Regisztráció  Belépés
2018. július 21. szombat | 29. hét | 202. nap | 11:32 | Dániel, Daniella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
szeretettelMikszáth Kálmán
A SZÜRKE ASSZONY
1881

Csöndesen ültem tegnap szobámban, a XIX-ik század legostobább könyvét, a tegnap megjelent »Rejtelmes édes«-t lapozgatva, s koronkint kitekintve a nyitva hagyott ajtón át a folyosóra, ahova éppen most csinálják a telefont.

Bizonyos türelmetlenséggel várom, míg elkészül, mert valóban mulatságos lesz távollakó ismerőseimmel itthonról beszélgetni s végighallgatni azoknak a feleletét.

Az épület, ahol lakom, a Népszínházzal fekszik szemben s kedvenc szállóhelye a színészeknek. Van is itt az én emeletemen vagy negyven színésznő (köztük a szegedi társulatból is sokan), s olyan nyihogást, vihogást visznek végbe a gangon, hogy az ember majd belesiketül.

Egy szürke ruhás délceg nő lenyírt hajjal köztük a királyné. Arcában valami szomorú van; tétovázó, de mégis ruganyos lépésein költészet ömlik el. A szürke ruha suhogását még a becsukott ajtón keresztül is kiismerem a többi közül. Varázs és bűbáj van abban a suhogásban...

A szép asszony maga van egy udvari szobában. Olyan fiatal és olyan szomorú! Aztán milyen szép! Bizonyosan akadnának elegen, akik megvigasztalnák...

Semmi közelebbit nem tudhattam meg róla senkitől, mindössze azt, hogy a pécsi társulatnál volt szende, s hogy férje az idén halt meg, s hogy a nyárra Aradihoz szerződött, tehát a jövő télre Szegedre kerül.

A portás leveleimet hozta föl ebéd után. Mindössze három levél volt. Az egyik, aranyos-betűs Szegedről, a szép Ilonka - a »második legszebb« - eljegyzését tudatja. Bizony nem hittem volna, hogy így megszomorít.

A másik levél azé a poétáé, akit az »Üstökös« adomája szerint én vicceltem le a palóc dialektusommal. Aprehensivus keserű levél, - pedig nem igaz egy szó sem a nekem tulajdonított rossz viccből: nem bántom én a poétákat sohasem, inkább kezdenék ki a hétfejű sárkányokkal.

A harmadik levelet már nem volt időm feltörni, a portással elegyedtem beszédbe:

- Kap-e leveleket ez a szürke szép asszony?

- Milyen leveleket?

- Hát tudja, illatos, rózsaszín leveleket. Hiszen ösmerik már önök az efféléket...

- Nem tudok semmit, uram.

- No, ha semmit sem tud, küldje föl nekem a borbélyt. Borotválkozni akarok... és keféltesse ki a fekete kabátomat.

Feljött a házban lakó borbély, s mialatt megmagyaráztam neki, hogy engem Asbóth János mintájára borotváljon meg, elhatároztam magamban, hogy ma este, amikor lent a vendéglőben vacsorázni fog a szép, szürke asszony, megszólítom. Egyéb bajom nem történhetik, mint hogy legföljebb összeszid.

- Nagy sérelem, uram - kezdé a borbély, a szappanhabokat kéjjel kavarva. - Rettentő dühös vagyok Tisza Kálmánra. Irtóztató sérelem, uram. Miért nem vagyok én a toll embere... mint ön. Hogy lesujtanám most ezt a zsarnokot...

- Mi baja, kedves Sprenger úr?

- Honnan tetszik tudni a nevemet?

- Hát a firmárul. Az ilyen becsületes magyar nevet megjegyzi az ember magának kegyelettel, a sok pipogya Rákóczy, Nádasdy és Árpádffy nevek között.

- Hogy mi bajom Tisza Kálmánnal? Hát képzelje, kérem, az iparosokról szóló törvényben úgy definiálta az iparosok fogalmát, hogy: iparosok mindazok, kik részint kézi, részint gyári munkával valamely használati cikket produkálnak...

- Nos aztán?

- Ön még kérdi? Valóságos merénylet ellenünk. Valódi orvtámadás kerülő úton! Mert mi, borbélyok, sohasem produkálunk, mi irtunk, uram... mindig csak irtunk - tehát nem is vagyunk iparosok. Hanem megállj, Tisza...

- Ah, bah! Önök művészek.

Sprenger mosolygott.

- Van benne valami, uram. Mert nem tréfadolog az, amivé ön lesz például a kezem alatt... Én tetszés szerint teszem az ön arcát, ahogy kívánja, tekintélyessé vagy ellenállhatlanná... Melyiket parancsolja.

- Tegyen ön ellenállhatlanná, kedves Sprenger úr! Látta ön azt a szép szürke ruhás asszonyt, aki ott lakik a hotelben... Szeretném, tudja... hiszen ért ön engem.

Sprenger úr kedvtelenül húzta szét nagy száját.

- Oh, oh! Annyira már nem megy a művészetem. Az egy nagyon furcsa, különös asszony.

- Miért furcsa, és miért különös?

- Azért, mert nagyon erkölcsös.

- Tehát ismeri?

- Hat év óta minden húsvétkor ide száll hozzánk.

- Hogyan, mindig húsvétkor?

- Annak sajátszerű története van.

- Mondja el, kérem.

Csak azt várta Sprenger úr, hogy beleszabadítsam a beszédbe.

- Most hat éve volt itt először. Olyan gyönge volt, mint a harmat, és már férjes, sőt egy kis három éves, angyalarcú szőke leánykája is volt. Csupa gyönyörűség volt megnézni a szép gyermeket, okos kék szemeivel, pajkos, csintalan mosolyával.

Éppen a húsvét közelgett. Az asszony és férje szűkecskén lehettek pénz dolgában. Amiről persze a szegény kicsike nem tudhatott. Oh, ezek a gyermekek olyan naivok, uram! Én ha még egyszer születnék, első dolgom volna széttekinteni a szobában, hogy van-e bent Wertheim-kassza? Mert ha Wertheim-kasszája nincs a szüleinknek, meg sem érdemes születni.

A kis Elza, mert így hítták (ezek a színészek mind olyan szegényes neveket keresnek a gyermekeiknek), folyton kuncsorgott az anyjánál, hogy lesz-e húsvétra kalács és tojás? A mama azt mondta, hogy lesz, de a kisleány nagycsütörtökön mindenáron látni akarta volna az említett kincseket, s addig-addig szekirozta a mamát a kalácsért meg a tojásért, mutassa meg, hogy az kijött a türelemből és megverte a kis Elzát.

Elza kiment a szobából, leszaladt a lépcsőkön könnyű perkál ruhácskájában, s ott ácsorgott a kapu előtt, nem mert fölmenni egész estig. Mikor a mama meglátta ott este, egészen át volt fázva, meg volt kékülve.

Megbocsátott neki, összevissza csókolta, de a csók már nem bírta fölmelegíteni. Ágyba fektette - s reggelre a kis Elza megkapta a torokgyíkot, s nagyszombaton kivitték a Kerepesi temetőbe, hol akkor sok száz ilyen kis sírocska domborodott egy végbe. A halál apró játékszereket ígért a Krisztuskának, ezer apró sírt mire föltámad. S még talán ez az egy hiányzott...

Képzelhetni, hogy a szegény asszony fájdalma milyen volt! Majdnem megőrült. Húsvét vasárnapján kiment a temetőbe, s kivitte Elzájának a piros tojást és a kalácsot.

- Elhoztam a tojást és a kalácsot - mondá zokogva a sírnál.

De onnan alulról nem jött semmi felelet.

Apró bogarak mászkálgattak ki s be a rögök között: azok se szóltak semmit.

És azóta minden évben húsvétkor itt terem ez a szegény asszony az ország bármely részéből is, s húsvét első napján kiviszi kicsikéjének a tojást meg a kalácsot.

- Hisz ez egy rettenetes érzékeny történet, Sprenger úr. Szegény szürke asszony! Remélem, készen van ön?

- Egészen, uram. Méltóztassék magát megtekinteni.

- Meg vagyok elégedve. Isten önnel!

- Ne feledje, kérem, Tisza Kálmánt! Oh, a zsarnok! Volna csak toll a kezemben... Vagy ha már toll nincs, legalább azt engedné az úristen, hogy az én borotvám járjon egyszer a nyaka körül. Majd megmutatnám én, hogy kell az alkotmányt kireperálni!
sayuri, 2011. április 16. szombat, 09:15
Címkék: Mikszáth Kálmán, Asbóth János, Tisza Kálmánra, Tisza Kálmánnal, Tisza Kálmánt, tegnap megjelent,
Kommentek
NAPI IGE ÉS GONDOLAT *** 2018. július 20.
elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

1. alapelv: Ne legyünk egymás terhére!

Úgy tudunk egymás terhére lenni, ha engedjük eluralkodni a régi emberi természetünket. Ennek a cselekedetei nem építik a közösséget, hanem rombolják azt. Nem hidakat, hanem falakat emelnek a testvérek közé. A megoldás:

Legyünk türelmesek egymás iránt, és szeretettel legyünk készek elfedezni egymás vétkeit és hiányosságait (Péld 10:12, 1Pt 4:8).
Ugyanakkor azonban dolgozzunk azon, hogy a jellemünk formálódjon, és ne a testi cselekedetek, hanem a Szentlélek gyümölcse nyilvánuljon meg bennünk (Gal 5:22-23).
Amit érdemes átgondolni ezzel az alapelvvel kapcsolatban: (1) Ki az a testvér, akinek a gyengesédét több szeretettel kellene elhordoznom? Hogyan nyilvánulhat meg ez a fajta szeretetem az irányába? (2) Mi az a gyengeségem, ami másokat megterhelhet?
joli60, 2018. július 20. péntek, 17:18
Aranyosi Ervin: Gondolatok az ölelésről
Aranyosi Ervin: Gondolatok az ölelésről

Az ölelés körül vesz, biztonságot ad!

ebben a kis körben jól érzed magad.

Többet ér egy szónál, érzést közvetít,

s minden kihűlt lelket jól át melegít!

Az ölelés megnyugtat, szívet karbantart,

ne felejtsd hát ölelésre használni a kart!

Egy boldog ölelésben két szív összeér,

a szeretet vizében, egy szép érzést cserél.

Burokból születtünk, az ölelés burok,

és ígéret, ha mennék, ha útnak indulok,

ígéret: - E körbe visszatérek én,

amíg ölelés vár, mindig van remény.

Az ölelés mélyén ott a szeretet,

egy csodás emléket adok teneked,

elkísér, ha elmész, végig utadon,

azt, hogy visszavárlak, így is tudatom!

Az ölelés elmondja: - Fontos vagy nekem,

amíg
vorosrozsa66, 2018. július 20. péntek, 17:03
Indián bölcsességek
Indián bölcsességekÁllj fényben, mikor beszélni akarsz.
(Varjú indián nemzet)

A Föld összes gyermekét szeretettel látjuk tanács tüzeinknél.
(Szeneka indián nemzet)

Evés előtt mindíg legyen időd megköszönni az ételt.
(Arapahó indián nemzet)

Az igazság nem történik, hanem van.
(Hopi indián nemzet)

Lopott étel sosem tesz jóllakottá.
(Omaha indián nemzet)

Kinek egyik lába egy kenuban van, másik egy csónakban, bele fog esni a folyóba.
(Tuszkaróra indián nemzet)

Sose ülj, mikor az idősek állnak.
(Krí indián nemzet)

Mindenki a saját bírája.
(Pima indián nemzet)

Minél többet adsz, annál több jó dolog történik veled.
(Varjú indián nemzet)

Nincs halál, csak világok változása.
(Duvamis indián nemzet)

A föld legfelsőbb törvénye a Nagy Szellem törvénye,
vorosrozsa66, 2018. július 20. péntek, 16:46
Várakozás
Várakozás az Ön számára ...

bárhová is megy
Amit te teszel,
itt leszek, várlak téged,
bármit is
veszek, vagy ahogy a szívem megtörik,
itt foglak rád várni ...

Richard Marx

***

ha akarod ... a zene a kép. Szeretettel neked ... Sigita
lovaszmarika, 2018. július 20. péntek, 16:37
Az öregségről
Az öregségről

Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, pedig még nem is leszek az, kérlek, légy hozzám türelmes és próbálj megérteni.

Ha leeszem a ruhámat., ha nem tudok rendesen felöltözni. légy türelmes. Jussanak eszedbe azok az idők, amikor én tanítottalak erre!

Ha beszélek Hozzád, és ezerszer elismétlem ugyanazt a dolgot. , ne szakíts félbe., hallgass végig Amikor kicsi voltál, ezerszer kellett elolvasnom ugyanazt a mesét, míg el nem aludtál.

Ha nem akarok megmosakodni, sem ne szégyeníts meg, sem ne feddj meg érte. Jusson eszedbe az a millió ötlet, amit kitaláltam, hogy rá tudjalak venni a mosdásra

Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal kapcsolatban,. adj elég időt, és ne nézz rám gúnyos mosollyal. Megtanítottalak sok mindenre. hogy egyél jókat, öltözködj szépen. hogy hogyan nézz szembe az élettel.

Ha néha nem
vorosrozsa66, 2018. július 20. péntek, 15:59
10 tündéri állat, aki kifejezetten lakásba való:
Állatbarát egyperces

10 tündéri állat, aki kifejezetten lakásba való: tele vannak szeretettel, és a berendezést sem kapják szét

Helyszűkében sem kell lemondani a társaságukról.

Egy kisebb területű lakásban vagy egy szűkös albérletben sem kell feltétlenül lemondania az állatbarátoknak a házi kedvencek társaságáról, de mindenképpen érdemes körültekintően, a környezet adottságainak megfelelően választani.

Sajnos sokan beleesnek abba a hibába, hogy kedvtelésből vagy akár a gyerekek kívánságára az apró lakásban is nagyobb termetű és mozgásigényű állatot tartanak. Ez működhet, ha a gazdinak elég ideje és kitartása van a hatalmas sétákhoz, ellenkező esetben viszont gyakran a berendezés vagy rosszabb esetben az állat lelki egészsége bánja.Pici állatok pici lakásba.

Még egy pici lakásban sem kell lemondani a kedvencekről: sokféle apróbb, mégis szelíd, kedves állat közül lehet választani - ehhez a döntéshez viszont feltétlenül ismerni kell előzetesen az adott állat
gabfe, 2018. július 20. péntek, 15:09
Keresztény vers- A mindennapi hitet add meg nekem!
A mindennapi hitet add meg nekem!

Nem kérem én, Uram, tőled
az öltöny ruhát s a mindennapi kenyeret,
úgyis tudom, szeretettel, igaz szívvel
megadod nekem mindezeket.
Az élet letelik úgy is, így is,
leperegnek az évek gazdagon, szegényen,
és mindent, amit kergettünk, úgyis itt hagyunk,
csak a lelkünk megy el egyedül, szegényen.
De egyet kérek tőled, Uram,
és ezt az egyet add meg nekem,
hogy a mindennapi hit s a mindennapi szeretet
lehessen az én eledelem.
Hogy a bűnösök, árvák és szegények
apró bajait vegyem fel és hordjam,
hogy a keresztem dalolva vigyem előttük,
s így őket bátorítsam.
Hogy szeretetben soha ne szűkölködjem,
ontsam gazdagon, pazarul a kőszíveknek,
hogy meglágyulva mind-mind Neked
áldott eszközeid legyenek.
A mindennapi kegyelmet add meg nekem,
s add meg nekem a mindennapi Igét,
hogy minden elhagyottnak s üres lelkűnek
megtölthessem hittel a szívét.
És legfőképpen
katalin_53, 2018. július 20. péntek, 07:45
Szeretettel várlak Facebookos oldalainkon is!
Szeretettel várlak Facebookos oldalainkon is!

Köszönöm szépen mindenkinek a látogatást!
Szeretettel várok mindenkit a Facebook oldalamon.
Az oldalak akkor is elérhetőek, ha nem vagy fent a Facebookon.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012998943236
Szeretettel várlak csoportjaimba is:
Úton a Fény felé!: https://www.facebook.com/groups/403941346467014/
A csoportban vallási, ezoterikus és fantázia képeket találtok.
Ha van kedved, szeretettel várunk a csoportba és szívesen látjuk a te képeidet is.
Járjuk együtt a Fény útját.: https://www.facebook.com/fenyfele/
Égi üzenetek, versek, zenék és még nagyon sok minden található.
sz719eszter, 2018. július 19. csütörtök, 19:29
Képek, videók
Sok szeretettel neked.jpg
vorosrozsa66
2018. július 11. szerda, 20:28
Szeretettel
borigit
2018. július 10. kedd, 13:59
Szeretettel Neked
sanci81
2018. július 09. hétfő, 16:49
Sok szeretettel Neked
vorosrozsa66
2018. július 02. hétfő, 20:24
szeretettel__udvozolle k_1
menusgabor
2018. június 29. péntek, 21:10
szeretettel_neked_en_s zer
vorosrozsa66
2018. június 21. csütörtök, 15:36
szeretettel neked
szinjanosne
2018. június 17. vasárnap, 19:47
SZERETETTEL.
marikaszanto
2018. június 14. csütörtök, 12:35
Fiamnak szeretettel...Az
rushlilly
2018. június 12. kedd, 12:35
Mikszáth Kálmán szobra
irmus
2015. március 01. vasárnap, 07:35
Mikszáth Kálmán Emlékház
irmus
2015. március 01. vasárnap, 07:30
asboth.jpg
lizbet02
2009. március 16. hétfő, 20:31
tisza,kalman ter1942.jpg
relisisi
2014. október 12. vasárnap, 08:59
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.