Belépés
2018. október 21. vasárnap | 42. hét | 294. nap | 01:45 | Orsolya
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
szeretettelMikszáth Kálmán
A SZÜRKE ASSZONY
1881

Csöndesen ültem tegnap szobámban, a XIX-ik század legostobább könyvét, a tegnap megjelent »Rejtelmes édes«-t lapozgatva, s koronkint kitekintve a nyitva hagyott ajtón át a folyosóra, ahova éppen most csinálják a telefont.

Bizonyos türelmetlenséggel várom, míg elkészül, mert valóban mulatságos lesz távollakó ismerőseimmel itthonról beszélgetni s végighallgatni azoknak a feleletét.

Az épület, ahol lakom, a Népszínházzal fekszik szemben s kedvenc szállóhelye a színészeknek. Van is itt az én emeletemen vagy negyven színésznő (köztük a szegedi társulatból is sokan), s olyan nyihogást, vihogást visznek végbe a gangon, hogy az ember majd belesiketül.

Egy szürke ruhás délceg nő lenyírt hajjal köztük a királyné. Arcában valami szomorú van; tétovázó, de mégis ruganyos lépésein költészet ömlik el. A szürke ruha suhogását még a becsukott ajtón keresztül is kiismerem a többi közül. Varázs és bűbáj van abban a suhogásban...

A szép asszony maga van egy udvari szobában. Olyan fiatal és olyan szomorú! Aztán milyen szép! Bizonyosan akadnának elegen, akik megvigasztalnák...

Semmi közelebbit nem tudhattam meg róla senkitől, mindössze azt, hogy a pécsi társulatnál volt szende, s hogy férje az idén halt meg, s hogy a nyárra Aradihoz szerződött, tehát a jövő télre Szegedre kerül.

A portás leveleimet hozta föl ebéd után. Mindössze három levél volt. Az egyik, aranyos-betűs Szegedről, a szép Ilonka - a »második legszebb« - eljegyzését tudatja. Bizony nem hittem volna, hogy így megszomorít.

A másik levél azé a poétáé, akit az »Üstökös« adomája szerint én vicceltem le a palóc dialektusommal. Aprehensivus keserű levél, - pedig nem igaz egy szó sem a nekem tulajdonított rossz viccből: nem bántom én a poétákat sohasem, inkább kezdenék ki a hétfejű sárkányokkal.

A harmadik levelet már nem volt időm feltörni, a portással elegyedtem beszédbe:

- Kap-e leveleket ez a szürke szép asszony?

- Milyen leveleket?

- Hát tudja, illatos, rózsaszín leveleket. Hiszen ösmerik már önök az efféléket...

- Nem tudok semmit, uram.

- No, ha semmit sem tud, küldje föl nekem a borbélyt. Borotválkozni akarok... és keféltesse ki a fekete kabátomat.

Feljött a házban lakó borbély, s mialatt megmagyaráztam neki, hogy engem Asbóth János mintájára borotváljon meg, elhatároztam magamban, hogy ma este, amikor lent a vendéglőben vacsorázni fog a szép, szürke asszony, megszólítom. Egyéb bajom nem történhetik, mint hogy legföljebb összeszid.

- Nagy sérelem, uram - kezdé a borbély, a szappanhabokat kéjjel kavarva. - Rettentő dühös vagyok Tisza Kálmánra. Irtóztató sérelem, uram. Miért nem vagyok én a toll embere... mint ön. Hogy lesujtanám most ezt a zsarnokot...

- Mi baja, kedves Sprenger úr?

- Honnan tetszik tudni a nevemet?

- Hát a firmárul. Az ilyen becsületes magyar nevet megjegyzi az ember magának kegyelettel, a sok pipogya Rákóczy, Nádasdy és Árpádffy nevek között.

- Hogy mi bajom Tisza Kálmánnal? Hát képzelje, kérem, az iparosokról szóló törvényben úgy definiálta az iparosok fogalmát, hogy: iparosok mindazok, kik részint kézi, részint gyári munkával valamely használati cikket produkálnak...

- Nos aztán?

- Ön még kérdi? Valóságos merénylet ellenünk. Valódi orvtámadás kerülő úton! Mert mi, borbélyok, sohasem produkálunk, mi irtunk, uram... mindig csak irtunk - tehát nem is vagyunk iparosok. Hanem megállj, Tisza...

- Ah, bah! Önök művészek.

Sprenger mosolygott.

- Van benne valami, uram. Mert nem tréfadolog az, amivé ön lesz például a kezem alatt... Én tetszés szerint teszem az ön arcát, ahogy kívánja, tekintélyessé vagy ellenállhatlanná... Melyiket parancsolja.

- Tegyen ön ellenállhatlanná, kedves Sprenger úr! Látta ön azt a szép szürke ruhás asszonyt, aki ott lakik a hotelben... Szeretném, tudja... hiszen ért ön engem.

Sprenger úr kedvtelenül húzta szét nagy száját.

- Oh, oh! Annyira már nem megy a művészetem. Az egy nagyon furcsa, különös asszony.

- Miért furcsa, és miért különös?

- Azért, mert nagyon erkölcsös.

- Tehát ismeri?

- Hat év óta minden húsvétkor ide száll hozzánk.

- Hogyan, mindig húsvétkor?

- Annak sajátszerű története van.

- Mondja el, kérem.

Csak azt várta Sprenger úr, hogy beleszabadítsam a beszédbe.

- Most hat éve volt itt először. Olyan gyönge volt, mint a harmat, és már férjes, sőt egy kis három éves, angyalarcú szőke leánykája is volt. Csupa gyönyörűség volt megnézni a szép gyermeket, okos kék szemeivel, pajkos, csintalan mosolyával.

Éppen a húsvét közelgett. Az asszony és férje szűkecskén lehettek pénz dolgában. Amiről persze a szegény kicsike nem tudhatott. Oh, ezek a gyermekek olyan naivok, uram! Én ha még egyszer születnék, első dolgom volna széttekinteni a szobában, hogy van-e bent Wertheim-kassza? Mert ha Wertheim-kasszája nincs a szüleinknek, meg sem érdemes születni.

A kis Elza, mert így hítták (ezek a színészek mind olyan szegényes neveket keresnek a gyermekeiknek), folyton kuncsorgott az anyjánál, hogy lesz-e húsvétra kalács és tojás? A mama azt mondta, hogy lesz, de a kisleány nagycsütörtökön mindenáron látni akarta volna az említett kincseket, s addig-addig szekirozta a mamát a kalácsért meg a tojásért, mutassa meg, hogy az kijött a türelemből és megverte a kis Elzát.

Elza kiment a szobából, leszaladt a lépcsőkön könnyű perkál ruhácskájában, s ott ácsorgott a kapu előtt, nem mert fölmenni egész estig. Mikor a mama meglátta ott este, egészen át volt fázva, meg volt kékülve.

Megbocsátott neki, összevissza csókolta, de a csók már nem bírta fölmelegíteni. Ágyba fektette - s reggelre a kis Elza megkapta a torokgyíkot, s nagyszombaton kivitték a Kerepesi temetőbe, hol akkor sok száz ilyen kis sírocska domborodott egy végbe. A halál apró játékszereket ígért a Krisztuskának, ezer apró sírt mire föltámad. S még talán ez az egy hiányzott...

Képzelhetni, hogy a szegény asszony fájdalma milyen volt! Majdnem megőrült. Húsvét vasárnapján kiment a temetőbe, s kivitte Elzájának a piros tojást és a kalácsot.

- Elhoztam a tojást és a kalácsot - mondá zokogva a sírnál.

De onnan alulról nem jött semmi felelet.

Apró bogarak mászkálgattak ki s be a rögök között: azok se szóltak semmit.

És azóta minden évben húsvétkor itt terem ez a szegény asszony az ország bármely részéből is, s húsvét első napján kiviszi kicsikéjének a tojást meg a kalácsot.

- Hisz ez egy rettenetes érzékeny történet, Sprenger úr. Szegény szürke asszony! Remélem, készen van ön?

- Egészen, uram. Méltóztassék magát megtekinteni.

- Meg vagyok elégedve. Isten önnel!

- Ne feledje, kérem, Tisza Kálmánt! Oh, a zsarnok! Volna csak toll a kezemben... Vagy ha már toll nincs, legalább azt engedné az úristen, hogy az én borotvám járjon egyszer a nyaka körül. Majd megmutatnám én, hogy kell az alkotmányt kireperálni!
sayuri, 2011. április 16. szombat, 09:15
Címkék: Mikszáth Kálmán, Asbóth János, Tisza Kálmánra, Tisza Kálmánnal, Tisza Kálmánt, tegnap megjelent,
Kommentek
Facebookon kaptam
Szervusz Kedves Évi ! Jó reggelt , szép napot , és örömmel teli hétvégét kívánok sok szeretettel !
PUSZILLAK
..."A jó szó , a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a szív számára ."...

Papp
eva6, 2018. október 20. szombat, 07:19
Drága barátnőm Ecker Kata feledhetetlenül szép,s fájóBÚCSÚJA
Drága Anikám nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál rám, köszönöm a szép képeidet!
Szerencsére még betudtam lépni az oldalra, a sok reklám között megtaláltam a
leveledet.Szomorúan írom, hogy befejeztem a blogírást.....NEM! NE MENJ EL!!!

Remélem jól vagy! Vigyázzál magadra, jó egészséget kívánok Neked!
Szép őszi napokat, kellemes hétvégét kívánok!

Nagyon sok szeretettel gondolok rád!
Ölellek és sok-sok puszi!
Kati

NAGYON ELSZOMORODTAM!
MEGÉRTEM, HOGY NEM MARADSZ ITT!
DE A SZÍVEMBEN ÖRÖKKÉ!

SAJNÁLOM, HOGY AZ UTÓBBI EGY ÉVBEN
NEM MESÉLTEM MEGPRÓBÁLTATÁSAIMRÓL!
MERT AKKOR TUDNÁD, AZ IDEG ÖSSZEROPPANÁS
KÖRNYÉKEZ!
DE A BIBLIA HELYRERAK!
BOCSÁNATOT KÉRTEM AZOKTÓL, AKIKNEK
CSÚNYÁN ÍRTAM...,PEDIG ÉPP ŐK SZÁMÍTANAK! ..ÉS EZ ISTEN AJÁNDÉKA!

AZ IS, HOGY MÉG
charlotteani, 2018. október 19. péntek, 23:41
Facebookon kaptam
Szia drága Barátnőm! Kellemesen eltöltött estét, szép hosszú pihentető hétvégét kívánok neked, sok szeretettel!
eva6, 2018. október 19. péntek, 18:14
Grigó Zoltán
a nyártól az őszi fák,
hordja a szél a sárguló levelet.

Az eresz alján a fecske útra kész,
reggelre elmegy talán a gólya is,
tudom, hogy egyszer minden a múltba vész,
csak te maradj meg nekem - még holnap is.

Hogy addig nézhessem én a szemedet,
ameddig nem lesz hófehér a hajunk,
megőszül a szívünkön a szerelem,
s az ég felé száll utolsó sóhajunk.


A PÁRJUKAT VESZTETT EMBEREK DAL
Barátomnak, szeretettel...

Valameddig még elleszek nélküled,
megbújok majd, mint erdőben az avar,
de a szívemben ez a vad rémület
csak akkor múlik, ha a föld betakar.

Ez a fájdalom bennem már örök,
nem tágít tőlem, mióta elmentél,
hideg és nyirkos, mint az őszi ködök,
s olyan kegyetlen, akár a jeges tél.

A hiányod vadul zúg, tombol bennem,
ajkam már nem szól, az arcom halovány,
de mielőtt nekem is el kell mennem,
dalolok még egyszer, mint a
menusgabor, 2018. október 19. péntek, 18:00
Facebookon kaptam
[
eva6, 2018. október 19. péntek, 14:55
Aranyosi Ervin: A szeretet sosem lehet elcsépelt
önmagunkra mérünk karmát, súlyos terhet.
Pedig a szeretet lenne a megoldás,
a jó érzés keltés, élethossz megtoldás.
Vannak eszközeink, csak használnunk kéne,
s lenne világunknak holnapja, reménye.
Ölelés, érintés, kedvesség és jó szó,
egymást támogató, adó, szívhez szóló.
Megértés, figyelem hozhat melegséget,
vagy egy kedves mosoly felvidíthat téged.
Az adás öröme minden pillanatban,
hiszen egy-egy mosoly rögtön “visszapattan".
Mikor szeretettel nézed a világod,
vissza is áramlik hozzád, majd meglátod!
Milyen szót használnál a “szeretet" helyett?
Nem találhatsz szebbet, törheted a fejed!
Ne tévesszük össze a szép szerelemmel,
amiben, ha élő, szeret is az ember!
Szereteten múlik világunk jövője,
hitet, reményt, álmot merítsünk belőle!
Hisz, amit kifejez, mindaz, amit takar,
boldogítva minket, jobb világot akar.
Hiszem, nincsen szebb szó ezen a világon,
legalább is én a
eva6, 2018. október 19. péntek, 07:11
Aranyosi Ervin: Lélek-konyha
Aranyosi Ervin:
Lélek-konyha


Lélek-konyhát fogok nyitni barátom, s meglátod,
jól lakatom szeretettel az egész világot...
Megmutatom társaimnak, hogy érdemes élni!
Megtisztulok haragomtól, nem akarok félni!
Kifőztem, hogy hogyan tegyem szebbé a világot:
Mosolyommal vidítom fel, mindazt, akit látok.
A jó szóval, dicsérettel nem spórolok többé,
ettől válnak az emberek jobbakká, különbbé!
Lélek-konyhám fazekába csak emberit töltök,
és magamra kedves arcot, és megértőt öltök.
Szakácsokat is keresek, akik velem főznek,
akik bajt és búbánatot szívvel megelőznek.
Akik tudják, hogy a gonosz csakis ott virágzik,
ahol a szív szeretetlen, hol a lélek fázik.
Lélek-konyhát fogok nyitni, te is térj be hozzám,
s ne csak vigyél boldogságot, szeretetet hozz rám!
Mert a szeretet az gyógyít, vidít,
vorosrozsa66, 2018. október 19. péntek, 01:13
Szép írások
"Az ember nem szeretheti se azt, akitől fél, se azt, aki tőle fél."

(M. T. Cicero)

,,A kreativitáshoz tudásra van szükség, a tudás megszerzése pedig időbe és ismétlésekbe kerül. Sokszor mondják, hogy az embernek spontánul kell cselekednie ahhoz, hogy kifejezhesse, ami a bensőjében megszületik. De miféle bensőről van szó? Ha ami nem test, az mind benső, akkor abban a földi szenvedélyek ugyanúgy megtalálhatók, mint a misztikus eksztázis... Ha ki kell fejeznünk valamit, akkor azt mutassuk meg, ami bennünk a legjobb, és abból teremtsünk, ami bennünk a legjobb."
(Delia Steinberg Guzmán)
kirscha, 2018. október 18. csütörtök, 21:18
Képek, videók
0 igaz szeretettel Otilia
lovaszmarika
2018. szeptember 16. vasárnap, 18:39
Sok szeretettel
csalogany13
2018. augusztus 23. csütörtök, 22:49
Sok szeretettel neked.jpg
vorosrozsa66
2018. július 11. szerda, 20:28
Szeretettel
borigit
2018. július 10. kedd, 13:59
Szeretettel Neked
sanci81
2018. július 09. hétfő, 16:49
Sok szeretettel Neked
vorosrozsa66
2018. július 02. hétfő, 20:24
szeretettel__udvozolle k_1
menusgabor
2018. június 29. péntek, 21:10
szeretettel_neked_en_s zer
vorosrozsa66
2018. június 21. csütörtök, 15:36
szeretettel neked
szinjanosne
2018. június 17. vasárnap, 19:47
SZERETETTEL.
marikaszanto
2018. június 14. csütörtök, 12:35
Mikszáth Kálmán szobra
irmus
2015. március 01. vasárnap, 07:35
Mikszáth Kálmán Emlékház
irmus
2015. március 01. vasárnap, 07:30
asboth.jpg
lizbet02
2009. március 16. hétfő, 20:31
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.