Regisztráció  Belépés
2017. június 24. szombat | 25. hét | 175. nap | 19:12 | Iván
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ujjongjatok az Úr előtt!
UJJONGJATOK AZ ÚR ELŐTT! * ZSOLTÁROK 98-103

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSOLTÁROK 100

ÖSSZEFOGLALÁS * A 103. zsoltár írója arra buzdít, hogy vedd számba mind az Istentől kapott áldásokat. A 98-102. zsoltárok pedig ötleteket is adnak ehhez, hiszen azokra a dolgokra irányítják a figyelmedet, amelyekért hálás lehetsz. Ilyen a megváltás (98), a meghallgatott imádság (99), Isten jósága és hűsége (100), Isten szentsége és igazsága (101), s az, ahogyan Isten a nyomorultakkal törődik (102).

NAPI ÚTRAVALÓ * Amikor egy köztársasági elnök egy másik országban hivatalos látogatást tesz, katonai tiszteletadással fogadják. Többek között azért részesül ilyen megtiszteltetésben, mert ő hazája hadseregének, s így valójában saját országának a főparancsnoka. Belegondoltál már abba, hogy ha egy földi főparancsnok ilyen tiszteletadásban részesül, akkor milyen tisztelet illeti meg a Világmindenség Főparancsnokát, ha megjelenik? Létezik-e olyan himnusz, olyan üdvrivalgás, ami kifejezheti a neki járó tiszteletet?
A 100. zsoltár közelebb visz bennünket a válaszhoz, hiszen rögtön az első vers az egész földkerekséget arra szólítja fel, hogy üdvrivalgásban törjön ki az Úr megjelenésekor. Ez illik dicsőséges megjelenéséhez, és mérhetetlen szeretetéhez is: ,,Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre." (5. v.)
Világszerte közismertek Isaac Watts sorai: ,,Úr lesz a Jézus mindenütt". A népszerű énekből egyetlen versszakot idézünk. Olvasd el, majd másold ki egy papírlapra. Gondolj rá többször is a nap során, így ,,szolgálj az Úrnak örömmel":

Minden teremtés dicsérje,
A Király Krisztust tisztelje;
Angyali ének zengjen fenn,
S mind e föld mondja rá: Ámen! (5. versszak)

BETEKINTÉS * PROBLÉMÁK ÉS GONDOK: VÉGRE FELLÉLEGEZHETÜNK - A 95-100. zsoltár a ,,dicsőítő zsoltárok" (és részben a királyzsoltárok) közé tartozik. A panaszzsoltároktól és a könyörgésektől eltérően - melyek sokkal inkább a zsoltáros személyiségéről árulkodnak -, ez a hat zsoltár kizárólag arról szól, hogy az író az Úrra emeli tekintetét, őt imádja és dicsőíti.

Amikor Istent dicsőítjük, hódolatunknak adunk hangot.

Bruce H. Wilkinson
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 08:00
Címkék: Világmindenség Főparancsnokát, Isaac Watts, Király Krisztust, Amikor Istent, Bruce, dolgokra irányítják,
Kommentek
Boldogok, akik lelkükben szegények.
mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,1-12

Imádság
Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add,
maroka, 2017. június 12. hétfő, 09:09
Lwanga Szent Károly és társai, ugandai vértanúk
életünket, * elragadtak volna a tajtékzó hullámok.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.
E: A vadászháló szétszakadt, * és mi szabadok lettünk.
Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.
Zsolt 123,2-3.4-5.7b-8

ALLELUJA
Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. Mt 5,3 - 1 D2. tónus.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben.
Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is
maroka, 2017. június 01. csütörtök, 08:25
Urunk mennybemenetele - vasárnapi igehirdetés
férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: ,,Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment."
Ez az Isten igéje.
ApCsel 1,1-11

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. (6. vers.)
Vagy: Alleluja. 5. szám.
Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval.
Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön.
Hívek: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Vagy: Alleluja.
E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!
H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Vagy: Alleluja.
E: Mivel Isten az egész föld
maroka, 2017. május 25. csütörtök, 09:43
Az építők összefognak
gúnyolódás révén nevetség tárgyává tesznek (vagy azt, amit hiszel).
Keresztyén jellemed egyfajta próbája az, ahogyan a gúnyolódást kezeled. Haragban törsz ki, és azt keresed, hogyan vághatnál vissza a leggyorsabban? Vagy úgy teszel, ahogyan Nehémiás: Istenre hagyod a dolgot.
Jézus különösen is bátorító és vigasztaló szavakat tartogatott azoknak, akiket csúfoltak és üldöztek: ,,Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben." (Máté 5,11-12) Emlékezz erre, amikor legközelebb rajtad vagy istenfélő nézeteiden nevetnek. Ha ritkán kell gúnyolódással szembesülnöd, akkor az a legjobb, ha önvizsgálatot tartasz, vajon eléggé világítasz-e!

BETEKINTÉS * HÍRHEDT HARAGOSOK - Nehémiás gyalázói közül némelyeket a Biblián kívüli történelmi források is megemlítenek. A kiállhatatlan Szanballatot (3,33) Samária kormányzójaként azonosították az Elefantinei Papíruszban. Ezen
kalmanpiroska, 2017. május 07. vasárnap, 13:09
Örülj, az Úr Király!
Örülj, az Úr Király!

Örülj, az Úr Király! Csak Őt, csak Őt imádd,
Hálával énekelj, ó, győzelemre fel!
Emeljétek fel szívetek,
Ujjongjatok, örüljetek!

Jézus a Megváltónk, igazság Istene,
Minket megtisztított, áll égi lakhelye,
Emeljétek fel szívetek,
Ujjongjatok, örüljetek!

Úr Föld és Ég fölött, Uralma mindig áll,
Halálnak, pokolnak a kulcsa Jézusnál,
Emeljétek fel szívetek,
Ujjongjatok, örüljetek!

Az Úrnak jobbján ül, néki nem ártanak,
Ő parancsszavára, mind térdre hullanak,
Emeljétek fel szívetek,
Ujjongjatok, örüljetek!

Legyőzi ellenét, eltörli bűneink,
Erővel tölti meg, erőtlen szíveink,
Emeljétek fel szívetek,
Ujjongjatok, örüljetek!

Örüljetek dicsőn, hisz Jézusunk eljő,
Szolgáit elviszi, örök hazába Ő,
Az angyaloknak hangja szól,
Urunk szava: Örülj, örülj!

John Wesley
kalmanpiroska, 2017. május 01. hétfő, 09:53
4. nagyböjti hét hétfő
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Isten a régi, bűnös népet újjá, bűntelenné akarja teremteni.
Az újjáteremtésről prófétája által szól az Úr:
Íme, új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek. Örüljetek és ujjongjatok mindörökké azon, amit majd teremtek!
Mert Jeruzsálemet ,,Öröm"-nek teremtem, és népét ,,Ujjongás"-nak. Örömöm telik majd Jeruzsálemben, és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik többé benne sem sírás, sem jajkiáltás. Nem lesz ott többé olyan gyermek, aki csak néhány napig él; sem öreg ember, aki nem töltené be élete napjait.
Mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg; s aki nem éri meg a századik évét, az már átkozottnak számít. Aki házat épít, ő maga lakik benne; aki szőlőt ültet, ő maga élvezi gyümölcsét.
Ez az Isten igéje.
Iz 65,17-2

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem. (2a. vers.)
Előénekes: Dicsőítelek téged, Uram,
maroka, 2017. március 27. hétfő, 07:59
Boldogok és áldottak vagytok!
Amikor Jézus látta, hogy milyen sokan gyűltek össze, fölment a domb oldalára. Mikor leült, a tanítványai köré gyűltek. 2 Ő pedig így kezdte őket tanítani:

3 ,,Milyen boldogok és áldottak,
akik felismerik, hogy szükségük van Istenre,
mert övék Isten Királysága!
4 Milyen boldogok és áldottak,
akik most gyászolnak és sírnak,
mert Isten majd megvigasztalja őket!
5 Milyen boldogok és áldottak
a szelídek és alázatosak,
mert ők fogják örökölni a földet!
6 Milyen boldogok és áldottak,
akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra,
mert Isten megadja nekik, amire vágynak!
7 Milyen boldogok és áldottak,
akik irgalmasan bánnak másokkal,
mert Isten is irgalmasan bánik velük!
8 Milyen boldogok és áldottak
a tiszta szívűek,
mert ők meglátják Istent!
9 Milyen boldogok és áldottak,
akik békességet teremtenek,
mert őket Isten gyermekeinek[a] nevezik!
10 Milyen boldogok és
dandej, 2017. március 05. vasárnap, 13:49
Képek, videók
a világmindenség kapuja
fama2
2009. július 28. kedd, 23:52
A világmindenséget...
mharpia
2009. április 22. szerda, 11:30
az ember a világmindenség
jakabgasparne
2009. március 23. hétfő, 06:33
a világmindenség.jpg
inrid77
2009. január 26. hétfő, 07:43
isaac-blessing-thumb.p ng
katalin_53
2016. június 18. szombat, 10:50
abraham-offers-isaac-c olo
katalin_53
2016. június 14. kedd, 22:32
abraham-and-isaac-colo rin
katalin_53
2016. június 14. kedd, 22:30
L6_abraham_sarah_isaac -fr
katalin_53
2016. június 09. csütörtök, 09:32
abraham-n-isaac4.jpg
katalin_53
2016. június 09. csütörtök, 08:51
10-OT-009-isaac.gif
katalin_53
2016. május 26. csütörtök, 21:00
Isaac Asimov mondta.jpg
pacsakute
2013. március 09. szombat, 17:29
Anglia ;Port Isaac,cornwa
farkas1945
2013. február 05. kedd, 13:03
isaacp1164275090.jpg
vicus076
2011. december 16. péntek, 11:49
Tudás - Isaac Newton idéz
szalai0913
2011. április 29. péntek, 17:54
Jason Isaacs 48.jpg
farkas1945
2011. március 08. kedd, 11:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.