Regisztráció  Belépés
2018. január 20. szombat | 3. hét | 20. nap | 12:10 | Fábián, Sebestyén
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
szeretettelMikszáth Kálmán
A SZÜRKE ASSZONY
1881

Csöndesen ültem tegnap szobámban, a XIX-ik század legostobább könyvét, a tegnap megjelent »Rejtelmes édes«-t lapozgatva, s koronkint kitekintve a nyitva hagyott ajtón át a folyosóra, ahova éppen most csinálják a telefont.

Bizonyos türelmetlenséggel várom, míg elkészül, mert valóban mulatságos lesz távollakó ismerőseimmel itthonról beszélgetni s végighallgatni azoknak a feleletét.

Az épület, ahol lakom, a Népszínházzal fekszik szemben s kedvenc szállóhelye a színészeknek. Van is itt az én emeletemen vagy negyven színésznő (köztük a szegedi társulatból is sokan), s olyan nyihogást, vihogást visznek végbe a gangon, hogy az ember majd belesiketül.

Egy szürke ruhás délceg nő lenyírt hajjal köztük a királyné. Arcában valami szomorú van; tétovázó, de mégis ruganyos lépésein költészet ömlik el. A szürke ruha suhogását még a becsukott ajtón keresztül is kiismerem a többi közül. Varázs és bűbáj van abban a suhogásban...

A szép asszony maga van egy udvari szobában. Olyan fiatal és olyan szomorú! Aztán milyen szép! Bizonyosan akadnának elegen, akik megvigasztalnák...

Semmi közelebbit nem tudhattam meg róla senkitől, mindössze azt, hogy a pécsi társulatnál volt szende, s hogy férje az idén halt meg, s hogy a nyárra Aradihoz szerződött, tehát a jövő télre Szegedre kerül.

A portás leveleimet hozta föl ebéd után. Mindössze három levél volt. Az egyik, aranyos-betűs Szegedről, a szép Ilonka - a »második legszebb« - eljegyzését tudatja. Bizony nem hittem volna, hogy így megszomorít.

A másik levél azé a poétáé, akit az »Üstökös« adomája szerint én vicceltem le a palóc dialektusommal. Aprehensivus keserű levél, - pedig nem igaz egy szó sem a nekem tulajdonított rossz viccből: nem bántom én a poétákat sohasem, inkább kezdenék ki a hétfejű sárkányokkal.

A harmadik levelet már nem volt időm feltörni, a portással elegyedtem beszédbe:

- Kap-e leveleket ez a szürke szép asszony?

- Milyen leveleket?

- Hát tudja, illatos, rózsaszín leveleket. Hiszen ösmerik már önök az efféléket...

- Nem tudok semmit, uram.

- No, ha semmit sem tud, küldje föl nekem a borbélyt. Borotválkozni akarok... és keféltesse ki a fekete kabátomat.

Feljött a házban lakó borbély, s mialatt megmagyaráztam neki, hogy engem Asbóth János mintájára borotváljon meg, elhatároztam magamban, hogy ma este, amikor lent a vendéglőben vacsorázni fog a szép, szürke asszony, megszólítom. Egyéb bajom nem történhetik, mint hogy legföljebb összeszid.

- Nagy sérelem, uram - kezdé a borbély, a szappanhabokat kéjjel kavarva. - Rettentő dühös vagyok Tisza Kálmánra. Irtóztató sérelem, uram. Miért nem vagyok én a toll embere... mint ön. Hogy lesujtanám most ezt a zsarnokot...

- Mi baja, kedves Sprenger úr?

- Honnan tetszik tudni a nevemet?

- Hát a firmárul. Az ilyen becsületes magyar nevet megjegyzi az ember magának kegyelettel, a sok pipogya Rákóczy, Nádasdy és Árpádffy nevek között.

- Hogy mi bajom Tisza Kálmánnal? Hát képzelje, kérem, az iparosokról szóló törvényben úgy definiálta az iparosok fogalmát, hogy: iparosok mindazok, kik részint kézi, részint gyári munkával valamely használati cikket produkálnak...

- Nos aztán?

- Ön még kérdi? Valóságos merénylet ellenünk. Valódi orvtámadás kerülő úton! Mert mi, borbélyok, sohasem produkálunk, mi irtunk, uram... mindig csak irtunk - tehát nem is vagyunk iparosok. Hanem megállj, Tisza...

- Ah, bah! Önök művészek.

Sprenger mosolygott.

- Van benne valami, uram. Mert nem tréfadolog az, amivé ön lesz például a kezem alatt... Én tetszés szerint teszem az ön arcát, ahogy kívánja, tekintélyessé vagy ellenállhatlanná... Melyiket parancsolja.

- Tegyen ön ellenállhatlanná, kedves Sprenger úr! Látta ön azt a szép szürke ruhás asszonyt, aki ott lakik a hotelben... Szeretném, tudja... hiszen ért ön engem.

Sprenger úr kedvtelenül húzta szét nagy száját.

- Oh, oh! Annyira már nem megy a művészetem. Az egy nagyon furcsa, különös asszony.

- Miért furcsa, és miért különös?

- Azért, mert nagyon erkölcsös.

- Tehát ismeri?

- Hat év óta minden húsvétkor ide száll hozzánk.

- Hogyan, mindig húsvétkor?

- Annak sajátszerű története van.

- Mondja el, kérem.

Csak azt várta Sprenger úr, hogy beleszabadítsam a beszédbe.

- Most hat éve volt itt először. Olyan gyönge volt, mint a harmat, és már férjes, sőt egy kis három éves, angyalarcú szőke leánykája is volt. Csupa gyönyörűség volt megnézni a szép gyermeket, okos kék szemeivel, pajkos, csintalan mosolyával.

Éppen a húsvét közelgett. Az asszony és férje szűkecskén lehettek pénz dolgában. Amiről persze a szegény kicsike nem tudhatott. Oh, ezek a gyermekek olyan naivok, uram! Én ha még egyszer születnék, első dolgom volna széttekinteni a szobában, hogy van-e bent Wertheim-kassza? Mert ha Wertheim-kasszája nincs a szüleinknek, meg sem érdemes születni.

A kis Elza, mert így hítták (ezek a színészek mind olyan szegényes neveket keresnek a gyermekeiknek), folyton kuncsorgott az anyjánál, hogy lesz-e húsvétra kalács és tojás? A mama azt mondta, hogy lesz, de a kisleány nagycsütörtökön mindenáron látni akarta volna az említett kincseket, s addig-addig szekirozta a mamát a kalácsért meg a tojásért, mutassa meg, hogy az kijött a türelemből és megverte a kis Elzát.

Elza kiment a szobából, leszaladt a lépcsőkön könnyű perkál ruhácskájában, s ott ácsorgott a kapu előtt, nem mert fölmenni egész estig. Mikor a mama meglátta ott este, egészen át volt fázva, meg volt kékülve.

Megbocsátott neki, összevissza csókolta, de a csók már nem bírta fölmelegíteni. Ágyba fektette - s reggelre a kis Elza megkapta a torokgyíkot, s nagyszombaton kivitték a Kerepesi temetőbe, hol akkor sok száz ilyen kis sírocska domborodott egy végbe. A halál apró játékszereket ígért a Krisztuskának, ezer apró sírt mire föltámad. S még talán ez az egy hiányzott...

Képzelhetni, hogy a szegény asszony fájdalma milyen volt! Majdnem megőrült. Húsvét vasárnapján kiment a temetőbe, s kivitte Elzájának a piros tojást és a kalácsot.

- Elhoztam a tojást és a kalácsot - mondá zokogva a sírnál.

De onnan alulról nem jött semmi felelet.

Apró bogarak mászkálgattak ki s be a rögök között: azok se szóltak semmit.

És azóta minden évben húsvétkor itt terem ez a szegény asszony az ország bármely részéből is, s húsvét első napján kiviszi kicsikéjének a tojást meg a kalácsot.

- Hisz ez egy rettenetes érzékeny történet, Sprenger úr. Szegény szürke asszony! Remélem, készen van ön?

- Egészen, uram. Méltóztassék magát megtekinteni.

- Meg vagyok elégedve. Isten önnel!

- Ne feledje, kérem, Tisza Kálmánt! Oh, a zsarnok! Volna csak toll a kezemben... Vagy ha már toll nincs, legalább azt engedné az úristen, hogy az én borotvám járjon egyszer a nyaka körül. Majd megmutatnám én, hogy kell az alkotmányt kireperálni!
sayuri, 2011. április 16. szombat, 09:15
Címkék: Mikszáth Kálmán, Asbóth János, Tisza Kálmánra, Tisza Kálmánnal, Tisza Kálmánt, tegnap megjelent,
Kommentek
Éva Ferencné Doros facebok massanger képeit,
kívánok!
PusziSzia drága barátnőm!
Kellemes estét,jó éjszakát kívánok!
Puszi

Aranyosi Ervin: Kávé minden reggelre

Ez a mai kávéd, szeretettel tele...
Mosolyt, vidámságot csepegtettem bele.
Viruljon ki arcod, legyen jó a kedved,
más is szerethető embert lásson benned!
Főzz te is egy
charlotteani, 2018. január 20. szombat, 00:29
"A hétköznapok rohanásában, Legyen számodra néhány óra,
"A hétköznapok rohanásában,
Legyen számodra néhány óra,
Mikor szívedet betakarja
A béke puha, álomtakarója.

Hunyd be a szemed, és pihenj meg,
Hallgasd, ahogy a csend mesél,
S amit szeretettel, szívből adnak,
Elfogadni azt soha ne félj.."

(Farkas Éva: Csak néhány óra kell - versrészlet)
klementinagidro, 2018. január 19. péntek, 22:59
2018. január 8., hétfői Napiszöveg
,,Szeretettel [viseljétek el] egymást"
(Efézus 4:2NW mindig alázattal és szelíden, türelemmel,
szeretettel elviselve egymást,).

Hogyan érzel az olyan hittársaid
iránt, akiknek a kultúrája jelentő-
sen eltér a tiédtől? Lehet, hogy
más az anyanyelvük, az öltözkö-
désük, illetve a szokásaik és az
ételeik, mint amihez hozzászoktál.
Hajlamos vagy arra, hogy távolság-
tartó legyél velük, és inkább azok-
nak a társaságát keresd, akik hozzád
hasonlóak? És mi a helyzet akkor,
ha a gyülekezetedben vagy a kör-
nyékeden szolgáló felvigyázók
fiatalabbak nálad, eltérő a nem-
zetiségük, vagy más a kultúrájuk?
Hagyod, hogy az ilyen különböző-
ségek aláássák az egységet, amelynek
jellemeznie kellene Jehova népét?
Mi segít elkerülni ezeket a csap-
dákat? Pál gyakorlatias tanácsot
adott ezzel kapcsolatban azok-
nak a keresztényeknek, akik Efé-
zusban, egy virágzó és változatos
charlotteani, 2018. január 19. péntek, 22:41
Kellemes hétvégét
Bertalan Katalin üzenetet küldött Önnek; dátum: Kataning
------------
Drága Marika!

Nyugodjon békében a drága lelke a férjednek!!
Neked kívánok erőt ,egészséget ,hogy
tudd átélni és menni tovább,mert ott a családod.

Szegény Gyulát 29-én temetik ,mert a fia külföldön van. Sok szeretettel gondolok rád
,puszillak Kata
lovaszmarika, 2018. január 19. péntek, 15:29
Minden kedves Látogatónak.
Minden kedves Látogatónak.
Köszönöm a kedves látogatást és a kedves szavakat.
További szép téli napot!!
SZERETETTEL KÍVÁNOK NAGYON SZÉP HÉTVÉGÉT,KELLEMES VASÁRNAPOT!
marikaszanto, 2018. január 19. péntek, 14:17
Némethné Médi
Szia Ágikám!..Jó reggelt! Szeretettel kívánok Néked egy gyönyörű napot, -és kellemes időtöltést,de vigyázz nagyon Magadra, mert könnyű lebetegedni ebben a bacis időben!
Sok-sok betegségmegelőző puszit küldök, ölellek szeretettel:.Médi
agnesst, 2018. január 19. péntek, 10:22
Levél 19
Szép reggelt, ha van ilyen.

Esős, hideg hajnal van, mikor e sorokat írom. -1 C fok, esővel teljesen jó. Ha, ez netán megfagy, akkor az út, utak jégpáncélok lesznek.
Nagyon vigyázzunk, mert csúszik!

Szeretettel köszöntöm Január 19-én, Pénteken a Márió, és Sára nevű Ismerőseimet, és azokat, akik e nevet kapták. Isten éltesse Őket!
Kezdődik a pihenés, lazítás! Hajrá, de csak óvatosan!

Tegnap néztem a Kormány Infó adást a M1 Tv csatornán, Kormány szóvivő, és a Miniszter Elnökség Vezető (MEV) válaszolt az újságírók által feltett kérdésekre. Itt, többet tudd meg a polgár, mint a hírekből. Feltették a kérdéseket, és a MEV illedelmesen, nagy türelemmel válaszolt. Ami érdekes volt számomra, hogy majdnem ugyan azt a kérdés sort tették fel, de más megfogalmazásban, és körülírva.
MEV ismételte válaszát a T. újságírónak, aki a kérdését többször elismételte, de nem jutott előbbre.
Végül, sikerült lezárni, mert a Kormány szóvivő átadta a szót a másik kérdezőnek.
bossi, 2018. január 19. péntek, 01:24
Képek, videók
SZERETETTEL.
marikaszanto
2018. január 19. péntek, 13:47
SZERETETTEL KÖSZÖNTELEK.j
gosztmagdi
2018. január 14. vasárnap, 10:46
Mikszáth Kálmán szobra
irmus
2015. március 01. vasárnap, 07:35
Mikszáth Kálmán Emlékház
irmus
2015. március 01. vasárnap, 07:30
asboth.jpg
lizbet02
2009. március 16. hétfő, 20:31
tisza,kalman ter1942.jpg
relisisi
2014. október 12. vasárnap, 08:59
Kálmánnal !
tothnetamasanna
2007. május 15. kedd, 09:07
Latabár Kálmánnal 2007
lexikon
2007. május 01. kedd, 09:51
Kálmánnal:)
pbibike
2006. szeptember 24. vasárnap, 21:05
Janival és Kálmánnal
davmen
2006. szeptember 02. szombat, 13:45
Fokföldi ibolya Kálmántól
sunkata
2007. október 11. csütörtök, 14:28
megjelentek előttük kettő
katalin_53
2016. május 14. szombat, 17:34
Megjelent.
meki77
2015. szeptember 22. kedd, 07:47
Nyomtatásban is megjelent
majusfa
2015. május 10. vasárnap, 20:39
306093675Megjelent3060 936
hg0npm
2014. augusztus 29. péntek, 10:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.