat beszélt a népnek, elmondá, hogy született a kis Jézus jászolban, pásztorok között, hogy élt szegénységben, nyomorúságban, s hogy szerette azután is a kis gyermekeket mindig.

A templomban valami nagy tiszteletre méltó ember beszélt
Úgy elhallgatta volna napestig, amit ez a tiszteletre méltó férfi beszélt.

Egész estig mindig talált templomot nyitva; estve azután azokat is becsukták s ő ismét az utcán maradt.

Annyi ablak ki volt világítva az utcákon, fényes hintók robogtak alá s fel; ragyogó boltablakokban fenyőfák voltak kitéve, égő viaszgyertyákkal, cukorangyalkákkal, picike bölcsőkkel, azokban aludt a kis Jézus.

A kis árva úgy el tudta azokat nézni.

Mosolygó asszonyságok jöttek a boltokba, vásároltak azokból a tündéri szépségekből, ki-ki vitte haza, kisfiának, kisleányának, amit a kis Jézus küldött nekik.

Olyan szép a kis Jézus születésnapja!

A kis koldusfiú visszatért a templom ajtajához, ott letérdelt kis kezeit összetéveF
Csak olyan hideg ne volna ezen a napon! Jó azoknak, akik meleg kályha mellett édesanyjuk keblén hallgathatják a szél süvöltését; de aki nem tudja, hogy hová menjen haza ilyen zord időben!

Ismét csak visszatért a templom ajtajához, ott letérdelt, kis kezeit összetéve:

- Édes Jézuska, a ki úgy szereted a gyermekeket, ha volna szükséged olyan kis szolgára, amilyen én vagyok, vennél engemet magadhoz. ...

S a nagy Megváltó meghallá kis szolgája kérését, és elvette magához őt, akit senki sem tartott magáénak a földön. Ott elaludt a kisgyermek és felébredt - a mennyországban. ...

Ti, kik vigadtok s örültök szent Karácson napján, emlékezzetek meg azokra, akik éheznek és szomorkodnak!

Link
menusgabor, 2017. december 27. szerda, 14:45
Címkék: Jókai Mór, KOLDUS GYERMEKAz, Édes Jézuska, koldus gyermek, vízbe fulladt, anyja mosóné,
Kommentek
2018. évi történelmi évfordulók 04. 08.
Alonso Spanyolország (McLaren Mercedes)

Születések

1320 - I. Péter portugál király (+ 1367)
1533 - Claudio Merulo itáliai orgonaművész és zeneszerző (+ 1604)
1583 - Esterházy Miklós, Nádor (+ 1645)
1692 - Giuseppe Tartini itáliai zeneszerző, hegedűművész, az ,,Ördögtrilla" szerzője (+ 1770)
1732 - David Rittenhouse amerikai csillagász, matematikus, feltaláló (+ 1796)
1817 - Laborfalvi Róza magyar színésznő, Jókai Mór felesége (+ 1886)
1823 - Bulcsú Károly református lelkész, tanár (+ 1865)
1837 - Au Alajos magyar zeneszerző (+ 1879 után)
1838 - Benka Gyula tanár, pedagógiai író, újságíró (+ 1923)
1843 - Asger Hamerik dán zeneszerző, karmester (+ 1923)
1861 - Aristide Maillol francia szobrász, festőművész, grafikus (+ 1944)
1875 - I. Albert belga király, Belgium harmadik királya (felesége Wittelsbach Erzsébet bajor hercegnő) (+ 1934)
1883
ametiszt54, 2018. április 07. szombat, 14:30
Jókai Mór: A sárga Rózsa
Jókai Mór: A sárga Rózsa

(Részlet)

Még akkoriban nem szelte keresztül a Hortobágyot a vasút; még nem is volt az Alföldön semmiféle vasút. A Hortobágy vize sem volt lecsapolva: a kétkerekű malom vígan kelepelt a kis folyamon, a nádasban jó dolga volt a vidrának.

A legelső hajnalhasadásnál egy lovas legény poroszkál a sík Zámi pusztán, mely "túl" esik a Hortobágy vizén. (Debrecent véve a világ közepének.) Honnan jön, hová tart, azt nem lehet kitalálni, a pusztán nincs ösvény, kocsinyomot, patkónyomot menten benő a fű. A végtelen láthatárig nincs más, csak fű; egy élőfa, egy kútágas, egy kunyhó nem zavarja meg a fenséges zöld sivatag országát. A ló megy az ösztöne után. A lovasa alszik, bóbiskol a nyeregben, hajladozik hol erre, hol arra, de azért a lába ki nem esik a kengyelből.

Gulyásbojtárnak kell neki lenni, mert az ingujja elöl össze van kötve: a lobogós ingujj a szarvas állatok közt
vorosrozsa66, 2018. március 23. péntek, 23:17
Bemutatják a cseh arisztokrácia szerepét az európai diplomáciában
Mátyás király úti órája is.

A szintén nyugat-csehországi Duchcov kastélyában kosztümös rendezvényeken több alkalommal is Casanova, a híres nőcsábász életébe kóstolhatnak majd bele az érdeklődők.

A dél-csehországi Cervená Lhota tavi kastélyában pedig a látogatók Johann Schönburg-Hartenstein herceg, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó vatikáni nagykövetének az életével ismerkedhetnek meg a látogatók. Ebben a kastélyban és annak festői környezetében forgatták a múlt század nyolcvanas éveinek elején Jókai Mór A névtelen vár című népszerű romantikus regényének televíziós változatát.

A részletes, az egyes helyszínekre tematikusan lebontott programmal a Nemzeti Műemlékvédelmi Hivatal (http://www.propamatky.info) weboldalain ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A cseh arisztokráciának az európai diplomáciában játszott szerepéről az ősszel képekkel gazdagon illusztrált könyvet is megjelentet a hivatal.

A csehországi kastélyokat és várakat a tavalyi nyári turistaidényben majdnem 5,5 millió látogató
velemenyezd, 2018. március 23. péntek, 10:41
Kokárda története
,,Látjátok ezt a háromszínű kokárdát itt a mellemen? Ez legyen a mai dicső nap jelvénye. Ezt viselje minden ember, ki a szabadság harcosa; ez különböztessen meg bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától. E három szín képviseli a három szent szót: szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt tűzzük kebleinkre mindannyian, kikben magyar vér és szabad szellem lángol! Ez aztán fordított a dolgon. A háromszínű kokárda helyreállítá a rendet. Aki háromszínű kokárdát akart feltűzni, annak előbb haza kellett menni. Tíz perc múlva a színház üres volt. És másnap minden embernek ott volt a mellén a háromszínű kokárda; a Nemzeti Kaszinó urainak paletot-ján kezdve, a napszámos darócáig, s aki köpönyegben járt, az a kalapjára tűzte. "
- Jókai Mór
irmus, 2018. március 16. péntek, 08:54
Békés,szép ünnepet
"A mondott szó üres beszéd; az érzett szó az igazi."

Jókai Mór

Békés,szép ünnepet kívánok mindenkinek határon innen és túl
ronix, 2018. március 15. csütörtök, 22:20
Szép gondolatok...
"Keblemre tűzlek ismét drága jelvény,
Szivemnek rég alvó szerelmese.
Ki a nagy éjben úgy tüntél elém föl,
Miként egy álom, mint tündérmese.
Virrad. Felébredénk. Im ujra látlak:
Jobb égnek három szinű csillaga!
Szivem dobogva lejt alattad ismét,
S büszkébb reád, miként volt valaha.
- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!"

Jókai Mór
aranyoslila, 2018. március 15. csütörtök, 19:04
15 Martie - UDMR: să fie luciditate, egalitate, mai multă libertate şi fraternitate!
Mesajul a fost transmis de preşedintele formaţiunii, Hunor Kelemen, prin intermediul buletinului informativ de joi.

UDMR atrage atenţia că revoluţia izbucnită în urmă cu 170 de ani era cuprinsă de un total consens al naţiunii. În acest tablou istoric toată lumea îşi regăseşte propria istorie şi proprii eroi: radicalii pe Sándor Petőfi, opozanţii pe Mihály Táncsics, romanticii pe Mór Jókai. "15 Martie ne leagă pe noi maghiarii, în ciuda faptului că există multe probleme referitor la care avem păreri diferite", menţionează mesajul.

UDMR a stabilit că, deşi azi nu trebuie pornit la bătălie cu sabia scoasă, trebuie luptat în continuare pentru valorile şi interesele comunităţii maghiare.

"Cerem siguranţa drepturilor noastre colective şi aşteptăm de la România să aibă viziune, o concepţie asupra direcţiei în care trebuie să o ia - deoarece azi ţara nu are un scop, pluteşte în derivă. Politica românească nu este cunoscută pentru plănuirea conştientă, ci pentru lupta reciprocă între participanţii
velemenyezd, 2018. március 15. csütörtök, 09:41
170 éve győzött Pesten a forradalom.Március 15 jelképpé vált
170 éve győzött Pesten a forradalom. Március 15 jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.

1848. március 15. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete,melynek célja az áprilisi törvények védelme, majd Magyarország teljeskörű függetlenségének kivívása.

A bécsi forradalom hírére a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak.
Alig náhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t.
Délután naggyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket.
Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom.
koszegimarika, 2018. március 15. csütörtök, 08:31
Képek, videók
Jókai Mór - Az imádott al
sanci81
2018. február 17. szombat, 17:42
jókai mór.png
chillik
2017. november 08. szerda, 12:09
Jókai Mór idézet
anna4459
2016. szeptember 05. hétfő, 19:42
Jókai Mór - Mit lehet
sanci81
2016. február 12. péntek, 17:47
Jókai Mór.jpg
zsu74
2015. december 14. hétfő, 19:26
jokai-mor-idezete-2.jp g
menusgabor
2015. június 17. szerda, 21:52
jokai-mor-idezete-1.jp g
menusgabor
2015. június 17. szerda, 21:52
Jókai Mór.jpg
bbbarbara
2014. július 09. szerda, 09:47
Jókai Mór - családfa
angyalcsillag
2013. november 13. szerda, 12:18
Jókai Mór - A KŐSZÍVŰ EMB
angyalcsillag
2013. november 13. szerda, 12:15
A gyermekkor évei..
rushlilly
2018. április 13. péntek, 20:16
Anya gyermekėvel
eva6
2018. április 06. péntek, 19:43
0000_anya_gyermek_f0.p ng
vorosrozsa66
2018. március 03. szombat, 22:24
0_anya_gyermek28.gif
menusgabor
2018. február 23. péntek, 21:40
Jöjj gyermek, messzi tájr
sanci81
2018. február 19. hétfő, 16:56
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.