Regisztráció  Belépés
2018. július 19. csütörtök | 29. hét | 200. nap | 10:04 | Emília
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Keresztény vers- Lépések énekelnek
Lépések énekelnek

Mint sebes zápor sűrű cseppje
kopog korán a kövezetre
a dolgosoknak, szorgosoknak,
nagy életharcon harcosoknak
szomorú lépte... és az álmos,
szürkéllő óriás, a város
érezve, hogy új napra ébredt,
a sürgölődő hangya-népet
ott jársz, s a különös zenére,
szapora léptek ütemére
figyel a lelked, annyi titkot
és annyi dalt ejthet el itt-ott.
Én a léptek zajába hulltan
hosszan hallgattam, megtanultam:
kettőt dobognak, dübörögnek
a földnek, égnek, kőnek, rögnek.
Akárhová is sietnének,
kettő a dal, kettő az ének.

,,Kell, kell, kell" - lükteti az egyik.
És százezerszer újrakezdik.
,,Kell, kell, kell..." ez csak, sohse hajt mást.
Kell, kell... visszafojtott sóhajtás.
Kell! Nagy parancs, kérlelhetetlen.
Kell - menni végtelen menetben.
Kell - tenni áhítva az estét,
amit diktál a kötelesség.
Kell... és minden nap. Kell... halálig,
Míg a fejünk szürkévé válik
és az arcunkra ráncok róják
a ,,kell" kegyetlen indulóját. -
Kell, kell. Születni, élni, lenni,
a föld ölébe visszamenni...
Kell, kell, kell! - Gyárba, iskolába
menvén a millióknak lába
dübörgi, dübörgi. Minden zajbul
kihallik, úgy, hogy belesajdul
aki lélek, és visszaretten.
Olyan sivár! Olyan kietlen!

Milliók meggyötört fülének
kél erre egy másik ének.
,,Cél! Cél!" - dalolja diadallal.
És együtt lépdelnek a dallal
apák, anyák... és nem pihennek:
puha kenyérre vár a gyermek!
Sivár sok akta hegybe rakva...
de ott mögötte és alatta
- kis arcokról röppenve - folyvást
bujósdit játszik a mosolygás!
A gyermekért! És a családért!
A testvérért! Hordani rád mért
minden nehéz, robotos terhet!
Vállalja-e vígan a lelked?...
,,Cél, cél!" Hazát, népet szeretni,
mindent a küzdelembe vetni,
erőt, időt, életet, önként!
Megszerezni lassan rögönként
a boldogság ígéret-földjét!
Elvetni a jövendő zöldjét!

,,Cél, cél!" ... Amint zeng diadallal,
lábam is lép, megy már a dallal.
Fent, mindenek felett ki székel,
kis porszemecske embernéppel
ki törődik, araszos léte
míg tart a földön: Isten! Érte!
Győzelmes cél! Nem drága semmi,
ha gát a küzdelemre menni.
Érte, ha gyermeket, ha népem,
ha testvérnek szolgál a létem!
Mindannyi célnak Ő a napja!
Fényét a többi Tőle kapja!
,,Cél! Cél!" E szent ütemre járva
büszke jog lesz a munka járma.
Lélek hevít, a test ha restül,
s visz áldozatra mindenestül.
,,Cél! Cél!" Ez nem rabszolgaének.
Szabadon zengik, akik élnek,
akik élnek, s akik ma, holnap
a lépteikkel így dalolnak.
A célkitűző büszke daltul
a ,,kell", a ,,kell" mindegyre halkul.
Mind többen állnak kezet adva
a cél felé törő csapatba.
Daluktól értelmet találnak
az életnek és a halálnak.
S míg zengi léptük, éltük, ajtuk,
az Isten áldó jobbja rajtuk!

Ezt, a lépések zajába hulltan
így hallottam és így tanultam.
Túrmezei Erzsébet


katalin_53, 2018. július 12. csütörtök, 06:39
Címkék: Túrmezei Erzsébet, sürgölődő hangya-népet, különös zenére, léptek zajába, fejünk szürkévé, arcunkra ráncok,
Kommentek
Élet-ének
Élet-ének

90 éves, kedves Testvéremnek

Köd előttünk, köd utánunk!
Akkor éltél 50 évet,
s énekem virágaival
köszöntöttelek fel téged.
Köd előttünk, köd utánunk!

Köd előttünk, köd utánunk.
Fehér ágyon, betegágyon
fehér fővel mosolyogsz rám.
Isten óvjon, Isten áldjon!
Köd előttünk, köd utánunk!

Köd előttünk, köd utánunk...
Negyvenéves, régi ének!
Negyven évnek távolából
messzi útra visszanézek:
köd előttünk, köd utánunk...

Év előttünk, év utánunk:
évek szálltak el fölöttünk,
s mindenütt Krisztushoz értünk,
mindenütt Ő járt előttünk,
év előttünk, év utánunk.

Ő előttünk, Ő utánunk!
Szenvedésben, szolgálatban.
Erőt adott, mindig újat,
ha lankadtál, ha lankadtam.
Ő előttünk, Ő utánunk!

Hegy előttünk. Hegy előttünk.
Ha botlottunk, ha elestünk,
bocsánatot, békességet
ott találtunk, ott kerestünk.
Hegy előttünk. Hegy
kalmanpiroska, 2018. július 19. csütörtök, 08:43
Minden nap!
Minden nap!

Jóságod és kegyelmed
követnek engem életem
minden napján. Zsolt 23,6
Minden reggel meg-megújul,
nagy a Te hűséged! Jer Sir 3,23
Íme, én veletek vagyok minden
nap a világ végezetéig. Mt 28,20

365!
Jövendő új napok,
visztek-e, hoztok-e,
vesztek-e, adtok-e,
szóljatok, valljatok!

365!
Mind ködös, mély titok.
Hoz borút, sugarat,
s elsiet, nem marad,
jönni és menni fog.

365!
Hívom is, várom is.
Mert minden új napon
világít utamon
ígéret három is.

365!
Bármi vár, bármi ér,
jóság és kegyelem
jön velem, jár velem,
minden nap elkísér.

365!
Új hűség, kegyelem
vár reám és fogad,
fényli be napomat
minden új reggelen.

365!
Félre gond, félelem!
Mindig lesz támaszom.
Hisz minden új napon
Jézus jár énvelem.

365!
Vallom is, áldom is.
Nevében kezdem el.
Ígéret
kalmanpiroska, 2018. július 18. szerda, 20:14
Frissen hullott hóban
Frissen hullott hóban

Boldog, fehér kezdet!
Köszöntlek, új évem,
frissen hullott hóban,
tündöklő fehérben!

Bűnök, bajok, gondok,
feketecsizmások,
messzemaradjatok,
be ne sározzátok!

Jönnek, jönnek mégis!
Jönnek, utolérnek!
Vége a tündöklő ,
ragyogó fehérnek!

Jézus, Jézus, segíts:
véredben tisztuljak,
úgy kezdjek mindennap
hófehérben újat!

Hófehérben újat
mindennap teveled!

Hópelyhek hullnak, mint
halk, fehér felelet.

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2018. július 18. szerda, 13:56
Először!
Először!

Úgy-e, sose volt még karácsony?
Követei a messze mennynek
először hoznak hószín szárnyon
fényességes, nagy örömöt!
És titkos útján Betlehemnek
a pásztorok először mennek
a hírre, hogy egy kicsiny Gyermek
fekszik jászlon, barmok között.
Földünk felett először száll ma
ujjongó angyali hozsánna!
S ragyogóarcú kisgyerek:
a pásztorokkal Betlehemben,
hova sietve hívtak engem,
én is először térdelek.
Kis imádságom félve mondom.
Csudálkozom a csodadolgon,
a jászlon és a Gyermeken...
ezen a koldus-királyságon,
égigujjongó éneken.

Először! Soha nem hallottam!
Nem megszokottan és kopottan.
Először hoztak lépteim
erre a boldog hódolásra.
S a századok s az éveim
szertefoszlottak, ködbevesztek.
Először! Hisz ma született meg!
Ma született meg! Énnekem!
Angyalokéval együtt ujjong
új örömmondó énekem.

Hozsánna! Ámen. Így legyen.

Túrmezei
kalmanpiroska, 2018. július 18. szerda, 12:34
Keresztény vers- Hit által
Hit által

Egy himnuszt hallok elnémíthatatlan
századokon át új meg új alakban.
Az énekes nem egyszer névtelen.
Nem is ő énekel: a kegyelem!
S az egész földről láthatatlan karban
száll ég felé a csodálatos dallam,
és a fül fenséges harmóniát hall.
Figyelj! ,,Hit által! Hit által! Hit által!"
Azok sorában, akik énekelnek,
van kemény férfi, félénk, gyenge gyermek,
roskadt öreg, remegő szívű asszony...
De nincs perc, hogy e himnusz elhallgasson.
Mert szájról szájra, szívről szívre kel.
Némíts el egyet, ezer énekel.
Új meg új hang, de ugyanaz a dallam.
Néha leborulok, hogy tisztán halljam,
tele frissességgel, zengő csodákkal.
Hallod? ,,Hit által! Hit által! Hit által!"
Isten Lelke vezényel. Egyet int,
és új énekes lép elő megint.
Így int neked, és így intett nekem.
Meghallja, ha elnémul énekem,
és fáj neki egyetlen hang hiánya,
amint a nagy egészet
katalin_53, 2018. július 18. szerda, 08:20
Ádventi éjszaka
Ádventi éjszaka

Fehér hótakaró,
ezüst fénytakaró,
valót eltakaró.

Mintha nem volna más,
csak ez a ragyogás:
titokzatos, csodás.

Nincsen se hang, se zaj,
nincsen se seb, se baj,
se sóhajtás, se jaj...

Se bűn, se szenny, se sár,
se kín, se könny, se kár,
csak hó és holdsugár.

Hiszen így volna jó.
De nem ez a való.
Csal a fénytakaró.

Alatta szenvedés,
szenny, sár... elfödni és
elrejteni kevés

a hó és holdsugár.
De Valakire vár
a holdfényes határ.

S ez az ádventi, mély,
havas és holdas éj,
titkot tud: Jön!... Ne félj!

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2018. július 17. kedd, 09:33
Őszi üzenet
Őszi üzenet

Őszi fák,
őszi fák
üzengetnek, integetnek.
Szárnya kél,
szárnya kél
üzenetnek, leveleknek...
Búcsúzik a falevél.

Jó-e így,
jó-e így
fáradtan és megszedetten,
ha a tél,
ha a tél
zord fagyától élet retten,
ha lehull a falevél?

Őszi fák,
őszi fák...
Virág nyílott, termés érett.
Tavasz volt,
nyár dalolt.
Minden íz a gyümölcsé lett.
S az ősz mindent letarolt.

Őszi fák,
őszi fák,
mint a munkás, ahogy este
megpihen,
megpihen,
napi dolgát elvégezte:
úgy álltok most szelíden.

Őszi fák,
őszi fák,
itt az ősz, és este száll rám.
Mit terem,
mit terem,
ring-e gyümölcs minden ágán,
hoz-e áldást életem?

Őszi fák,
őszi fák,
álljak, mint ti, megszedetten,
dísztelen,
dísztelen,
csak ne meddőn, terméketlen!
Gyümölcstermés - kegyelem!

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2018. július 17. kedd, 09:23
Mint a folyam
Mint a folyam

Mint ez az ősi, mélyvizű folyam
hordozza őszi arannyal szegett
partjai közt a nagy fehér hajót,
és tükrözi a tiszta kék eget,
- csorduló szívvel, csendben figyelem -
úgy hordoz engem is a kegyelem.

És mint a tarka partok futnak ott,
mert fut a víz, és nem ismer határt,
siet a tenger hű öle felé...
mint anya, várja, kéklő karja tárt...
- csorduló szívvel, csendben figyelem -
hazavisz engem is a kegyelem.

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2018. július 16. hétfő, 20:38
Képek, videók
Túrmezei Erzsébet KÉRÉS.j
katalin_53
2017. október 05. csütörtök, 16:06
Túrmezei Erzsébet
sacimama
2016. július 27. szerda, 23:37
Túrmezei Erzsébet
lenke1964
2015. április 29. szerda, 09:52
Túrmezei Erzsébet.jpg
lilagondolatok
2014. augusztus 07. csütörtök, 08:56
Otthon Túrmezei Erzsébet
sacimama
2014. augusztus 03. vasárnap, 16:59
Túrmezei Erzsébet-r
feviroza
2014. március 10. hétfő, 00:26
Túrmezei Erzsébet
erzsikepuskas
2014. március 07. péntek, 00:55
Túrmezei Erzsébet
taltos1
2014. január 12. vasárnap, 20:30
Túrmezei Erzsébet.jpg
zsu74
2013. november 21. csütörtök, 06:58
Túrmezei Erzsébet Húsvét.
mester126mari
2012. április 05. csütörtök, 11:03
Eredj a hangyához.....jpg
katalin_53
2018. június 16. szombat, 07:04
A hangyához 01.jpg
chillik
2017. október 02. hétfő, 05:29
A hangyához 02.jpg
chillik
2017. október 02. hétfő, 05:28
A hangyához 03.jpg
chillik
2017. október 02. hétfő, 05:28
A hangyához 04.jpg
chillik
2017. október 02. hétfő, 05:28
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.