Regisztráció  Belépés
2018. május 24. csütörtök | 21. hét | 144. nap | 19:44 | Eszter, Eliza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ujjongjatok az Úr előtt!
UJJONGJATOK AZ ÚR ELŐTT! * ZSOLTÁROK 98-103

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSOLTÁROK 100

ÖSSZEFOGLALÁS * A 103. zsoltár írója arra buzdít, hogy vedd számba mind az Istentől kapott áldásokat. A 98-102. zsoltárok pedig ötleteket is adnak ehhez, hiszen azokra a dolgokra irányítják a figyelmedet, amelyekért hálás lehetsz. Ilyen a megváltás (98), a meghallgatott imádság (99), Isten jósága és hűsége (100), Isten szentsége és igazsága (101), s az, ahogyan Isten a nyomorultakkal törődik (102).

NAPI ÚTRAVALÓ * Amikor egy köztársasági elnök egy másik országban hivatalos látogatást tesz, katonai tiszteletadással fogadják. Többek között azért részesül ilyen megtiszteltetésben, mert ő hazája hadseregének, s így valójában saját országának a főparancsnoka. Belegondoltál már abba, hogy ha egy földi főparancsnok ilyen tiszteletadásban részesül, akkor milyen tisztelet illeti meg a Világmindenség Főparancsnokát, ha megjelenik? Létezik-e olyan himnusz, olyan üdvrivalgás, ami kifejezheti a neki járó tiszteletet?
A 100. zsoltár közelebb visz bennünket a válaszhoz, hiszen rögtön az első vers az egész földkerekséget arra szólítja fel, hogy üdvrivalgásban törjön ki az Úr megjelenésekor. Ez illik dicsőséges megjelenéséhez, és mérhetetlen szeretetéhez is: ,,Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre." (5. v.)
Világszerte közismertek Isaac Watts sorai: ,,Úr lesz a Jézus mindenütt". A népszerű énekből egyetlen versszakot idézünk. Olvasd el, majd másold ki egy papírlapra. Gondolj rá többször is a nap során, így ,,szolgálj az Úrnak örömmel":

Minden teremtés dicsérje,
A Király Krisztust tisztelje;
Angyali ének zengjen fenn,
S mind e föld mondja rá: Ámen! (5. versszak)

BETEKINTÉS * PROBLÉMÁK ÉS GONDOK: VÉGRE FELLÉLEGEZHETÜNK - A 95-100. zsoltár a ,,dicsőítő zsoltárok" (és részben a királyzsoltárok) közé tartozik. A panaszzsoltároktól és a könyörgésektől eltérően - melyek sokkal inkább a zsoltáros személyiségéről árulkodnak -, ez a hat zsoltár kizárólag arról szól, hogy az író az Úrra emeli tekintetét, őt imádja és dicsőíti.

Amikor Istent dicsőítjük, hódolatunknak adunk hangot.

Bruce H. Wilkinson
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 08:00
Címkék: Világmindenség Főparancsnokát, Isaac Watts, Király Krisztust, Amikor Istent, Bruce, dolgokra irányítják,
Kommentek
Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment.
Íme, új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek. Örüljetek és ujjongjatok mindörökké azon, amit majd teremtek!
Mert Jeruzsálemet ,,Öröm"-nek teremtem, és népét ,,Ujjongás"-nak. Örömöm telik majd Jeruzsálemben, és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik többé benne sem sírás, sem jajkiáltás. Nem lesz ott többé olyan gyermek, aki csak néhány napig él; sem öreg ember, aki nem töltené be élete napjait." (Iz 65,17-19)
Istenünk, te szentségeid titokzatos erejével megújítod a világot. Add, hogy Egyházad lelkiekben egyre gyarapodjék, földi gondjai között pedig támogasd segítségeddel. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

.....
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása.
Egy alkalommal Jézus
maroka, 2018. március 12. hétfő, 16:07
Spurgeon: Meg nem érdemelt irgalom
Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

Meg nem érdemelt irgalom

."..aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül.."
(Zsolt 32,10.)

A bizalomnak nagy a jutalma. Add ezt megtapasztalnom nekem is, Uram! Aki bízik, az mindenkinél inkább bűnösnek érzi magát, de íme kegyelmet készített számára az Úr; tudja, hogy nem érdemli meg, mégis övé az irgalom, és tágra nyílt ajtó várja. Ó Uram, Benned bízom, add nekem ezt a kegyelmet.

Lásd meg, lelkem, milyen testőröd van! Ahogy a fejedelmet körülveszik katonái, úgy övez téged körül az irgalom. Elölről, hátulról és minden oldalról körülvesz a kegyelem, mint fegyveres őrség. A kegyelem védőrendszere közepén élünk, mert Krisztusban vagyunk.

Ó, én lelkem, milyen tiszta levegőt szívhatsz! Ahogy a levegő körülvesz, úgy övez körül az Úr kegyelme.
ronix, 2018. február 16. péntek, 22:08
Urunk megkeresztelkedése Január 7
Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Hívek: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ!
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
Zsolt 28,1a és 2.3ac-4.3b. és 9b-10 vagy Iz 12,2-3.4bcd.5-6

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a
maroka, 2018. január 05. péntek, 17:07
Karácsonyi idő - január 5.
elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta?
Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal! Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg szívünket Isten előtt. Ha a szívünk vádol is minket valaminek Isten nagyobb a szívünknél, Ő mindent tud.
Szeretteim! Ha a szívünk nem vádol, akkor teljes bizalommal lehetünk Istenhez.
Ez az Isten igéje.
1Jn 3,11-21

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Ujjongjatok az Úrnak, * minden földek! 2a. vers. - 4 g. tónus.
Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vigassággal!
Járuljatok színe elé * vidám énekszóval!
Hívek: Ujjongjatok az Úrnak, * minden földek!
E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket.
Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája.
H: Ujjongjatok az Úrnak, * minden földek!
E: Énekszóval lépjünk be házának ajtaján, * himnuszokkal templomába.
Adjatok
maroka, 2018. január 05. péntek, 16:59
Bár ezer nyelvvel zenghetném
Bár ezer nyelvvel zenghetném

Bár ezer nyelvvel zenghetném
Megváltóm nagy nevét!
Királyi fényét hirdetném,
Irgalma győzelmét!

Királyom, Jézus, adj erőt
A jóhírt vinni szét!
Hadd zengje vallja mind e föld
Neved dicséretét!

Jézus! Legyőzni bút és bajt
E drága név elég.
Zenévé formál sírást, jajt,
Mert élet, békesség.

Feloldoz Ő és megbocsát.
Rabságod véget ér.
Tisztára mossa már ruhád,
Az érted hullott vér.

Ki figyel rá, ha szól, ha hív
Halálból támad fel.
Meggyógyul már a fájó szív,
és békességre lel.

Süketek, Ő szól, halljatok!
Némák, ujjongjatok!
Ha Jézus jő, bénák, vakok,
Csodákat lássatok! Ámen.

John Wesley
kalmanpiroska, 2018. január 01. hétfő, 00:23
Fiát küldte értünk Isten! 1
Fiát küldte értünk Isten!

Kétezred év távolában,
csillaghímes éjszakában,
ki gondolta: Betlehemben,
Isten van ott egy gyermekben?
Kicsi mécses fénye mellett,
anyaemlőt szív egy gyermek.
Jámbor állatok meg nézik,
különös látvány ez nekik.
Sziklába vájt istállóban,
Isten Fia a jászolban.
Rávetül már kereszt árnya,
testét egy sziklasír várja!
Csodák sora következett,
megrendítve földet, eget,
ki látott ily csodát itten,
emberek közt járt az Isten!
Itt élt harminchárom évig,
hogy út legyen földtől égig!
Melyen a hontalan lélek,
atyjához a mennybe térhet.
Ujjongjatok hát emberek,
csillogjatok boldog szemek.
Halleluját zengjen minden,
Fiát küldte értünk Isten!

Pecznyik Pál
Celldömölk, 1999. XI. 16.
joli60, 2017. december 19. kedd, 15:39
Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 12.08
amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet Szentséges karjával.
Hívek: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy fogadott fiakká legyünk.
Testvéreim!
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy
maroka, 2017. december 07. csütörtök, 18:12
Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése napi ige
csodálatra méltó, amit művelt.
Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet Szentséges karjával.
Hívek: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával.
Harsonákkal és zengő kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt.
H: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Uram, parancsold meg, hogy a vízen hozzád menjek!
Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus
maroka, 2017. november 18. szombat, 09:52
Képek, videók
Ujjongjatok az....jpg
katalin_53
2018. április 12. csütörtök, 13:12
Ujjongjatok az Úr előtt a
katalin_53
2017. szeptember 12. kedd, 17:53
a világmindenség kapuja
fama2
2009. július 28. kedd, 23:52
A világmindenséget...
mharpia
2009. április 22. szerda, 11:30
az ember a világmindenség
jakabgasparne
2009. március 23. hétfő, 06:33
a világmindenség.jpg
inrid77
2009. január 26. hétfő, 07:43
isaac-blessing-thumb.p ng
katalin_53
2016. június 18. szombat, 10:50
abraham-offers-isaac-c olo
katalin_53
2016. június 14. kedd, 22:32
abraham-and-isaac-colo rin
katalin_53
2016. június 14. kedd, 22:30
L6_abraham_sarah_isaac -fr
katalin_53
2016. június 09. csütörtök, 09:32
abraham-n-isaac4.jpg
katalin_53
2016. június 09. csütörtök, 08:51
10-OT-009-isaac.gif
katalin_53
2016. május 26. csütörtök, 21:00
Isaac Asimov mondta.jpg
pacsakute
2013. március 09. szombat, 17:29
Anglia ;Port Isaac,cornwa
farkas1945
2013. február 05. kedd, 13:03
isaacp1164275090.jpg
vicus076
2011. december 16. péntek, 11:49
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.