Regisztráció  Belépés
2018. április 24. kedd | 17. hét | 114. nap | 01:21 | György
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
szeretettelMikszáth Kálmán
A SZÜRKE ASSZONY
1881

Csöndesen ültem tegnap szobámban, a XIX-ik század legostobább könyvét, a tegnap megjelent »Rejtelmes édes«-t lapozgatva, s koronkint kitekintve a nyitva hagyott ajtón át a folyosóra, ahova éppen most csinálják a telefont.

Bizonyos türelmetlenséggel várom, míg elkészül, mert valóban mulatságos lesz távollakó ismerőseimmel itthonról beszélgetni s végighallgatni azoknak a feleletét.

Az épület, ahol lakom, a Népszínházzal fekszik szemben s kedvenc szállóhelye a színészeknek. Van is itt az én emeletemen vagy negyven színésznő (köztük a szegedi társulatból is sokan), s olyan nyihogást, vihogást visznek végbe a gangon, hogy az ember majd belesiketül.

Egy szürke ruhás délceg nő lenyírt hajjal köztük a királyné. Arcában valami szomorú van; tétovázó, de mégis ruganyos lépésein költészet ömlik el. A szürke ruha suhogását még a becsukott ajtón keresztül is kiismerem a többi közül. Varázs és bűbáj van abban a suhogásban...

A szép asszony maga van egy udvari szobában. Olyan fiatal és olyan szomorú! Aztán milyen szép! Bizonyosan akadnának elegen, akik megvigasztalnák...

Semmi közelebbit nem tudhattam meg róla senkitől, mindössze azt, hogy a pécsi társulatnál volt szende, s hogy férje az idén halt meg, s hogy a nyárra Aradihoz szerződött, tehát a jövő télre Szegedre kerül.

A portás leveleimet hozta föl ebéd után. Mindössze három levél volt. Az egyik, aranyos-betűs Szegedről, a szép Ilonka - a »második legszebb« - eljegyzését tudatja. Bizony nem hittem volna, hogy így megszomorít.

A másik levél azé a poétáé, akit az »Üstökös« adomája szerint én vicceltem le a palóc dialektusommal. Aprehensivus keserű levél, - pedig nem igaz egy szó sem a nekem tulajdonított rossz viccből: nem bántom én a poétákat sohasem, inkább kezdenék ki a hétfejű sárkányokkal.

A harmadik levelet már nem volt időm feltörni, a portással elegyedtem beszédbe:

- Kap-e leveleket ez a szürke szép asszony?

- Milyen leveleket?

- Hát tudja, illatos, rózsaszín leveleket. Hiszen ösmerik már önök az efféléket...

- Nem tudok semmit, uram.

- No, ha semmit sem tud, küldje föl nekem a borbélyt. Borotválkozni akarok... és keféltesse ki a fekete kabátomat.

Feljött a házban lakó borbély, s mialatt megmagyaráztam neki, hogy engem Asbóth János mintájára borotváljon meg, elhatároztam magamban, hogy ma este, amikor lent a vendéglőben vacsorázni fog a szép, szürke asszony, megszólítom. Egyéb bajom nem történhetik, mint hogy legföljebb összeszid.

- Nagy sérelem, uram - kezdé a borbély, a szappanhabokat kéjjel kavarva. - Rettentő dühös vagyok Tisza Kálmánra. Irtóztató sérelem, uram. Miért nem vagyok én a toll embere... mint ön. Hogy lesujtanám most ezt a zsarnokot...

- Mi baja, kedves Sprenger úr?

- Honnan tetszik tudni a nevemet?

- Hát a firmárul. Az ilyen becsületes magyar nevet megjegyzi az ember magának kegyelettel, a sok pipogya Rákóczy, Nádasdy és Árpádffy nevek között.

- Hogy mi bajom Tisza Kálmánnal? Hát képzelje, kérem, az iparosokról szóló törvényben úgy definiálta az iparosok fogalmát, hogy: iparosok mindazok, kik részint kézi, részint gyári munkával valamely használati cikket produkálnak...

- Nos aztán?

- Ön még kérdi? Valóságos merénylet ellenünk. Valódi orvtámadás kerülő úton! Mert mi, borbélyok, sohasem produkálunk, mi irtunk, uram... mindig csak irtunk - tehát nem is vagyunk iparosok. Hanem megállj, Tisza...

- Ah, bah! Önök művészek.

Sprenger mosolygott.

- Van benne valami, uram. Mert nem tréfadolog az, amivé ön lesz például a kezem alatt... Én tetszés szerint teszem az ön arcát, ahogy kívánja, tekintélyessé vagy ellenállhatlanná... Melyiket parancsolja.

- Tegyen ön ellenállhatlanná, kedves Sprenger úr! Látta ön azt a szép szürke ruhás asszonyt, aki ott lakik a hotelben... Szeretném, tudja... hiszen ért ön engem.

Sprenger úr kedvtelenül húzta szét nagy száját.

- Oh, oh! Annyira már nem megy a művészetem. Az egy nagyon furcsa, különös asszony.

- Miért furcsa, és miért különös?

- Azért, mert nagyon erkölcsös.

- Tehát ismeri?

- Hat év óta minden húsvétkor ide száll hozzánk.

- Hogyan, mindig húsvétkor?

- Annak sajátszerű története van.

- Mondja el, kérem.

Csak azt várta Sprenger úr, hogy beleszabadítsam a beszédbe.

- Most hat éve volt itt először. Olyan gyönge volt, mint a harmat, és már férjes, sőt egy kis három éves, angyalarcú szőke leánykája is volt. Csupa gyönyörűség volt megnézni a szép gyermeket, okos kék szemeivel, pajkos, csintalan mosolyával.

Éppen a húsvét közelgett. Az asszony és férje szűkecskén lehettek pénz dolgában. Amiről persze a szegény kicsike nem tudhatott. Oh, ezek a gyermekek olyan naivok, uram! Én ha még egyszer születnék, első dolgom volna széttekinteni a szobában, hogy van-e bent Wertheim-kassza? Mert ha Wertheim-kasszája nincs a szüleinknek, meg sem érdemes születni.

A kis Elza, mert így hítták (ezek a színészek mind olyan szegényes neveket keresnek a gyermekeiknek), folyton kuncsorgott az anyjánál, hogy lesz-e húsvétra kalács és tojás? A mama azt mondta, hogy lesz, de a kisleány nagycsütörtökön mindenáron látni akarta volna az említett kincseket, s addig-addig szekirozta a mamát a kalácsért meg a tojásért, mutassa meg, hogy az kijött a türelemből és megverte a kis Elzát.

Elza kiment a szobából, leszaladt a lépcsőkön könnyű perkál ruhácskájában, s ott ácsorgott a kapu előtt, nem mert fölmenni egész estig. Mikor a mama meglátta ott este, egészen át volt fázva, meg volt kékülve.

Megbocsátott neki, összevissza csókolta, de a csók már nem bírta fölmelegíteni. Ágyba fektette - s reggelre a kis Elza megkapta a torokgyíkot, s nagyszombaton kivitték a Kerepesi temetőbe, hol akkor sok száz ilyen kis sírocska domborodott egy végbe. A halál apró játékszereket ígért a Krisztuskának, ezer apró sírt mire föltámad. S még talán ez az egy hiányzott...

Képzelhetni, hogy a szegény asszony fájdalma milyen volt! Majdnem megőrült. Húsvét vasárnapján kiment a temetőbe, s kivitte Elzájának a piros tojást és a kalácsot.

- Elhoztam a tojást és a kalácsot - mondá zokogva a sírnál.

De onnan alulról nem jött semmi felelet.

Apró bogarak mászkálgattak ki s be a rögök között: azok se szóltak semmit.

És azóta minden évben húsvétkor itt terem ez a szegény asszony az ország bármely részéből is, s húsvét első napján kiviszi kicsikéjének a tojást meg a kalácsot.

- Hisz ez egy rettenetes érzékeny történet, Sprenger úr. Szegény szürke asszony! Remélem, készen van ön?

- Egészen, uram. Méltóztassék magát megtekinteni.

- Meg vagyok elégedve. Isten önnel!

- Ne feledje, kérem, Tisza Kálmánt! Oh, a zsarnok! Volna csak toll a kezemben... Vagy ha már toll nincs, legalább azt engedné az úristen, hogy az én borotvám járjon egyszer a nyaka körül. Majd megmutatnám én, hogy kell az alkotmányt kireperálni!
sayuri, 2011. április 16. szombat, 09:15
Címkék: Mikszáth Kálmán, Asbóth János, Tisza Kálmánra, Tisza Kálmánnal, Tisza Kálmánt, tegnap megjelent,
Kommentek
Reggeli üdvözlet
Reggeli üdvözlet

,,Köszöntsön téged a kelő napsugár,
Virágos réten csillogó harmatár.
Árasszon rád, simogató békét,
Ne törje felhő, lelked tiszta fényét!"
Csodás reggelt , szép új hetet kívánok
szeretettel Mindenkinek !
lilagondolatok, 2018. április 23. hétfő, 06:59
A kegyelem nem örökség
A kegyelem nem örökség

"Mert akiket eleve ismert..." Róma 8,29

Isten azokat üdvözíti, akiket eleve ismert. Örökkévaló szeretettel szereti őket. Ez a szeretet a világ alapítása óta létezik.
Mai textusunk rámutat a Krisztusban való örök kiválasztásra is, ezenkívül szó van Isten országának a helyreállításáról és a kiválasztottak megváltásáról. Ha ez a kiválasztó szeretet nem lenne, nem lenne biztos elhívás sem. Isten örök kiválasztása teszi a belső elhívást valósággá. Hogyan nyilvánul ez meg? Azokat, akiket Isten eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Krisztus képéhez. Az igazi keresztyéneket erről lehet megismerni. Ma oly sok zűrzavaros hitbeli nézettel találkozni, a fiatalok megkérdezhetik: kinek van hát igaza? Az Ige világosan válaszol erre: az igazi keresztyén Krisztus képéhez lesz hasonló.
Amikor az Úr Jézus a Földön járt, az eledele az volt, hogy Atyja akaratát cselekedje. Istent szerette mindenekfelett, illetve felebarátját, mint önmagát.
kalmanpiroska, 2018. április 22. vasárnap, 21:55
Ne bántsd a fát! Ne bántsd a fát, hisz ő is érez
Ne bántsd a fát!

Ne bántsd a fát, hisz ő is érez,
Szép gyöngén nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed,
Hadd annak, ami, épnek, szépnek.
Szeresd a fát!

Édes gyümölcsét várva-várod,
S te mégis letörnéd a virágot?
Szegény virág gyorsan elszárad,
S te bánkódnál majd, késő bánat.
Ne bántsd a fát!

Fa lombja közt viharban, vészben
Lám meg se ring madárka fészke,
Fáradt ha vagy, leülsz alája,
S elszenderít madár danája.
Szeresd a fát!

Anya ő is, minden levélke
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve.
És gyermek minden ágacskája,
Szeretettel tekints fel rája.
Ne bántsd a fát!

Mindaz, kik fákat ültetének,
Sírjukra szálljon hálaének,
Ásóval is költők valának,
Szép lombos fákról álmodának.
Szeresd a fát!

Benedek
koszegimarika, 2018. április 22. vasárnap, 21:31
A Föld napjára.
Kálmán Ilona‎ - Kálmán Ilona versei.

A Föld napjára.

A Föld ahol élünk ,otthonuk e hely
itt élnünk halnunk kell
bennünket táplál éltet e bolygó
egész univerzumban nincs hozzá hasonló.
A Föld életben tart betakar minket
adja nekünk a sok drága kincset
levegőt -vizet -napfényt vad szeleket
virágos évszakokat -hideg teleket.

A természet hatalmas ,az ember benne parányi
de tud képes a Föld ajándékaira vigyázni
tudatossággal -tisztasággal -erkölcsel szeretettel
jó lelkű ,nem birtokló egoista mohó érzelmekkel.

A Föld a mi otthonunk ,itt lelhetünk csak békére
itt alkothatunk -épithetünk -fejlődhetünk Isten segítségével
ki nem használva ,de vágyainkat erőnkhöz mérten megélve
örömöt szórva Földanya néha kisírt szemére.

forrás : facebook
aranyag, 2018. április 22. vasárnap, 18:51
Benedek Elek: NE BÁTSD A FÁT!
Ne bántsd a fát!

Ne bántsd a fát, hisz ő is érez,
Szép gyöngén nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed,
Hadd annak, ami, épnek, szépnek.
Szeresd a fát!

Édes gyümölcsét várva-várod,
S te mégis letörnéd a virágot?
Szegény virág gyorsan elszárad,
S te bánkódnál majd, késő bánat.
Ne bántsd a fát!

Fa lombja közt viharban, vészben
Lám meg se ring madárka fészke,
Fáradt ha vagy, leülsz alája,
S elszenderít madár danája.
Szeresd a fát!

Anya ő is, minden levélke
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve.
És gyermek minden ágacskája,
Szeretettel tekints fel rája.
Ne bántsd a
ronix, 2018. április 22. vasárnap, 13:24
Húsvét 4. vasárnapja 04.22
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Azokban a napokban: Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket - miután egy beteggel jót tettünk -, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Ő az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk."
Ez az Isten igéje.
ApCsel 4,8-12

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és
maroka, 2018. április 22. vasárnap, 08:49
Levél 4.22
Szép reggelt!

Már most nagyon kellemes idő, van. Vasárnap, pihenő nap. Használjuk ki, mert holnap munka.
Tudom, hogy most elrontottam az egész napot, de, sajna ez van. Ember csak ebből él. Dolgozik, és érte kap valamit, amit hamar elkölt.
Különben, most reggel ½ 6 órakor +10 C fok, napközben + 26 C fok is lehet, vagy magasabb.

Hölgyek, Csillák, és Noémik szeretettel köszöntelek Titeket, e nemes napon, mikor Mindenki e két nevű tulajdonosokat ünnepli. Isten éltesse Őket, e szép nevűeket!

Pihenjünk ezerrel, használjuk ki e szép időt!

Isten, Áldja meg Magyarországot!

Érd. 2018-04-22
bossi, 2018. április 22. vasárnap, 05:37
Madách Imre: Pereat.
Madách Imre:

Pereat.

Soká hivénk, - mindig hiába !
S megint csak hittünk, bár a hit
Mindannyiszor, hiú lidérczként,
Sárban hagyott, hinárba vitt.
El hát a hittel! félre véle !
Fel, fel, kiáltsuk: pereat
Szivünkben, úgy, miként ez a bor -
S vágjuk a falhoz poharát !

Soká szerettünk, - mind hiába !
Mi áldozánk, más élvezett.
Hej ! a ki gyűlöl, nem csalódik
S nem fosztja meg a szeretet.
El hát a szeretettel végre !
Fel, fel, kiáltsuk: pereat
Szivünkben úgy, miként ez a bor -
S vágjuk a falhoz poharát !

Rég kábit a remény csilláma,
Míg szívünk vére folydogál;
Kétségb'esésnek, jól tudom, hogy
Bégen kiszenvedi volna már.
El hát, el a reménynyel végre !
Fel, fel, kiáltsuk: pereat
Szivünkben, úgy, miként ez a bor -
S vágjuk a falhoz poharát !

És mégis hogyha elvesz a hit,
El a remény és szeretet, -
S helyette kétely, gyűlölet,
marcyt, 2018. április 21. szombat, 07:13
Képek, videók
szeretettel.jpg
sznejuci
2018. április 22. vasárnap, 17:42
SZERETETTEL.
marikaszanto
2018. április 21. szombat, 12:34
Mikszáth Kálmán szobra
irmus
2015. március 01. vasárnap, 07:35
Mikszáth Kálmán Emlékház
irmus
2015. március 01. vasárnap, 07:30
asboth.jpg
lizbet02
2009. március 16. hétfő, 20:31
tisza,kalman ter1942.jpg
relisisi
2014. október 12. vasárnap, 08:59
Kálmánnal !
tothnetamasanna
2007. május 15. kedd, 09:07
Latabár Kálmánnal 2007
lexikon
2007. május 01. kedd, 09:51
Kálmánnal:)
pbibike
2006. szeptember 24. vasárnap, 21:05
Janival és Kálmánnal
davmen
2006. szeptember 02. szombat, 13:45
Fokföldi ibolya Kálmántól
sunkata
2007. október 11. csütörtök, 14:28
az-tadskor-megjelent-p ros
taszat
2018. január 28. vasárnap, 16:35
megjelentek előttük kettő
katalin_53
2016. május 14. szombat, 17:34
Megjelent.
meki77
2015. szeptember 22. kedd, 07:47
Nyomtatásban is megjelent
majusfa
2015. május 10. vasárnap, 20:39
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.