Regisztráció  Belépés
2018. augusztus 16. csütörtök | 33. hét | 228. nap | 18:16 | Ábrahám
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Enneagram - Ötös Archetípus Szintjei
(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Ötös - Megfigyelő/Vizsgálódó

Bűnök:
Mentális: Fukarság
Asztrális: Fösvénység (Mohóság)
Lényegi Minőségek - Erények:
* Mindentudás
* Nemkötődés

Fejlődés és leromlás szintjei

1. A látnoki felfedező

A legegészségesebb Ötösök rendelkeznek azzal a paradox képességgel, hogy a valóságot teljes mélységében megértsék, ugyanakkor teljes szélességében átlássák. A dolgokat a maguk egészében fogadják be, ott is felfedezik a rendszert, ahol mások csak zűrzavart látnak. Képesek a meglévő tudás szintetizálására, olyan jelenségek között találnak kapcsolatot, amelyekről addig senki sem tudta, hogy összefüggnek, mint például a tér és az idő, a DNS molekula struktúrái vagy az agyban zajló kémiai reakciók és a viselkedés. Ha művészi hajlamaik vannak, teljesen új művészi ágakat teremthetnek, vagy korábban soha nem látott módon forradalmasíthatják a régieket. Gyakran ezekből az újításokból lesz az újabb kiindulópont, amely megveti mások tudásának és kreativitásának az alapjait.

2. A lényeglátó megfigyelő

Az Ötösök nem mindig ennyire egészségesek, de attól még rendkívül jól észlelik az őket körülvevő világot, annak csodáit és borzalmait, képtelenségét és végtelen bonyolultságát. Szellemileg ők a legéberebbek az összes személyiségtípus közül, mindenre kíváncsiak. Az egészséges Ötösök szívesen gondolkoznak pusztán a gondolkozás kedvéért; a tudás birtoklása - az az érzés, hogy tudnak valamit, képesek azt megforgatni az elméjükben és eljátszadoznak a gondolatokkal - rendkívül kellemes a számukra. A tudást és a megértést roppantul lelkesítőnek tartják. Lenyűgözi őket a többi ember, a természet, az élet és maga az emberi elme is.

3. A figyelmét összpontosító újító

Ha az Ötösök azt tették meg identitásuk alapjának, hogy értelmesek és éles szeműek, akkor elkezdenek attól félni, hogy elveszthetik lényeglátásukat vagy hogy gondolataik esetleg pontatlanok. Energiáikat ezért azok felé a területek felé fordítják, amelyek a leginkább érdeklik őket, s az a céljuk, hogy e területeknek valóban a mestereivé váljanak. Ettől azt remélik, hogy olyan képességekre vagy tudásra tesznek majd szert, amelyek helyet biztosítanak számukra a világban. Nem egyszerűen tények vagy készségek megszerzése a céljuk, hanem az, hogy amire rájöttek, annak segítségével túljussanak a már felfedezett dolgokon. "Feszegetik a burkot", egyrészt azért, mert ez teszi igazán próbára a hozzáértésüket, másrészt pedig azért, mert olyan helyet akarnak kialakítani maguknak, amelyet senki más nem találhatott volna meg.

4. Az igyekvő szakértő

Az átlagos és egészséges Ötösök között az az alapvető különbség, hogy az átlagos Ötösök félni kezdenek attól, hogy nem tudnak eleget ahhoz, hogy cselekedjenek, illetve hogy elfoglalják a helyüket a világban. Úgy érzik, többet kell tanulniuk, többet kell gyakorolniuk, csiszolni kell a technikájukat vagy további ellenőrzéseket kell végezniük, hogy ezáltal még jobban elmélyülhessenek az adott témában. ("Minél többet tudunk, annál jobban látjuk, hogy milyen sokat nem tudunk.") Valamilyen okból attól tartanak, hogy nem lesznek képesek a gyakorlatba is átvinni elképzeléseiket és ötleteiket. Mivel megvannak győződve arról, hogy még nem készültek fel eléggé a cselekvésre, visszahúzódnak arra a területre, amit a legjobban ismernek, ahol a leginkább magabiztosak, a helyzet urainak tekinthetik magukat: a saját elméjükbe. Minden személyiségtípus a legerősebb oldalára épít; az Ötösöknek az értelmük a legfőbb erősségük, ennek a fejlesztésére törekszenek leginkább. Az átlagos Ötösök azonban az újítás és a kutatás helyett inkább a fogalomalkotással és a felkészüléssel kezdenek többet foglalkozni. Röviden tehát az egészséges Ötösök használják a tudást, az átlagos Ötösök viszont csak hajszolják azt.

5. A túlfeszített fogalomalkotó

Ahogy az átlagos Ötösök visszahúzódnak látszólagos biztonságába, furcsa módon egyre inkább elbizonytalanodnak saját képességeiket illetően. Ez érthető is, hiszen egyre kevesebb időt fordítanak a szűkülő érdeklődési körükön kívül eső dolgokra, és egyre kevésbé akarnak új tevékenységeket kipróbálni. Szellemileg az "ötödik sebességbe" kapcsolnak, minden rendelkezésükre álló mentális és anyagi eszközt arra fordítanak, hogy valamiféle magabiztosság-érzethez és erőhöz jussanak, amivel előrelendíthetik az életüket. Sajnos azonban az Ötösök gyakran rossz helyen vetik be ezt az energiát, valami olyasmiben merülnek el egyre jobban, amit a többi ember jelentéktelen apróságnak tart, és nincs már rálátásuk arra, hogy mely tevékenységek válnak valóban hasznukra az életben. Végtelen órákat töltenek az őket foglalkoztató kérdésekkel, de képtelenek lerázni azokat, egyrészt mert egyre kevésbé biztosak magukban és gondolataikban, másrészt mert félnek kilépni gondolati konstruktumaik védelméből.

6. A provokatív cinikus

Az a rendkívüli összetettség, amit az Ötösök tulajdon elméjükben teremtettek, idővel új, még kellemetlenebb nehézségeket okoz a számukra. Most már semmi sem világos vagy bizonyos, és a szorongásuk egyre fokozódik. Minden eddiginél kétségbeesettebben igyekeznek kidolgozni ötleteiket, munkáikat, és attól rettegnek, hogy a többi ember abbahagyja velük a tevékenységüket, mielőtt elkészülnének vele. Félnek, hogy az élet "betörései" letérítik őket a megkezdett pályájukról, és védekezésre szánják el magukat minden olyan tényezővel szemben, ami szerintük fenyegetheti törékeny helyüket. A 6. szinten az Ötösök beszédmodora, öltözködése és tevékenységeik köre is azt sugallja: "Hagyjatok békén!" Ha korábbi üzeneteik hatástalanok maradtak, az Ötösök most még agresszívabb módon igyekeznek elriasztani maguktól az embereket.

7. Az elszigetelődött nihilista

Mivel az Ötösöknek muszáj mindenkitől biztonságos távolságot tartaniuk, hogy védelmezzék a szellemi fölény utáni kétségbeesett kutatásukat, előbb vagy utóbb teljesen szembefordulnak mindenkivel, aki szerintük fenyegetést jelent a világukra. Sajnos ahogy egyre egészségtelenebbé válnak, kezd annyira elfogyni az önbizalmuk, hogy szinte már mindent fenyegetőnek látnak. Úgy érzik, hogy egyetlen módon lehetnek biztonságban: ha a másokkal fenntartott összes kapcsolatukat megszakítva egyedül folytatják az életüket. Reménytelenül alkalmatlannak tartják magukat az életre, és mélységesen undorodnak az egész világtól. Az egészségtelen Ötösök meg vannak győződve, hogy soha nem fognak helyet találni maguknak a társadalomban, ezért inkább hátat fordítanak neki. Teljesen elszigetelődnek, fokozódó excentrikusságuk és nihilista elkeseredettségük áldozataivá válnak.

8. A rettegő "földönkívüli"

Az egészségtelen Ötösök egyre jobban visszahúzódnak elszigeteltségükbe, és végül már egyáltalán nem tudnak hinni abban, hogy képesek lennének boldogulni a világban. Ráadásul a másokkal való kapcsolat hiánya miatt ijesztő gondolataik is zabolátlanul tombolhatnak az elméjükben. Úgy érzik, hogy a világ bekeríti őket, és nem lesz számukra kegyelem. Mire eddig a stádiumig eljutnak, az Ötösök olyan szintre redukálják tevékenységeiket és életkörülményeiket, hogy már nincsen hová visszavonulniuk. Lehet, hogy egyetlen szobában élnek, ahonnan szinte soha nem mozdulnak ki, vagy szó szerint elrejtőznek egy barátjuk vagy rokonuk házának vagy pincéjében. Egyetlen menedékük marad, hogy még mélyebbre merülhetnek tulajdon elméjükben, ám mivel félelmeik éppen onnan erednek, ez lesz a vesztük.

9. Az összeroppanó szkizoid

Hogy mégis valami kevés kontrollt tudjanak gyakorolni növekvő rettegésük és kétségbeesésük felett, a neurotikus Ötösök ugyanazokat az elhárító mechanizmusokat próbálják alkalmazni, amelyeket mindig is használtak; a hasítást és az elszigetelést, de a patológiának ebben a stádiumában e módszerek nem képesek kordában tartani félelmeiket. Egyre inkább szkizoiddá válnak, lehasítják magukat pszichéjük rémisztő részeiről, és azokkal a megmaradt gondolataikkal vagy fantáziáikkal azonosulnak, amelyek segítségével még úgy tudják érezni, hogy van valami hatalmuk a széthullás felett. Félelmeik könyörtelen ereje azonban újra meg újra áttör, ezért az Ötösök úgy érzik, már az elméjükben sem maradt hely, ahol biztonságban lehetnének. A neurotikus Ötösök végül arra jutnak, hogy tovább már nem tudják megvédeni magukat a világ ellenséges erői vagy a saját elméjükben lakozó rémségek ellen. Ezen a szinten tulajdonképpen már nem is nagyon tudnak különbséget tenni a kettő között: egyetlen hatalmas fájdalommá és rettegéssé olvadt össze bennük minden. Ezen a ponton az Ötösök azt akarják, hogy legyen mindennek vége. Azt akarják, hogy szűnjön meg a gyötrelem, hogy boruljon feledés mindarra, amit átéltek. Ezt két fő módon próbálhatják elérni.

Az első és legkézenfekvőbb módszer az öngyilkosság. Az egészségtelen Négyesekhez hasonlóan a neurotikus Ötösöknél is megvan az esélye annak, hogy kioltják a saját életüket, bár indítékaik némiképp különbözőek. A Négyesek önutálatuk miatt pusztítják el magukat és azért, hogy utolsó tettükkel némán vádolják azokat, akik szerintük cserbenhagyták őket. Az Ötösök azért hajlamosak az öngyilkosságra, mert az életet értelmetlennek és rémisztőnek tartják. Egyszerűen nem látják további értelmét a létezésnek. (Természetesen az Ötös színezetű Négyeseknél és a Négyes színezetű Ötösöknél e két motiváció valamilyen arányú keveredése figyelhető meg.) Az egészségtelen Ötösök megrémülnek és rosszul lesznek mindattól, amit önmagukban és a világban észlelnek. Arra a következtetésre jutnak, hogy csak úgy vethetnek véget szörnyű élményeiknek, ha a létezésüknek is véget vetnek. Hamlethez hasonlóan a "nem lenni" kilátása számukra is "oly cél" minőt óhajthat a "kegyes".
eposz, 2018. július 01. vasárnap, 00:36
Címkék: Ötös Archetípus Szintjei, Richard Riso, Russ Hudson, Lényegi Minőségek, látnoki felfedező, legegészségesebb Ötösök,
Kommentek
Kiegészítések az Ötöshöz
(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Az Ötös archetípus rövid személyiségrajza

Egészséges:
Átlagos:
Egészségtelen:

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Az Enneagram bölcsessége)

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Fejlődés és leromlás szintjei

1. A látnoki felfedező
2. A lényeglátó megfigyelő
3. A figyelmét összpontosító újító
4. Az igyekvő szakértő
5. A túlfeszített fogalomalkotó
6. A provokatív cinikus
7. Az elszigetelődött nihilista
8. A rettegő "földönkívüli"

Zárógondolatok
eposz, 2018. július 02. hétfő, 16:17
Enneagram - Ötös Archetípus Szintjei
(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Ötös - Megfigyelő/Vizsgálódó

Bűnök:
Mentális: Fukarság
Asztrális: Fösvénység (Mohóság)
Lényegi Minőségek - Erények:
* Mindentudás
* Nemkötődés

Fejlődési - Visszafejlődési Szintek:

1. A látnoki felfedező

A legegészségesebb Ötösök rendelkeznek azzal a paradox képességgel, hogy a valóságot teljes mélységében megértsék, ugyanakkor teljes szélességében átlássák. A dolgokat a maguk egészében fogadják be, ott is felfedezik a rendszert, ahol mások csak zűrzavart látnak. Képesek a meglévő tudás szintetizálására, olyan jelenségek között találnak kapcsolatot, amelyekről addig senki sem tudta, hogy összefüggnek, mint például a tér és az idő, a DNS molekula struktúrái vagy az agyban zajló kémiai reakciók és a viselkedés. Ha művészi hajlamaik vannak, teljesen új művészi ágakat teremthetnek, vagy korábban soha nem látott módon forradalmasíthatják a régieket. Gyakran ezekből az újításokból
eposz, 2018. június 30. szombat, 08:30
ooOcc
https://www.youtube.com/watch?v=oREOrjYB1zE" >target="_blank"

Hatos színezetű Ötös:

Az Ötös a Nyolcas felé mozdul (Integráció):

Az Ötös a Hetes felé mozdul (Dezintegráció):Archetípus - Ötös szintjei:

1. A látnoki felfedező

A legegészségesebb Ötösök rendelkeznek azzal a paradox képességgel, hogy a valóságot teljes mélységében megértsék, ugyanakkor teljes szélességében átlássák. A dolgokat a maguk egészében fogadják be, ott is felfedezik a rendszert, ahol mások csak zűrzavart látnak. Képesek a meglévő tudás szintetizálására, olyan jelenségek között találnak kapcsolatot, amelyekről addig senki sem tudta, hogy összefüggnek, mint például a tér és az idő, a DNS molekula struktúrái vagy az agyban zajló kémiai reakciók és a viselkedés. Ha művészi hajlamaik vannak, teljesen új művészi ágakat teremthetnek, vagy
eposz, 2018. június 02. szombat, 09:18
Közelednek a földönkívüliek is...
https://www.youtube.com/watch?v=36nS7tx5eBA" >target="_blank"
Guy Mitchell - Heartaches By The Number [Fallout: New Vegas OST]Archetípus - Ötös szintjei:

1. A látnoki felfedező
2. A lényeglátó megfigyelő
3. A figyelmét összpontosító újító
4. Az igyekvő szakértő
5. A túlfeszített fogalomalkotó
6. A provokatív cinikus
7. Az elszigetelődött nihilista
8. A rettegő "földönkívüli"


9. Az összeroppanó szkizoid

Hogy mégis valami kevés kontrollt tudjanak gyakorolni növekvő rettegésük és kétségbeesésük felett, a neurotikus Ötösök ugyanazokat az elhárító mechanizmusokat próbálják alkalmazni, amelyeket mindig is használtak; a hasítást és az elszigetelést, de a patológiának ebben a stádiumában e módszerek nem képesek kordában tartani félelmeiket. Egyre inkább szkizoiddá válnak, lehasítják magukat
eposz, 2018. június 01. péntek, 13:36
ccCcc
hajlamos a rámenősségre, a kihívások és a konfliktusok elfogadására, míg a Kilences inkább az agresszió elfojtására, a konfliktusok kerülésére törekszik.

A Nyolcas színezetű Kilences: A "Kényelemkereső"
(Énnálam néhány tulajdonságaiban: Szűz-Oroszlán)

A Kilences és a Nyolcas személyiségjegyei ellentmondanak egymásnak: a Kilences passzív és a másokkal való harmonikus kapcsolatra törekszik, a Nyolcas viszont agresszív, rámenős és elsősorban a saját érdekei vezérlik.

Archetípus - Egyes szintjei:

1. A bölcs realista
2. Az ésszerű ember
3. Az elvhű tanító
4. Az idealista reformátor
5. A rendszerető ember
6. Az ítélkező perfekcionista
7. Az intoleráns embergyűlölő
8. A kényszeres hipokrita
9. A bosszú angyala

Archetípus - Ötös szintjei:

1. A látnoki felfedező
2. A lényeglátó megfigyelő
3. A figyelmét összpontosító újító
4. Az igyekvő szakértő
5. A túlfeszített fogalomalkotó
6.
eposz, 2018. június 01. péntek, 07:57
ccCcc
katasztrófa történhet az ő életükben, akkor is stabilak maradnak, onnét már nem nagyon van visszaút, ebben az életükben legalábbis. Esetleg csak emlékek formáiban. Ha akar visszaemlékszik az illető hogy "Ő" milyen is volt fejletlenebb formáiban, ilyesmire kell ilyenkor gondolni...

Én majdnem úgy "sétálgatok" (Merkúr) ezeknek a típusoknak egyes tulajdonságaiban, mint ahogyan a zenei műfajok közt is. De ugye a Nyolcas színezetű Kilences az még mindig dominánsabb énnálam. Ugyanakkor az Ötös archetípus is, igazából szerintem az az "alap" énnálam, mivelhogy az a "Vizsgálódó" személyiségtípus. Énnálam egyértelműen a Szűz jegynek feleltethető meg, a gondolkodó triászba tartozik. Míg ugye a Nyolcas az egyértelműen énnálam az Oroszlán, az ösztönös triászhoz tartozik. Valakinél lehet másmilyen tűz jegyű csillagjegy vagy aszcendens, mondjuk lehet akár Skorpió is valakinél az ugye víz-tűz jegy. Erre igazából mindenkinek saját magának kell rájönnie, más nem nagyon tud ebben segíteni, csak esetleg leírások
eposz, 2018. június 01. péntek, 07:35
Képek, videók
az idegesség szintjei.jpg
orsi1
2011. december 27. kedd, 17:44
a kis felfedező
erzsikepuskas
2013. december 09. hétfő, 07:46
Felfedező.jpg
pacsakute
2013. május 20. hétfő, 20:29
A kisrigó felfedező útja
bekefiiskola
2012. július 14. szombat, 21:40
Felfedező úton.
janna53
2011. július 12. kedd, 22:06
A felfedezö repülö.png
farkas1945
2010. november 15. hétfő, 16:49
A nagy felfedezők.
bodaanya
2009. szeptember 06. vasárnap, 14:25
Vasco_da_Gama_felfedez őút
margitanya
2009. augusztus 09. vasárnap, 23:31
Dodó a felfedező
katusom
2009. július 30. csütörtök, 11:36
017 felfedező.JPG
cukor1st
2009. május 29. péntek, 18:43
Felfedező kölyök cicák
barkaszjudit
2009. január 07. szerda, 16:18
felfedezők.jpg
miserable
2008. június 04. szerda, 20:38
Felfedező.JPG
barkaszjudit
2007. október 26. péntek, 08:34
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.