Regisztráció  Belépés
2017. október 21. szombat | 42. hét | 294. nap | 23:20 | Orsolya
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ujjongjatok az Úr előtt!
UJJONGJATOK AZ ÚR ELŐTT! * ZSOLTÁROK 98-103

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSOLTÁROK 100

ÖSSZEFOGLALÁS * A 103. zsoltár írója arra buzdít, hogy vedd számba mind az Istentől kapott áldásokat. A 98-102. zsoltárok pedig ötleteket is adnak ehhez, hiszen azokra a dolgokra irányítják a figyelmedet, amelyekért hálás lehetsz. Ilyen a megváltás (98), a meghallgatott imádság (99), Isten jósága és hűsége (100), Isten szentsége és igazsága (101), s az, ahogyan Isten a nyomorultakkal törődik (102).

NAPI ÚTRAVALÓ * Amikor egy köztársasági elnök egy másik országban hivatalos látogatást tesz, katonai tiszteletadással fogadják. Többek között azért részesül ilyen megtiszteltetésben, mert ő hazája hadseregének, s így valójában saját országának a főparancsnoka. Belegondoltál már abba, hogy ha egy földi főparancsnok ilyen tiszteletadásban részesül, akkor milyen tisztelet illeti meg a Világmindenség Főparancsnokát, ha megjelenik? Létezik-e olyan himnusz, olyan üdvrivalgás, ami kifejezheti a neki járó tiszteletet?
A 100. zsoltár közelebb visz bennünket a válaszhoz, hiszen rögtön az első vers az egész földkerekséget arra szólítja fel, hogy üdvrivalgásban törjön ki az Úr megjelenésekor. Ez illik dicsőséges megjelenéséhez, és mérhetetlen szeretetéhez is: ,,Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre." (5. v.)
Világszerte közismertek Isaac Watts sorai: ,,Úr lesz a Jézus mindenütt". A népszerű énekből egyetlen versszakot idézünk. Olvasd el, majd másold ki egy papírlapra. Gondolj rá többször is a nap során, így ,,szolgálj az Úrnak örömmel":

Minden teremtés dicsérje,
A Király Krisztust tisztelje;
Angyali ének zengjen fenn,
S mind e föld mondja rá: Ámen! (5. versszak)

BETEKINTÉS * PROBLÉMÁK ÉS GONDOK: VÉGRE FELLÉLEGEZHETÜNK - A 95-100. zsoltár a ,,dicsőítő zsoltárok" (és részben a királyzsoltárok) közé tartozik. A panaszzsoltároktól és a könyörgésektől eltérően - melyek sokkal inkább a zsoltáros személyiségéről árulkodnak -, ez a hat zsoltár kizárólag arról szól, hogy az író az Úrra emeli tekintetét, őt imádja és dicsőíti.

Amikor Istent dicsőítjük, hódolatunknak adunk hangot.

Bruce H. Wilkinson
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 08:00
Címkék: Világmindenség Főparancsnokát, Isaac Watts, Király Krisztust, Amikor Istent, Bruce, dolgokra irányítják,
Kommentek
24. évközi hét szombat 0923
megoldás, a világ kincset, hírt, gyönyört ígér. De aki az eke szarvára tette a kezét, nem nézhet hátra, és Péterrel együtt mondja: ,,Uram, kihez mennénk, az örök élet forrásai belőled fakadnak!" Sziklaházként a te templomod leszek. Jöhet az eső, és fújhat a szél, nem vesztem el a hitem, nem lesz úrrá rajtam a bizalmatlanság vagy a depresszió, életem értelme dicsőséged hirdetése

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval! 2c. vers.
Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vidámsággal!
Járuljatok színe elé * vidám énekszóval!
Hívek: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket.
Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája.
H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
E: Őt magasztalva lépjetek be kapuján, † énekelve vonuljatok hajlékába, * áldjátok nevét, és adjatok hálát néki.
H: Járuljatok az Úr színe elé *
maroka, 2017. szeptember 23. szombat, 08:16
Fiát küldte értünk Isten!
Fiát küldte értünk Isten!

Kétezred év távolában,
csillaghímes éjszakában,
ki gondolta: Betlehemben,
Isten van ott egy gyermekben?
Kicsi mécses fénye mellett,
anyaemlőt szív egy gyermek.
Jámbor állatok meg nézik,
különös látvány ez nekik.
Sziklába vájt istállóban,
Isten Fia a jászolban.
Rávetül már kereszt árnya,
testét egy sziklasír várja!
Csodák sora következett,
megrendítve földet, eget,
ki látott ily csodát itten,
emberek közt járt az Isten!
Itt élt harminchárom évig,
hogy út legyen földtől égig!
Melyen a hontalan lélek,
atyjához a mennybe térhet.
Ujjongjatok hát emberek,
csillogjatok boldog szemek.
Halleluját zengjen minden,
Fiát küldte értünk Isten!

Pecznyik Pál
Celldömölk, 1999. XI. 16.
joli60, 2017. augusztus 06. vasárnap, 16:03
Vercelli Szent Özséb püspök ünnepe 08.02
erőssé.
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
E: Vele lesz hűségem és kegyelmem, * magasra emelkedik feje az én nevemben.
Így szólít majd engem: † ,,Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája."
H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Zsolt 88,2-3.4-5.21-22.25 és 27

ALLELUJA
Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. Mt 5,3 - 1 D2. tónus.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben.
Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert
maroka, 2017. augusztus 02. szerda, 08:34
"Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!"
"Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!" Zsoltár 100,1

A 98. zsoltár negyedik versének az ismétlése ez. Az eredeti szó örvendező kiáltozást jelent, mint ahogy a hű alattvalók üdvözlik uralkodójukat, amikor meglátják. Istenünket boldog népnek kell imádnia! Ha végiggondoljuk Isten lényét és műveit, lelkünk örömmel telik meg, és újra meg újra megtanuljuk, hogy kegyelméért hálásak legyünk. Az egész földön meglátható az Ő jósága, ezért dicsérje Őt az egész föld. Ó, ti népek, meddig utasítjátok még el Őt vakságotokban? Nem jön el addig az aranykor számotokra, amíg nem imádjátok Őt teljes szívvel!

C. H. Spurgeon
kalmanpiroska, 2017. július 01. szombat, 11:59
Cseri Kálmán - ANNYIRA KOMOLY?
Kálmán igehirdetései és gondolatai.

Annyira komoly?

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1Jn 1,9)

A Szentírás erőteljes képekkel szemlélteti, hogy Isten mit tesz a megvallott bűnökkel. Minden kép arról szól, hogy amilyen komoly következményei vannak a bűnnek, ugyanolyan komolyan veszi Isten a bűnbocsánatot is.

,,Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt... Ujjongjatok, egek, mert ezt tette az Úr..." (Ézs 44,22-23) A szél szétkergeti a felhőket, s nem lehet őket többé visszahozni vagy összerakni. Ugyanígy a megbocsátott bűnöket sem.

,,Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!" (Mik 7,18-19) Isten, ha megbocsátott, nem haragszik többé.
ronix, 2017. június 27. kedd, 20:31
11. évközi hét hétfő
Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet Szentséges karjával.
Hívek: Megmutatta az Úr nékünk * üdvözítő jóságát.
E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
H: Megmutatta az Úr nékünk * üdvözítő jóságát.
E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: Megmutatta az Úr nékünk * üdvözítő jóságát.
Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4

ALLELUJA
Lámpás a te igéd lábam előtt, * és ösvényem világossága. Zsolt 118,105 - 4 g. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A rosszindulatot ne viszonozd rosszindulattal!
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: ,,Szemet szemért, fogat fogért." Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok
maroka, 2017. június 19. hétfő, 08:23
Boldogok, akik lelkükben szegények.
mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,1-12

Imádság
Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add,
maroka, 2017. június 12. hétfő, 09:09
Képek, videók
Ujjongjatok az Úr előtt a
katalin_53
2017. szeptember 12. kedd, 17:53
a világmindenség kapuja
fama2
2009. július 28. kedd, 23:52
A világmindenséget...
mharpia
2009. április 22. szerda, 11:30
az ember a világmindenség
jakabgasparne
2009. március 23. hétfő, 06:33
a világmindenség.jpg
inrid77
2009. január 26. hétfő, 07:43
isaac-blessing-thumb.p ng
katalin_53
2016. június 18. szombat, 10:50
abraham-offers-isaac-c olo
katalin_53
2016. június 14. kedd, 22:32
abraham-and-isaac-colo rin
katalin_53
2016. június 14. kedd, 22:30
L6_abraham_sarah_isaac -fr
katalin_53
2016. június 09. csütörtök, 09:32
abraham-n-isaac4.jpg
katalin_53
2016. június 09. csütörtök, 08:51
10-OT-009-isaac.gif
katalin_53
2016. május 26. csütörtök, 21:00
Isaac Asimov mondta.jpg
pacsakute
2013. március 09. szombat, 17:29
Anglia ;Port Isaac,cornwa
farkas1945
2013. február 05. kedd, 13:03
isaacp1164275090.jpg
vicus076
2011. december 16. péntek, 11:49
Tudás - Isaac Newton idéz
szalai0913
2011. április 29. péntek, 17:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.