Belépés
2018. október 19. péntek | 42. hét | 292. nap | 15:28 | Nándor
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Enneagram - Ötös Archetípus Szintjei
(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Ötös - Megfigyelő/Vizsgálódó

Bűnök:
Mentális: Fukarság
Asztrális: Fösvénység (Mohóság)
Lényegi Minőségek - Erények:
* Mindentudás
* Nemkötődés

Az Ötös archetípus rövid személyiségrajza

Egészséges:

Mindent rendkívüli lényeglátással és éleselméjűséggel figyel meg. Szellemileg éber, kíváncsi, kutató intellektusa van: semmi sem kerülheti el a figyelmét. Körültekintő és előrelátó, jól következtet. Tud koncentrálni, és ha valami megragadja a figyelmét, abban képes teljesen elmerülni. / Ami érdekli, azt mesterfokon sajátítja el. A tudás izgalomba hozza: gyakran válik szakértővé valamilyen téren. Újító szellemű és találékony, ezért roppant értékes, eredetei munkákat hozhat létre. Rendkívül független, egyéni és hóbortos. Legjobb formájában: Látomásos emberré válik, a világot átfogóan érti meg, de ugyanakkor a dolgok mélyébe lát. Széles látókörű, a dolgokat a maguk teljességében, igazi összefüggéseikbe ágyazva szemléli. Úttörő felfedezéseket tesz, teljesen újszerűen csinálja és fogja fel a dolgokat.

Átlagos:

Cselekvés előtt mindent igyekszik konceptualizálni - gondolatban mindent kidolgoz: modellt készít, előkészül, gyakorol, összegyűjti az erőforrásokat. Igyekvő, tökéletes technikát sajátít el. Specializálódik, és gyakran "intellektuellé" válik: kutatással, tudományos munkával, elméletalkotással foglalkozik. / Egyre szenvtelenebb lesz, ahogyan belebonyolódik különféle komplikált elképzelésekbe vagy képzeletbeli világokba. A valóság helyett mind többet foglalkozik látomásaival és interpretációival. Lenyűgözik a szokatlan, ezoterikus témák, még azok is, amelyek sötét és nyugtalanító elemeket tartalmaznak. Elszakad a gyakorlati élettől, "testetlen elme" lesz, amely azonban nagyon felajzottan és intenzíven működik. / Kezd szembefordulni mindennel, amely nem illik bele belső világába és személyes látomásaiba. Provokatívvá és érdessé válik, szándékosan hangoztat szélsőséges és radikális nézeteket. Cinikus és okoskodó.

Egészségtelen:

Visszavonul, elszigetelődik a valóságtól, excentrikussá és nihilistává válik. Nagyon labilis, támadásoktól tart: elutasítja és eltaszítja magától a többi embert és a társas kapcsolatokat. / Nem tud szabadulni vészterhes gondolataitól, amelyektől ugyanakkor fél is. Eszelőssé, rettegővé és zavarodottá válik, elképesztő torzulások és fóbiák áldozata lesz. / Feledést keresve öngyilkosságot követhet el vagy pszichotikusan elszakadhat a valóságtól. Tébolyodott, hevesen önpusztító, szkizofrén mellékzöngékkel.
Fő indítékai: Alkalmas és kompetens akar lenni, tudást és készséget akar minél tökéletesebben elsajátítani. Fel akarja fedezni a valóságot, arra vágyik, hogy mások ne zavarják és hogy egyre kevesebb dologra legyen szüksége.

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Az Enneagram bölcsessége)

"Mi folyik itt?"

Jelzők:

* A gondolkodó
* Az újító
* A megfigyelő
* A specialista
* A radikális
* A szakértő

"A megismerés első lépéseként el kell dobnunk a címkéket."
(Eudora Welty)

"A fizikai fogalmak az emberi elme szabad alkotásai, és nem kizárólag a külvilág határozza meg őket, bármennyire is úgy tűnik."
(Albert Einstein)

"Ahhoz, hogy a tudás bármely ágának a mesterei legyünk, mesterévé kell válnunk a vele szomszédos tudományokkal is; így tehát ahhoz, hogy bármit tudjunk, mindent tudnunk kell."
(Oliver Wendell Holmes)

"Mivel nem lehetünk univerzálisak, és nem tudhatunk mindenről minden tudhatót, legalább egy keveset kell tudnunk mindenről."
(Pascal)

Fő félelem: Az, hogy tehetetlenek, haszontalanok és alkalmatlanok (elborítja őket a világ).
Fő vágy: Kompetensnek és rátermettnek lenni.
A felettes én üzenete: "Akkor vagy jó, ha tökéletesen elsajátítottál valamit."

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Fejlődés és leromlás szintjei

1. A látnoki felfedező

A legegészségesebb Ötösök rendelkeznek azzal a paradox képességgel, hogy a valóságot teljes mélységében megértsék, ugyanakkor teljes szélességében átlássák. A dolgokat a maguk egészében fogadják be, ott is felfedezik a rendszert, ahol mások csak zűrzavart látnak. Képesek a meglévő tudás szintetizálására, olyan jelenségek között találnak kapcsolatot, amelyekről addig senki sem tudta, hogy összefüggnek, mint például a tér és az idő, a DNS molekula struktúrái vagy az agyban zajló kémiai reakciók és a viselkedés. Ha művészi hajlamaik vannak, teljesen új művészi ágakat teremthetnek, vagy korábban soha nem látott módon forradalmasíthatják a régieket. Gyakran ezekből az újításokból lesz az újabb kiindulópont, amely megveti mások tudásának és kreativitásának az alapjait.

A legegészségesebb Ötösök nem ragaszkodnak a világ működéséről alkotott saját elképzeléseikhez. Olyan mélyen befogadják a valóságot, hogy váratlan igazságokat fedezhetnek fel, amelyekhez pusztán elméleti alapon nem juthattak volna el. Pontosan azért tesznek felfedezéseket, mert nem akarják mindig előre tudni a választ, és nyitott elmével figyelik meg a valóságot.

2. A lényeglátó megfigyelő

Az Ötösök nem mindig ennyire egészségesek, de attól még rendkívül jól észlelik az őket körülvevő világot, annak csodáit és borzalmait, képtelenségét és végtelen bonyolultságát. Szellemileg ők a legéberebbek az összes személyiségtípus közül, mindenre kíváncsiak. Az egészséges Ötösök szívesen gondolkoznak pusztán a gondolkozás kedvéért; a tudás birtoklása - az az érzés, hogy tudnak valamit, képesek azt megforgatni az elméjükben és eljátszadoznak a gondolatokkal - rendkívül kellemes a számukra. A tudást és a megértést roppantul lelkesítőnek tartják. Lenyűgözi őket a többi ember, a természet, az élet és maga az emberi elme is.

Ha elég intelligensek hozzá, az egészséges Ötösök áthatolnak azon, ami csak felszín, és hamar eljutnak a legmélyebb szintekre. Meglátásaik azért ragyogóak, mert rejtélyes képességük van arra, hogy rátaláljanak a dolgok lényegére, hogy észrevegyék azokat az eltéréseket, furcsa, de mindaddig észre nem vett tényeket vagy rejtett összetevőket, amelyek az egész megértésének a kulcsát jelentik. Mivel a világot csalhatatlan éleslátással szemlélik, mindig van valami érdekes és tartalmas mondanivalójuk. A látás aktusa lényegében egész lelki orientációjuk jelképe. Az Ötösök szerint ha valami látható, vagyis megragadható az érzékszervek vagy a gondolkodás segítségével, akkor azt meg is lehet érteni. Ha pedig valami érthető, akkor azt uralni lehet. És ez kell ahhoz, hogy az Ötösök olyan magabiztosan tudjanak cselekedni, ahogyan szeretnének.

3. A figyelmét összpontosító újító

Ha az Ötösök azt tették meg identitásuk alapjának, hogy értelmesek és éles szeműek, akkor elkezdenek attól félni, hogy elveszthetik lényeglátásukat vagy hogy gondolataik esetleg pontatlanok. Energiáikat ezért azok felé a területek felé fordítják, amelyek a leginkább érdeklik őket, s az a céljuk, hogy e területeknek valóban a mestereivé váljanak. Ettől azt remélik, hogy olyan képességekre vagy tudásra tesznek majd szert, amelyek helyet biztosítanak számukra a világban. Nem egyszerűen tények vagy készségek megszerzése a céljuk, hanem az, hogy amire rájöttek, annak segítségével túljussanak a már felfedezett dolgokon. "Feszegetik a burkot", egyrészt azért, mert ez teszi igazán próbára a hozzáértésüket, másrészt pedig azért, mert olyan helyet akarnak kialakítani maguknak, amelyet senki más nem találhatott volna meg.

Kutatásaikból néha zseniális találmányok, műszaki csodák születnek, amelyek a gyakorlati életben is kiválóan hasznosíthatók. Az is előfordulhat, hogy pepecselésük megdöbbentő felfedezéseket vagy műalkotásokat eredményez. Máskor viszont eredeti ötleteikből is alig lesz valami, bár idővel ezeknek az ötleteknek is lehetnek gyakorlati alkalmazásaik. Ami az egyik korban haszontalan, az a másikban a tudomány vagy technika egyik új ágának alappillére lehet (ilyenek például azok a fizikai felfedezések, amelyek lehetővé tették a televízió vagy a radar megalkotását, de ilyen lehet néhány ötletfoszlány is, amelyből később regény vagy film készül).

4. Az igyekvő szakértő

Az átlagos és egészséges Ötösök között az az alapvető különbség, hogy az átlagos Ötösök félni kezdenek attól, hogy nem tudnak eleget ahhoz, hogy cselekedjenek, illetve hogy elfoglalják a helyüket a világban. Úgy érzik, többet kell tanulniuk, többet kell gyakorolniuk, csiszolni kell a technikájukat vagy további ellenőrzéseket kell végezniük, hogy ezáltal még jobban elmélyülhessenek az adott témában. ("Minél többet tudunk, annál jobban látjuk, hogy milyen sokat nem tudunk.") Valamilyen okból attól tartanak, hogy nem lesznek képesek a gyakorlatba is átvinni elképzeléseiket és ötleteiket. Mivel megvannak győződve arról, hogy még nem készültek fel eléggé a cselekvésre, visszahúzódnak arra a területre, amit a legjobban ismernek, ahol a leginkább magabiztosak, a helyzet urainak tekinthetik magukat: a saját elméjükbe. Minden személyiségtípus a legerősebb oldalára épít; az Ötösöknek az értelmük a legfőbb erősségük, ennek a fejlesztésére törekszenek leginkább. Az átlagos Ötösök azonban az újítás és a kutatás helyett inkább a fogalomalkotással és a felkészüléssel kezdenek többet foglalkozni. Röviden tehát az egészséges Ötösök használják a tudást, az átlagos Ötösök viszont csak hajszolják azt.

Az Ötösök rendkívüli ügyességre tesznek szert a fogalmakkal és képzetekkel való játékban, ezért sokkal magabiztosabbak, ha a "fejükön belül" vannak, és ettől a szinttől lefelé egyre inkább kerülik a közvetlen kapcsolatot a világgal. Órákat tölthetnek azzal, hogy gondolatban megfogalmazzanak egy problémát vagy egy dallamötletet, de aztán addig tétováznak, hogy végül sosem öntik az ötletet valós, gyakorlati formába. Az átlagos Ötösök megrekednek az előkészületi fázisban, vég nélkül folytatják az előtanulmányokat, gyakorolnak és gyűjtik a háttér-információkat. Az is lehet, hogy gondolatban kidolgozzák egy könyv vázlatát vagy egy találmány terveit, de azokat a gyakorlatban soha nem valósítják meg. Sokszor hallani az átlagos Ötösöktől, "hogy kell még egy kis idő". Vonakodásuk azonban nem alaptalan, a habozás árulkodó jel: egyre kevésbé bíznak abban, hogy képesek megbirkózni a világgal.

5. A túlfeszített fogalomalkotó

Ahogy az átlagos Ötösök visszahúzódnak látszólagos biztonságába, furcsa módon egyre inkább elbizonytalanodnak saját képességeiket illetően. Ez érthető is, hiszen egyre kevesebb időt fordítanak a szűkülő érdeklődési körükön kívül eső dolgokra, és egyre kevésbé akarnak új tevékenységeket kipróbálni. Szellemileg az "ötödik sebességbe" kapcsolnak, minden rendelkezésükre álló mentális és anyagi eszközt arra fordítanak, hogy valamiféle magabiztosság-érzethez és erőhöz jussanak, amivel előrelendíthetik az életüket. Sajnos azonban az Ötösök gyakran rossz helyen vetik be ezt az energiát, valami olyasmiben merülnek el egyre jobban, amit a többi ember jelentéktelen apróságnak tart, és nincs már rálátásuk arra, hogy mely tevékenységek válnak valóban hasznukra az életben. Végtelen órákat töltenek az őket foglalkoztató kérdésekkel, de képtelenek lerázni azokat, egyrészt mert egyre kevésbé biztosak magukban és gondolataikban, másrészt mert félnek kilépni gondolati konstruktumaik védelméből.

Mindennek eredményeként az Ötösök úgy gondolják, nincs felesleges lelki kapacitásuk. Félnek attól, hogy mások vagy mások érzelmi szükségletei elborítják őket, vagy legalábbis eltérítik őket a munkájuktól. Az Ötösök szerint minden attól függ, hogy sikerül-e megszerezniük azt a készséget vagy képességet, amely esélyt ad nekik az életben maradásra az egyre kegyetlenebbnek és könyörtelenebbnek látszó világban. Lehet, hogy nagyon szeretnének kapcsolatot teremteni az emberekkel, de úgy érzik, ez nem lehetséges, amíg szert nem tesznek az áhított magabiztosságra és szakértelemre. Az átlagos Ötösök a legtöbb társas érintkezést az idejükbe és személyes terükbe történő behatolásként élik meg, miközben úgy vélik, hogy ezt az időt és teret a tökéletes szakértelem megszerzésének kell szentelniük. E potenciális "behatolások" ellen úgy próbálnak védekezni, hogy szellemi koncentrációjuk és szellemi tevékenységük fokozásával még jobban visszahúzódnak belső világukba. Ha az Ötösök az egészségesebb szinteken alternatív valóságmodelleket hoztak lére, akkor az 5. szinten be is költöznek ezekbe. Az átlagos Ötösök nem akarják, hogy bárki vagy bármi elvonja a figyelmüket ezeknek a valóságoknak a felfedezésétől, bár igazából csak ők tudják, mit remélnek ettől.

6. A provokatív cinikus

Az a rendkívüli összetettség, amit az Ötösök tulajdon elméjükben teremtettek, idővel új, még kellemetlenebb nehézségeket okoz a számukra. Most már semmi sem világos vagy bizonyos, és a szorongásuk egyre fokozódik. Minden eddiginél kétségbeesettebben igyekeznek kidolgozni ötleteiket, munkáikat, és attól rettegnek, hogy a többi ember abbahagyja velük a tevékenységüket, mielőtt elkészülnének vele. Félnek, hogy az élet "betörései" letérítik őket a megkezdett pályájukról, és védekezésre szánják el magukat minden olyan tényezővel szemben, ami szerintük fenyegetheti törékeny helyüket. A 6. szinten az Ötösök beszédmodora, öltözködése és tevékenységeik köre is azt sugallja: "Hagyjatok békén!" Ha korábbi üzeneteik hatástalanok maradtak, az Ötösök most még agresszívabb módon igyekeznek elriasztani maguktól az embereket.

Ezen a szinten az Ötösök intellektuálisan arrogánsnak tűnhetnek, holott valójában korántsem annyira biztosak önmagukban. Még az addig legtöbbre tartott ötleteik és munkáik is hiábavalónak kezdenek tűnni a szemükben; az Ötösök most hol agresszívan védelmezik,hol pedig teljesen feleslegesnek tekintik őket. Állásfoglalásaik egyre szélsőségesebbek és szokatlanabbak lesznek, mintha csak olyan gondolatokból akarnának több magabiztosságot szerezni, amelyek kezdik elveszíteni jelentőségüket számukra. Gyakran ők maguk sincsenek meggyőződve az általuk kifejezett radikális nézetek helyességéről, de azért kifejezik őket és vagdalkoznak velük. Emellett gyakran betör a gondolkodásukba az a tudattalan félelem, hogy nem képesek megbirkózni a környezetükkel, ezért az életük a világtól és a többi embertől való egyre fokozódó rettegésben telik. Már szinte mindenben bizonytalanok, mindent nyugtalanítónak találnak, és egyenesen dühíti őket, hogy a többi ember elégedett vagy mit sem sejt az általuk látni vélt rémségekről. Ezért aztán azzal kezdik el aláaknázni mások biztonságérzetét vagy elégedettségét, hogy "megosztják" velük provokatív nézeteiket. ("Szóval napozni mész? Épp most olvastam a legújabb jelentéseket az ózonrétegről. A tanulmányok szerint majdnem száz százalékkal nőtt a bőrrák kialakulásának kockázata.") Szavaikban gyakran sok igazság van, de a szándékuk itt már nem az igazság feltárása, hanem az, hogy tudásukkal nyugtalanságot keltsenek a többiekben. Lévén, hogy oly sok időt töltöttek információgyűjtéssel, a megszerzett tudást a világ romlottságára vonatkozó meggyőződésük alátámasztására éppúgy felhasználhatják, mint mások biztonságérzetének a megingatására.

7. Az elszigetelődött nihilista

Mivel az Ötösöknek muszáj mindenkitől biztonságos távolságot tartaniuk, hogy védelmezzék a szellemi fölény utáni kétségbeesett kutatásukat, előbb vagy utóbb teljesen szembefordulnak mindenkivel, aki szerintük fenyegetést jelent a világukra. Sajnos ahogy egyre egészségtelenebbé válnak, kezd annyira elfogyni az önbizalmuk, hogy szinte már mindent fenyegetőnek látnak. Úgy érzik, hogy egyetlen módon lehetnek biztonságban: ha a másokkal fenntartott összes kapcsolatukat megszakítva egyedül folytatják az életüket. Reménytelenül alkalmatlannak tartják magukat az életre, és mélységesen undorodnak az egész világtól. Az egészségtelen Ötösök meg vannak győződve, hogy soha nem fognak helyet találni maguknak a társadalomban, ezért inkább hátat fordítanak neki. Teljesen elszigetelődnek, fokozódó excentrikusságuk és nihilista elkeseredettségük áldozataivá válnak.

Agressziójukat általában az kelti fel, ha mások megkérdőjelezik az elképzeléseiket, vagy ami még rosszabb, ha kigúnyolják, lekicsinylik azokat. Magabiztosságuk csekélyke maradványait megőrizendő - amelyek egyébként szorosan az elképzeléseikhez - az egészségtelen Ötösök támadásba lendülnek: ellenfeleik hitelét le kell rombolni, be kell bizonyítani, hogy elképzeléseik értéktelenek, a problémákra adott megoldásaik csupán illúziók, a világról vallott nézeteik boldog tudatlanságukon alapulnak. Így az egészségtelen Ötösök akaratlanul azt provokálják ki, hogy mások elutasítsák őket, és ezek után cinikussá válnak minden emberi kapcsolat értékét illetően. Mindeközben teljesen elszakadnak a többi embertől, és szinte minden remény elvész arra, hogy valaha is képesek legyenek kapcsolatot fenntartani bárkivel.

8. A rettegő "földönkívüli"

Az egészségtelen Ötösök egyre jobban visszahúzódnak elszigeteltségükbe, és végül már egyáltalán nem tudnak hinni abban, hogy képesek lennének boldogulni a világban. Ráadásul a másokkal való kapcsolat hiánya miatt ijesztő gondolataik is zabolátlanul tombolhatnak az elméjükben. Úgy érzik, hogy a világ bekeríti őket, és nem lesz számukra kegyelem. Mire eddig a stádiumig eljutnak, az Ötösök olyan szintre redukálják tevékenységeiket és életkörülményeiket, hogy már nincsen hová visszavonulniuk. Lehet, hogy egyetlen szobában élnek, ahonnan szinte soha nem mozdulnak ki, vagy szó szerint elrejtőznek egy barátjuk vagy rokonuk házának vagy pincéjében. Egyetlen menedékük marad, hogy még mélyebbre merülhetnek tulajdon elméjükben, ám mivel félelmeik éppen onnan erednek, ez lesz a vesztük.

A 8. szinten álló Ötösök rendkívül nehezen tudják megkülönböztetni a környezet által keltett érzékleti benyomásokat azoktól, amelyek félelmekkel teli gondolataikból fakadnak. Ezért az egészségtelen Ötösök az egész valóságot könyörtelen, mindent felemésztő erőnek látják. A világ hagymázas lázálomnak tűnik, őrült tájnak, mintha csak Hieronymus Bosch festette volna. A környezetükben szinte semmi sincs, amiben enyhülést vagy megnyugvást lelhetnének. Minél többet látnak a világból torz észlelésük szűrőjén keresztül, annál rémültebbé és reményvesztettebbé válnak.

9. Az összeroppanó szkizoid

Hogy mégis valami kevés kontrollt tudjanak gyakorolni növekvő rettegésük és kétségbeesésük felett, a neurotikus Ötösök ugyanazokat az elhárító mechanizmusokat próbálják alkalmazni, amelyeket mindig is használtak; a hasítást és az elszigetelést, de a patológiának ebben a stádiumában e módszerek nem képesek kordában tartani félelmeiket. Egyre inkább szkizoiddá válnak, lehasítják magukat pszichéjük rémisztő részeiről, és azokkal a megmaradt gondolataikkal vagy fantáziáikkal azonosulnak, amelyek segítségével még úgy tudják érezni, hogy van valami hatalmuk a széthullás felett. Félelmeik könyörtelen ereje azonban újra meg újra áttör, ezért az Ötösök úgy érzik, már az elméjükben sem maradt hely, ahol biztonságban lehetnének. A neurotikus Ötösök végül arra jutnak, hogy tovább már nem tudják megvédeni magukat a világ ellenséges erői vagy a saját elméjükben lakozó rémségek ellen. Ezen a szinten tulajdonképpen már nem is nagyon tudnak különbséget tenni a kettő között: egyetlen hatalmas fájdalommá és rettegéssé olvadt össze bennük minden. Ezen a ponton az Ötösök azt akarják, hogy legyen mindennek vége. Azt akarják, hogy szűnjön meg a gyötrelem, hogy boruljon feledés mindarra, amit átéltek. Ezt két fő módon próbálhatják elérni.

Az első és legkézenfekvőbb módszer az öngyilkosság. Az egészségtelen Négyesekhez hasonlóan a neurotikus Ötösöknél is megvan az esélye annak, hogy kioltják a saját életüket, bár indítékaik némiképp különbözőek. A Négyesek önutálatuk miatt pusztítják el magukat és azért, hogy utolsó tettükkel némán vádolják azokat, akik szerintük cserbenhagyták őket. Az Ötösök azért hajlamosak az öngyilkosságra, mert az életet értelmetlennek és rémisztőnek tartják. Egyszerűen nem látják további értelmét a létezésnek. (Természetesen az Ötös színezetű Négyeseknél és a Négyes színezetű Ötösöknél e két motiváció valamilyen arányú keveredése figyelhető meg.) Az egészségtelen Ötösök megrémülnek és rosszul lesznek mindattól, amit önmagukban és a világban észlelnek. Arra a következtetésre jutnak, hogy csak úgy vethetnek véget szörnyű élményeiknek, ha a létezésüknek is véget vetnek. Hamlethez hasonlóan a "nem lenni" kilátása számukra is "oly cél" minőt óhajthat a "kegyes".

Zárógondolatok

Ha megnézzük az Ötösökről kialakult összképet, láthatjuk, hogy e személyiségtípusban ellentétek küzdenek egymással: a gondolkozás a cselekvéssel, a világ csodálata a világtól való félelemmel, a másokkal való azonosulás mások elutasításával, a szeretet a gyűlölettel. A környezethez mint egészhez való vonzódás és a tőle való iszonyodás folyamata a szüleikkel szembeni ambivalens érzelmeikkel kezdődött. De sajnos az történik, hogy az Ötösökben fokozatosan olyan erős kényszerré válik önmaguk védelmezése a környezet potenciális fenyegetéseivel szemben - vagyis mindennel szemben, amit ők ártalmas vagy veszélyesnek tartanak -, hogy a jót is kizárják életükből. Végül semmi sem marad a világban, amivel azonosulni tudnának, semmi sem igaz vagy értékes, amiben még hihetnének. A végeredmény a teljes nihilizmus: nincs mihez kötődniük többé.

A neurózis lefelé húzó örvényébe került többi személyiségtípushoz hasonlóan az Ötösök is pontosan azt idézik elő, amitől a legjobban félnek: azt, hogy kiszolgáltatottá, haszontalanná és tehetetlenné válnak. A dolog iróniája, hogy azért lettek kiszolgáltatottak és tehetetlenek, mert elutasítottak minden kötődést. Azzal pedig, hogy egyre inkább csak a gondolati folyamataikkal törődnek, nem biztonságot és erőt találnak, hanem bizonytalanná és erőtlenné tették magukat.

Tragikus végkifejlet. Ha van valami perverz és sötét - sőt, akár démoni - az Ötösökben, akkor az az, hogy saját maguk védelme érdekében könyörtelenül elutasították a világot és a többi embert. Mi maradhat ezután? Csak a sötétség csodálata, a sötétséghez való rémisztő vonzódás.

Fordította: Sóskuthi György
eposz, 2018. július 01. vasárnap, 00:36
Címkék: Ötös Archetípus Szintjei, Richard Riso, Russ Hudson, Lényegi Minőségek, Eudora Welty, Albert Einstein,
Kommentek
Enneagram - Ötös Archetípus Szintjei
2. A lényeglátó megfigyelő

Az Ötösök nem mindig ennyire egészségesek, de attól még rendkívül jól észlelik az őket körülvevő világot, annak csodáit és borzalmait, képtelenségét és végtelen bonyolultságát. Szellemileg ők a legéberebbek az összes személyiségtípus közül, mindenre kíváncsiak. Az egészséges Ötösök szívesen gondolkoznak pusztán a gondolkozás kedvéért; a tudás birtoklása - az az érzés, hogy tudnak valamit, képesek azt megforgatni az elméjükben és eljátszadoznak a gondolatokkal - rendkívül kellemes a számukra. A tudást és a megértést roppantul lelkesítőnek tartják. Lenyűgözi őket a többi ember, a természet, az élet és maga az emberi elme is.

Ha elég intelligensek hozzá, az egészséges Ötösök áthatolnak azon, ami csak felszín, és hamar eljutnak a legmélyebb szintekre. Meglátásaik azért ragyogóak, mert rejtélyes képességük van arra, hogy rátaláljanak a dolgok lényegére, hogy észrevegyék azokat az eltéréseket, furcsa, de mindaddig észre nem vett tényeket vagy rejtett összetevőket,
eposz, 2018. október 19. péntek, 08:27
Enneagram - Ötös Archetípus Szintjei
1. szint: A látnoki felfedező

Mivel nem próbálják gondolataikat ráerőszakolni a valóságra, a legegészségesebb Ötösök képesek feltárni az általuk megfigyelt dolgok szerkezetét, belső logikáját és rejtett összefüggésrendszerét is. Ennek köszönhetően még a nehezen érthető kérdésekben is tisztán látnak, és képesek különféle események megjóslására még jóval azelőtt, hogy a többi ember számára is beigazolódna jóslatuk helyessége. Az adottságaikat legtökéletesebben kihasználó Ötösök prófétáknak vagy látnokoknak tűnhetnek, pedig a dolog magyarázata egyszerű. Azért képesek előre látni a dolgokat, mert rendkívül tisztán látják a valóságot - akárcsak egy takács, aki már a szövet elkészülte előtt is pontosan tudja, milyen lesz majd a minta.
eposz, 2018. október 16. kedd, 09:44
Enneagram - Ötös Archetípus Szintjei
(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Ötös - Megfigyelő/Vizsgálódó

Bűnök:
Mentális: Fukarság
Asztrális: Fösvénység (Mohóság)
Lényegi Minőségek - Erények:
* Mindentudás
* Nemkötődés

1. szint: A látnoki felfedező

A legegészségesebb Ötösök rendelkeznek azzal a paradox képességgel, hogy a valóságot teljes mélységében megértsék, ugyanakkor teljes szélességében átlássák. A dolgokat a maguk egészében fogadják be, ott is felfedezik a rendszert, ahol mások csak zűrzavart látnak. Képesek a meglévő tudás szintetizálására, olyan jelenségek között találnak kapcsolatot, amelyekről addig senki sem tudta, hogy összefüggnek, mint például a tér és az idő, a DNS molekula struktúrái vagy az agyban zajló kémiai reakciók és a viselkedés. Ha művészi hajlamaik vannak, teljesen új művészi ágakat teremthetnek, vagy korábban soha nem látott módon forradalmasíthatják a régieket. Gyakran ezekből az újításokból lesz az újabb kiindulópont, amely megveti
eposz, 2018. október 15. hétfő, 05:23
Képek, videók
az idegesség szintjei.jpg
orsi1
2011. december 27. kedd, 17:44
Még előtte, izgalomban
riszadanceclub
2010. május 16. vasárnap, 12:56
átfoglak .jpg
szakcsi56
2012. augusztus 05. vasárnap, 08:02
Minél mélyebbre
etusmama
2014. június 18. szerda, 19:43
Minél mélyebben szeretünk
suzymama43
2014. június 12. csütörtök, 16:12
Minél mélyebben....jpg
pacsakute
2013. február 22. péntek, 06:42
A tenger mélyéből.jpg
csalogany13
2010. május 24. hétfő, 14:45
3.05. Mélyebbre.bmp
marcyt
2010. március 09. kedd, 19:16
Az igazi szív, mélyéből .
sarkadykati
2008. december 08. hétfő, 21:43
virág teljességében
kartika
2007. december 26. szerda, 14:02
Isten az örökké valóságba
maroka
2018. július 13. péntek, 15:18
a valóságot.jpg
sz719eszter
2018. május 18. péntek, 15:18
Valóság
tailor
2018. március 23. péntek, 10:48
Fekete István - A valóság
sanci81
2018. február 01. csütörtök, 17:05
Valóság
sacimama
2017. szeptember 14. csütörtök, 21:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.