Regisztráció  Belépés
2018. január 21. vasárnap | 3. hét | 21. nap | 07:34 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Jókai Mór: A koldus gyermek
Jókai Mór: A KOLDUS GYERMEK

Az apját leütötte a hajókötél, a vízbe fulladt. Az anyja mosóné volt; éjszakai munkában meghűtötte magát, forró lázat kapott, meghalt. A kisfiú egyedül maradt, még alig volt négyesztendős.

Mikor kivitték az anyját is a temetőbe, a kisfiú elgondolta magában: ,,Már most ki fogja nékem mondani: kedves kisfiam? Ki fog én nekem kenyeret adni reggel, este? Ki vet nekem már ezután ágyat, ki ád rám tisztát, ha elszennyesedem, ki vesz az ölébe, ki csókolgat meg, hogyha valamim fáj?"

Mikor kivitték az anyját is a temetőbe, a kisfiú elgondolta magában: „már most ki fogja nékem mondani: kedves kisfiam?
A szomszédok is elköltöztek ki ide, ki oda, idegenek jöttek a régiek helyébe, akiknél ha megjelent a kisfiú, ha bekérezkedett ajtajukon, azt kérdezték tőle: ,,Mit akarsz? Mit keresel itt? Takarodjál innen!"

El is takarodott szegény, kiment az utcára, ahol senkit sem ismert, megállt egy szögletnél szépen, s úgy nézett a jövő-menő emberek szemébe: nem hasonlít-e valaki az ő apjához, anyjához, hogy azt megszólíthatná. Hiába nézte azokat, az embereknek más dolguk van, mint az őgyelgő gyerekekre ügyelni. Aki a mai világban valamit akar kapni, annak ki kell nyitni a száját. Az igazi koldusgyerek jobban érti a mesterségét; az utánok szalad a cifra uraknak, hozzájok keni-feni magát piszkos condráival; azok azután, csakhogy megszabaduljanak tőle, vetnek neki valamit. Az olyan koldus, aki csak sírni tud, meghalhat éhen.

Meg is halt volna éhen a kis poronty mindjárt az első két napon, ha egy jámbor öreg gyümölcsárus asszony nem árult volna ott azon a szögleten, amelyikhez ő szegődött. ez csak elnézte, mit ácsorog az a kisfiú ottan olyan sokáig. Talán bizony lopni akar? Mikor aztán látta, hogy estig nem mozdul onnan, megszánta. Kiválasztott számára egy ütődött almát: nesze, fogjad, hanem aztán már most eredj haza!

A kisfiú hozzá volt szoktatva a szófogadáshoz s ahogy mondták neki, hogy menjen haza, szépen elindult haza.

A kis árva fiú elsírdogált magában, amikor elgondolta, hogy neki sehova sem lehet bémenni; őreá sehol sem várnak, az ő számára sehol sem vetettek ágyat
Akkor pedig már este volt, és este nagy városban minden ház ajtaja be van zárva. A kis árva fiú így elsírdogált magában, amikor elgondolta, hogy neki sehova sem lehet bémenni; őreá sehol sem várnak, az ő számára sehol sem vetettek ágyat.

Azután összehúzta magát egy kapu szögletében, s ott nagy sírtában elaludt, álmában megölelgeté azt a követ, ami olyan jó volt, hogy gyenge tagjait a szél ellen védelmezte, s azt mondta neki: ,,édesanyám".

Éjszaka is sokszor felébredt, mikor úgy fújt a hideg szél, s nyögve fordult másik oldalára, mikor olyan kemény volt az ágya.

Másnap megint felkereste a jó kofaasszonyt, aki látva, hogy olyan bús szegényke, ismét nekiadta ételmaradékát.

Harmadnap, negyednap megint ott találta a jó öreg asszonyt. Ötödnap pedig hiába várt reá a szegleten, sokan jöttek-mentek az utcán, még többen, mint egyébkor, csak az öreg nem jött ezúttal.

A koldusfiú hiába kereste a jó öreg asszonyt, nem látta sehol
A kis árva fiú végre megkérdezé egy féllábú koldustól (nagyobb urat nem mert megszólítani):

- Hol van most a jó néne?

- Ma nem fog itt árulni, fiam, felelt neki a koldus, mert ma ünnep van.

- De hát miért van ünnep?

- Mert ma született a Jézus, látod, kisfiam, hogy mennek az emberek a templomba.

Ahová annyian mennek, oda tán neki is szabad bemenni, gondolá a kis árva, s hogyan örült, midőn látta, hogy ebből a nagy-nagy házból, aminél szebb háza senkinek sincsen, nem utasítják ki, nem kergetik el, nem kérdik tőle: mit akar itten? Hanem engedik ott gyönyörködni abban a sok szép énekben, s ellenni a sok ékes öltözetű úr között.

Valami nagy tiszteletre méltó ember azután sokat beszélt a népnek, elmondá, hogy született a kis Jézus jászolban, pásztorok között, hogy élt szegénységben, nyomorúságban, s hogy szerette azután is a kis gyermekeket mindig.

A templomban valami nagy tiszteletre méltó ember beszélt
Úgy elhallgatta volna napestig, amit ez a tiszteletre méltó férfi beszélt.

Egész estig mindig talált templomot nyitva; estve azután azokat is becsukták s ő ismét az utcán maradt.

Annyi ablak ki volt világítva az utcákon, fényes hintók robogtak alá s fel; ragyogó boltablakokban fenyőfák voltak kitéve, égő viaszgyertyákkal, cukorangyalkákkal, picike bölcsőkkel, azokban aludt a kis Jézus.

A kis árva úgy el tudta azokat nézni.

Mosolygó asszonyságok jöttek a boltokba, vásároltak azokból a tündéri szépségekből, ki-ki vitte haza, kisfiának, kisleányának, amit a kis Jézus küldött nekik.

Olyan szép a kis Jézus születésnapja!

A kis koldusfiú visszatért a templom ajtajához, ott letérdelt kis kezeit összetéveF
Csak olyan hideg ne volna ezen a napon! Jó azoknak, akik meleg kályha mellett édesanyjuk keblén hallgathatják a szél süvöltését; de aki nem tudja, hogy hová menjen haza ilyen zord időben!

Ismét csak visszatért a templom ajtajához, ott letérdelt, kis kezeit összetéve:

- Édes Jézuska, a ki úgy szereted a gyermekeket, ha volna szükséged olyan kis szolgára, amilyen én vagyok, vennél engemet magadhoz. ...

S a nagy Megváltó meghallá kis szolgája kérését, és elvette magához őt, akit senki sem tartott magáénak a földön. Ott elaludt a kisgyermek és felébredt - a mennyországban. ...

Ti, kik vigadtok s örültök szent Karácson napján, emlékezzetek meg azokra, akik éheznek és szomorkodnak!

Link
menusgabor, 2017. december 27. szerda, 14:45
Címkék: Jókai Mór, KOLDUS GYERMEKAz, Édes Jézuska, koldus gyermek, vízbe fulladt, anyja mosóné,
Kommentek
kezdetét veszi az orosz-japán háború...
felosztását és külföldi megszállását.
1904.04.19. Kirobban az országos vasutas sztrájk: Hódmezővásárhelyen is megbénul a vasúti forgalom.
1904.05.07. / 04.24. Oroszország északnyugati tartományaiban (köztük a litván területeken és Vityebszk körzetében) ismét engedélyezik az 1864-ben betiltott latin betűs sajtótermékek kiadását.
1904.05.22. Megalakul az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE)
1904.05.30. A japánok elfoglalják Dalnyij/Talien kereskedelmi kikötőt.
1904.05.31. Meghalt Jókai Mór.
1904.06.09. A japán csapatok körülzárják Port Arthur erődjét.
1904.06.12. Apponyi Albert vezetésével újjáalakul a Nemzeti Párt.
1904.06.13. A hosszú ideig Japánban tartózkodó Pilsudski és Dmowski sikertelen tárgyalása Tokióban. Dmowski elutasítja a japán oldalon való aktív háborús részvételt. A japánok viszont elvetik Pilsudski álláspontját (az aktív oroszellenes harcok).
1904.06.14. A bizottság ülésén HEGEDŰS Lóránt bizottsági tag indítványozza a Dewey-féle decimális
szatucsek, 2018. január 17. szerda, 08:34
171 éve született Mikszáth Kálmán író, újságíró, szerkesztő
1878-ban váltak el. Miután Mikszáthnak rendes jövedelme lett, 1882-ben újra összeházasodtak. Házasságukból három fiúgyermek született: Kálmán, Albert és János. Albert fiának leszármazottai ma is élnek. 1899-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. 1910-ben, Budapesten halt meg.
.
Különös házasság...A Noszty fiú esete Tóth Marival....A fekete város ...Szent Péter esernyője ....csak néhány cím Mikszáth Kálmán legnépszerűbb regényeiből.

Az eddigi magyar irodalom legnagyobb regényírója, Jókai Mór mellett ő volt a másik élő halhatatlan.
Attól kezdve, hogy elérkezett hozzá a siker, jellegzetes alakja volt a hazai irodalomnak és közéletnek. Zömök, testes termete, csáléra álló bajsza, hosszú pipája kedvelt tárgya volt irodalmi és politikai karikatúráknak. Viszonylag fiatalon máris idős bölcsnek tekintették.
ronix, 2018. január 16. kedd, 20:05
Mikszáth Kálmán idézet
"Nem okos ember az, aki olyan fának nyesegeti ágait, melynek árnyékába húzódott."

Mikszáth Kálmán

1847. január 16-án született Mikszáth Kálmán író, országgyűlési képviselő.

Különös házasság...A Noszty fiú esete Tóth Marival....A fekete város ...Szent Péter esernyője ....csak néhány cím legnépszerűbb regényeiből.

Az eddigi magyar irodalom legnagyobb regényírója, Jókai Mór mellett ő volt a másik élő halhatatlan.
Attól kezdve, hogy elérkezett hozzá a siker, jellegzetes alakja volt a hazai irodalomnak és közéletnek. Zömök, testes termete, csáléra álló bajsza, hosszú pipája kedvelt tárgya volt irodalmi és politikai karikatúráknak. Viszonylag fiatalon máris idős bölcsnek tekintették.

Nektek melyik a kedvenc Mikszáth-regényetek?

A képen Törőcsik Mari és Psota Irén az 1958-ban bemutatott Szent Péter esernyője c.filmben.
ronix, 2018. január 16. kedd, 19:58
Petrified Forest -Szivárvány erdő drágakövei
A természet világa

PETRIFIED FOREST NEMZETI PARK/ ARIZONA

"A megkövesedett fák felfedezését követően emberek ezrei látogattak ide, hogy a szivárvány minden színében pompázó köveket zsákszámra szállítsák otthonukba. Megóvásuk, védelmük ezért már 1906-ban szükségessé vált, de a területet nemzeti parkká csak 1962-ben nyilvánították."

,,Ha ma elhagynám a földi világot, csak azt tudnám referálni annak a másik világi népnek,
hogy ez az elhagyott nagyon szép világ volt." (Jókai Mór)

Gyula Kollát: Szép világunk Magazin
dandej, 2018. január 16. kedd, 16:29
Tanmesék - igényeseknek
nagypapát, amikor felugrott az asztaltól a gyermekük, és odasietett a cserepekhez. Elkezdte összeszedegetni óvatosan, egyenként. Erre az apja ráripakodott, hogy üljön le. A gyerek ránézett, és azt felelte.

- Nem ülök le. Összeszedem, és összeragasztom a cserepeket, hogy amikor ti lesztek öregek, akkor ti is ebből a tányérból egyetek!


Karácsonyi történet - Jókai Mór: A KOLDUSGYERMEK /1854/

Az apját leütötte a hajókötél, a vízbe fulladt. Az anyja mosóné volt; éjszakai munkában meghűtötte magát, forró lázat kapott, meghalt. A kisfiú egyedül maradt, még alig volt négyesztendős.

Mikor kivitték az anyját is a temetőbe, a kisfiú elgondolta magában: ,,Már most ki fogja nékem mondani: kedves kisfiam? Ki fog én nekem kenyeret adni reggel, este? Ki vet nekem már ezután ágyat, ki ád rám tisztát, ha elszennyesedem, ki vesz az ölébe, ki
menusgabor, 2018. január 08. hétfő, 18:00
Az Erzsébet hid...
1902.06.28. Meghosszabbítják a német-olasz-osztrák-magyar hármasszövetséget.
1902.07. A Képviselőházi Könyvtár 50 000 kötetes állományával a Sándor utcai régi pesti képviselőházból a Duna-parton felépített, új Országházba költözik.
1902.09 - 10. Sikertelen törökellenes felkelés a bulgáriai Gorna Dzsumaja (Blagoevgrad) körzetében.
1902.09.01. A Jókai Mór általános iskola (Diana u. 4.) a mai formájában felépült.
1902.09.19. Hódmezővásárhely : Rendkívüli közgyűlésen Juhász Mihály polgármester méltatja Kossuth történelmi érdemeit. Kossuth születésének 100. évfordulóját a város fényes kivilágítással és tűzijátékkal ünnepelte.
1902.09.28. Hódmezővásárhely : Felépül a népkerti Vigadó.
1902.10.05. Hódmezővásárhely : A Fekete Sas építésére kiírt pályázatra 11 pályaterv érkezik be.
1902.10.08. Az első ülés az új országházban.
1902.10.08. A képviselőház első ülése az új Országházban.
1902.10.08. Átadják Budapesten a Duna partján fölépült új
szatucsek, 2017. december 27. szerda, 09:47
Karácsony anno és ma– az év vége ünneplése az „A
élet jelképe lett, és így kapcsolódott a Jézust övező ünnepkörhöz.

Magyarországon a karácsonyfa a német és osztrák rokoni kapcsolatokkal rendelkező arisztokrata családoknál terjedt el először. Németországban ugyanis már a 18. században szokássá vált a fenyőfa feldíszítése. A 19. század elején aztán innen terjedt át Ausztriába, ahol a nemesi és előkelő művészkörökben hamar népszerű lett. Az 1800-as évek közepére, a reformkor végére már a tehetősebb magyar polgári családoknál is volt karácsonyfa. Jókai Mór 1854-ben megjelent, A koldusgyermek című elbeszélése az első magyar irodalmi mű, ami említést tesz a szokásról. Hogy ki állította fel az első karácsonyfát Magyarországon, arról eltérően számolnak be a feljegyzések. Egyes források szerint az óvodai hálózat megalapítója, Brunszvik Teréz grófnő volt az, mások szerint Podmaniczky Frigyes édesanyja, Nostitz Erzsébet, de József nádor harmadik feleségét is említik. A kiegyezés után a nagyvárosokban és a vidéki kúriákban is elterjedt az új szokás, ami a
puszatlaj, 2017. december 25. hétfő, 10:02
Képek, videók
jókai mór.png
chillik
2017. november 08. szerda, 12:09
Jókai Mór idézet
anna4459
2016. szeptember 05. hétfő, 19:42
Jókai Mór - Mit lehet
sanci81
2016. február 12. péntek, 17:47
Jókai Mór.jpg
zsu74
2015. december 14. hétfő, 19:26
jokai-mor-idezete-2.jp g
menusgabor
2015. június 17. szerda, 21:52
jokai-mor-idezete-1.jp g
menusgabor
2015. június 17. szerda, 21:52
Jókai Mór.jpg
bbbarbara
2014. július 09. szerda, 09:47
Jókai Mór - családfa
angyalcsillag
2013. november 13. szerda, 12:18
Jókai Mór - A KŐSZÍVŰ EMB
angyalcsillag
2013. november 13. szerda, 12:15
0 Jókai Mór.png
lovaszmarika
2013. február 24. vasárnap, 19:30
A gyermek nem tudja
sanci81
2018. január 02. kedd, 15:50
Gyermeki szeretet - kép.p
anci-ani
2017. december 17. vasárnap, 13:22
gyermekek-beszamoloi-e loz
sz719eszter
2017. december 15. péntek, 14:32
gyermek jézussal1214.jpg
maroka
2017. december 14. csütörtök, 19:44
karácsony, hó, gyermekek
cuppika59
2017. november 24. péntek, 19:56
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.