Regisztráció  Belépés
2018. május 25. péntek | 21. hét | 145. nap | 14:54 | Orbán
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Apostol 02. adás - Jézus Krisztus, az Apostol
Az Apostol TV beszélgetései régi és mai apostolokkal az apostolságról, mindannyiunk apostoli küldetéséről a mai világban, mai nyelven. Diószegi László műsora.

2. rész összefoglalója: Ki az apostol? Mit jelent a Biblia szóhasználatában az ,,apostol" szó? Vendégünk: Jézus Krisztus, ,,AZ" Apostol.
Videó Link
maroka, 2018. február 14. szerda, 20:07
Címkék: Jézus Krisztus, Apostol TV, Diószegi László, szóhasználatában, összefoglalója, beszélgetései,
Kommentek
Szentháromság
különböznek, de úgy, hogy lényegük egy és oszthatatlan marad. A különbséget a →reláció, a személyes kapcsolat adja meg, nem a létbeli különbözőség. Isten azzal tárta föl atyaságát, hogy elküldte a vele egylényegű Fiút és az ugyancsak egylényegű Szentlelket. - Szem előtt kell tartanunk, hogy Isten a maga ~ voltát nem csak szóban közölte, nem puszta verbális magyarázatot adott róla, hanem üdvtört. folyamatban és eseményekben mutatta meg. E folyamat kezdete az ósz-i kinyilatkoztatás, beteljesedése Jézus Krisztus. Az ÓSz-ben Isten úgy mutatkozott meg, mint abszolút transzcendens örök szellem, mint teremtő, mint a tört. ura és az erkölcsi élet bírája. De éppen transzcendenciája miatt csak jelképekben közeledhetett az emberhez. Ilyen jelképek: Jahve angyala, Isten lelke, szó, bölcsesség, messiás. Isten lelke képviseli a teremtő erőt, amit szava hajt végre, s amit bölcsessége vezet. Ezek néha már megszemélyesítve is előfordulnak, de azért az ósz-i kinyilatkoztatás alapján még gondolni sem lehetett a ~
eposz, 2018. május 25. péntek, 07:43
Szűz Mária, a keresztények segítsége 05.23
............
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten.
maroka, 2018. május 24. csütörtök, 11:25
A megígért Szentlelket megnyervén
A megígért Szentlelket megnyervén

"A megígért Szentlelket megnyervén..." ApCsel 2,33

Jézus a mennyben ül Atyja jobbján. Természetesen ezt az emberi gondolkodásmód miatt mondjuk így. Ugyanis Isten Lélek, nincs sem bal, sem jobb keze. Ott, az Atya jobbján kapta meg az Úr Jézus a Szentlelket, ezt ígérte az Atya. Erről szóltak a próféták. "Az Úr Isten lelke van énrajtam" - írta Ézsaiás próféta (61,1). Megkapta tehát a megígért Lelket. Talán arra gondolunk, lehetséges ez? Hiszen Jézus Isten Fia. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy. Hogy kaphatja akkor a Fiú az Atyától a Lelket? Ám az Úr Jézus nem Isten Fiaként magasztaltatott fel. Mint Fiú az örök dicsőség részese, de mint Közbenjáró, magát megüresítette, és mint Kezes szenvedése és halála által fizetett. Így megérdemelte, hogy Isten és emberek közti Közbenjáróként megkapja a Szentlelket. Ez a Lélek fog lakni és munkálkodni a bűnösök szívében, megújít és életre kelt. Jézus pünkösdkor töltötte ki a Lelket, Jeruzsálemben látták és hallották ezt:
kalmanpiroska, 2018. május 24. csütörtök, 10:01
Napi áhítat- A Krisztus testébe keresztel be
A Krisztus testébe keresztel be

2018 - Áhítat, 2018. május 24. csütörtök , Eliza, Eszter névnap van .

Hét témája: Szentlélek
ApCsel 19,1-7

A Szentlélek nem magányos életre, hanem a közösségbe vezet.
,,Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. Ezután megkérdezte tőlük: Akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét - válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy tizenketten
katalin_53, 2018. május 24. csütörtök, 08:12
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 05.23
Katoillkus igenaptár
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétől.
Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
Ki emel vádat Isten választottal ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint írva van: ,,Teérted irtanak mindennap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint a leölésre szánt juhokat."
De mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat
maroka, 2018. május 23. szerda, 10:29
Keresztény vers- Ne add fel!
Ne add fel!

Ha ellenség törne rád vagy akármi gond, bánat,
teret ne engedj ezeknek, nyisd ki Bibliádat!
De ha éppen nincsen nálad, akkor sincs gond semmi,
szájad kéznél, Atyád felé kezd el nyitogatni.

Imádkozz és dicsérd, vígan énekelj Uradnak!
Meglátod, hogy békéd megjő, s nem bajok uralnak.
Mert a Szentet, Jézus lényét nem állja a gonosz,
Elfut tőled, ha ellenállsz, jó csomót nem bogoz.

Ha az Urat hűn követed, a gonosz mindig les rád,
próbál hálót szövögetni, s felállítgat csapdát.
Rendjén van ez, így ahogy van, ne essél kétségbe,
Jézus lábát, kezét öleld, tedd fejed keblére.

Nyugtat, békét csak tőle kapsz, Ő vesz védelembe,
fuss hozzá, ha űz a gonosz, vigasztalódj benne.
Láttad-e már a tyúkanyót ahogy kiscsibéket védett?
Csak Jézus Krisztus szárnya alatt találsz menedéket.

De ha te összevissza elfutkosol néha,
a ragadozók előtt így vagy szabad préda.
Bölcsen válaszd meg a menekülő
katalin_53, 2018. május 23. szerda, 09:40
Ferenc pápa pünkösdhétfői homíliája
evangéliumokban Máriát mindig Jézus anyjának nevezik, sohasem hívják ,,úrnőnek" vagy ,,József özvegyének". Anyasága végigjárja az egész Szentírást, az angyali üdvözlettől kezdve egészen a végéig: ezt a sajátosságot az egyházatyák azonnal megértették, mint olyan vonást, mely az egyházat érinti és felövezi.
Az egyház női, mert az egyház, az ecclesia jegyes, mert nő; és anya, aki világra szül. Jegyes és anya. Az egyházatyák még tovább mennek és ezt mondják: »A te lelked is Krisztus jegyese és anya«. Ebben a magatartásban, mely Máriától ered, megérthetjük, hogy ő az Egyház Anyja, és ezt az egyház női dimenziójaként értelmezhetjük. Ha ez hiányzik, az egyház elveszti identitását, és akkor jótékonysági társulás, futballcsapat vagy valami más lesz az egyházból, de nem egyház - szögezte le reggeli homíliájában a Szentatya
- Csak egy női egyház képes termékeny lenni az Isten szándéka szerint, aki asszonytól akart születni, hogy egy asszony útjára tanítson minket. Fontos,
maroka, 2018. május 22. kedd, 23:59
A Szentek Ügyeinek Kongregációja
Szentek Ügyeinek Kongregációja dekrétumai hősies erények elismeréséről
2018. május 21. hétfő 19:59
Ferenc pápa május 19-én, szombaton kihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, akit meghatalmazott az alábbi dekrétumok közzétételére, melyekben tizenkét Isten szolgája hősies erényeinek elismerése szerepel.

Isten szolgája August Józef Hlond szalézi szerzetes, varsói bíboros, érsek, lengyel prímás, a bevándorlók számára alapított Krisztus Társasága Kongregáció alapítója hősies erényeinek elismerése, aki 1881. július 5-én született Lengyelországban, és 1948. október 22-én halt meg Varsóban.

Isten szolgája Miguel Ángel Builes, a kolumbiai Santa Rosa de Osos püspöke, több szerzeteskongregáció alapítója hősies erényeinek elismerése, aki a kolumbiai Antioquiában született 1888. szeptember 9-én, és Medellínben halt meg 1971. szeptember 29-én.

Isten szolgája Enrico Mauri olasz egyházmegyés pap, Krisztus Király oblátus nővéreinek
maroka, 2018. május 22. kedd, 23:53
Képek, videók
A Krisztus Jézussal való
katalin_53
2018. április 30. hétfő, 09:14
A mi Urunk Jézus Krisztus
katalin_53
2018. április 28. szombat, 20:44
Ha Jézus Krisztus követőj
katalin_53
2018. április 18. szerda, 19:39
Most pedig Krisztus Jézus
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Jézus Krisztus tegnap,.jp
katalin_53
2018. április 04. szerda, 23:51
Jézus Krisztus tegnap és
katalin_53
2018. március 30. péntek, 16:36
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus nevét nem.
katalin_53
2017. július 21. péntek, 20:45
Jézus Krisztusban átölelt
katalin_53
2017. július 07. péntek, 16:27
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
MATEK Összefoglaló fgy.jp
dnemethk
2014. augusztus 23. szombat, 22:21
matematikai összefoglaló
lacipecsenye
2011. január 28. péntek, 18:05
Összefoglaló.jpg
1vargaildyko
2010. május 03. hétfő, 14:01
Kémiai összefoglaló1500.j
hollygergo
2009. február 15. vasárnap, 17:44
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.