Regisztráció  Belépés
2018. január 20. szombat | 3. hét | 20. nap | 12:10 | Fábián, Sebestyén
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mit jelent számomra a magyarság ?
*************************************************

Mit jelent számomra a magyarság ?

Aki állt már megindultan, de büszkén a Feszty-körkép előtt, aki érti hogy mi a mondanivalója a Himnusznak, a Szózatnak, vagy a Bánk bánnak, aki ismeri a magyar népdalokat, olvassa Petőfi vagy Radnóti verseit, Tamási Áron vagy Márai írásait, annak nem kell magyarázni, mit jelent magyarnak lenni.

Én igazából inkább csak érzem, de nehezen tudom megfogalmazni.
Ez nekem egy életszemlélet, az elődeink példamutatása, egy (elég nehéz) életforma.
Magyarnak lenni mást jelent gyerekkorban, felnőttként és valószínűleg mást idős korban is.

A magyarság nekem elsősorban büszkeséget és örömet jelent.

Büszke vagyok hogy ilyen barátságos, vendégszerető, de különös, kicsit titokzatos, ugyanakkor tehetséges, rafinált, és életrevaló nép a magyar. Örülök hogy közéjük tartozok.

Büszke vagyok a történelmünkre, természeti kincseinkre, népművészetünkre, hagyományainkra, kultúránkra, híres embereinkre.

Büszke vagyok Attilára, a hunra és az ő erős birodalmára, Szt. Itvánra és Mátyás királyra, vagy a márciusi ifjakra.

Büszke vagyok a Balatonra, a Hortobágyra, a Dunára, a Tiszára.

Büszke vagyok a kalocsoi, a matyó hímzésre, a halasi csipkére.

Büszke vagyok az aratási ünnepségekre, a szüreti mulattságokra, a búsójárásra.

Büszke vagyok a családtagjaimra, akik a magyar földet művelték és akik ismerték a néphagyományokat. Örülök hogy tudom, mi a komatál, a regölés vagy a kukoricafosztás.
Örülök hogy a gyerekeimnek kiskorukban szebbnél szebb magyar népmeséket olvashattam.

Büszke vagyok Petőfire, Aranyra, Adyra, József Attilára vagy Nagy Lászróra.
Büszke Mikszáth Kálmánra, Jókai Mórra, Wass Albertre vagy Hamvas Bélára.
Büszke Kodály Zoltánra és Bartók Bélára.
Örömmel tölt el hogy olvashatom vagy hallhatom az alkotásaikat.

Büszke vagyok Szent-Györgyi Albertre, Gábor Dénesre vagy Kertész Imrére.
Büszke az Arany csapatra, olimpikonjainkra, a Rubik kockára és a hungarikumokra.
Örülök és büszke vagyok hogy olyan sokmindent kapott tőlünk, magyaroktól a világ.

Büszke vagyok és örülök hogy magyar vagyok ! :)"Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem.
Arany mezők, ezüst folyók,
Hős vértől ázottak, könnytől áradók.
Sajgó sebét felejti Bánk,
Zokog, de szolgálja népe szent javát.

Magyar hazám, te mindenem!
Te érted bátran meghalok,
Te Szent Magyar hazám!

más változatban:
Magyar hazám, megáldalak!
Szép érted élni, érted halni,
Te hős magyar hazám! ""Éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le aggancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük. " (Krúdy Gyula)PETŐFI SÁNDOR: MAGYAR VAGYOK

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsőség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
? Ha vert az óra ? odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét.
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szűlőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!
(Pest, 1847. február.)Radnóti Miklós: Nem tudhatom...

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

(1944. január 17.)PÓSA LAJOS: MAGYAR VAGYOK

Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem,
Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!

Lerajzolta képed szívem közepébe;
Beírta nevedet a lelkem mélyébe,
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Széles e világnak fénye, gazdagsága
El nem csábít innen idegen országba.
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!
yaskane, 2008. október 26. vasárnap, 23:07
Címkék: Tamási Áron, Mátyás királyra, József Attilára, Nagy Lászróra, Büszke Mikszáth Kálmánra, Jókai Mórra,
Kommentek
Átadták az Aase-, az Ivánka Csaba- és a Domján Edit-díjakat
Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára az ünnepségen az Aase-díjról szólva hangsúlyozta, hogy a kiemelkedő teljesítmények és tehetségek számára adható, kifejezetten szakmai díjról van szó, amely a hozzáértő pályatársak döntését és elismerését közvetíti.

"A színpadon az emlékezetes pillanatok megformálásához nagy tehetségekre, színes egyéniségekre, kiváló színészekre van szükség, mint a mai díjazottak is. Akik képesek a karakter minden jegyét egy pillanatba sűríteni, egy jelenetben egy egész élettörténetet elmondani" - mondta a helyettes államtitkár.

Kiemelte: megszokott dolog, hogy a főszereplő kap nagy hangsúlyt, pedig az epizódszereplők sokszor hatásosabban, érzékletesebben és közérthetőbben közvetítik egy mű mondanivalóját és hangulatát. "Bár a színházi emlékezet elsősorban a főszereplőket őrzi meg, semmilyen előadás nem működne epizodisták nélkül" - hangsúlyozta.

Az Aase-díjat, amelyet
velemenyezd, 2017. december 18. hétfő, 19:23
„A bizalom olyan, mint egy darab papír...
,,A bizalom olyan, mint egy darab papír. Ha egyszer összegyűrik, már soha nem lesz a régi."

Tamási Áron

Legyen szép a napja mindnyájunknak
ronix, 2017. november 21. kedd, 20:37
Magyar szórvány napja - Átadták a Bethlen Gábor Alapítvány idei díjait
ügyvivő kurátora azt mondta, megtisztelő, hogy méltathatja emberi helytállását, közösségi szolgálatát. Úgy fogalmazott, hogy szellemi kapcsolat köti össze a nyugalmazott püspökkel.

A kitüntetett 1956-ban Albertirsa lelkésze volt, közfelkiáltással a helyi forradalmi bizottság elnökévé választották. A megtorló pártpolitika miatt novemberben el kellett hagynia Magyarországot - Angliában telepedett le.

Nagy feladatot vállalt, a londoni magyar gyülekezet lelkipásztora lett - közölte Bakos István.

Tamási Áron-díjat kapott Hadnagy Jolán óvónő, a Farkaslakán működő Tamási Áron Művelődési Egyesület vezetője.

Laudátora, Cs. Nagy Ibolya kritikus, a Tamási Áron-díj kurátora arról beszélt, hogy a haza-hazalátogató Tamási Áronnak rendszerint szállást adó ház már rég az enyészeté lett volna, ha Hadnagy Jolán nem építteti újjá. Az ingatlan jelenleg egyebek mellett kiállítások, népdalestek, könyvbemutatók helyszíne - ismertette.

Cs. Nagy Ibolya úgy fogalmazott: nem lehet tudni, hogy a falu az óvónő
velemenyezd, 2017. november 15. szerda, 21:34
Több mint száz program a 23. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában csütörtöktől vasárnapig tartó, Románia egyik legnagyobb könyvvásárának számító rendezvényen több mint negyven erdélyi és magyarországi kiadó, valamint könyvkereskedő vesz részt. A vásárlók több ezer könyvcímből válogathatnak.

Az idei szemle díszmeghívottja a Jelenkor Kiadó és szerzőik: Bartók Imre, Kemény Zsófi, Peer Krisztián, Selyem Zsuzsa és Szabó Róbert Csaba, akiknek külön estjük lesz. A vásár kiemelt programjai között szerepel az Erdély csodái című fotókiállítás, valamint A mai magyar női próza címet viselő beszélgetés, amelynek házigazdája Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó vezetője. A meghívottak Király Kinga Júlia, Márton Evelin, Selyem Zsuzsa és Szeifert Natália.

Az előző évek hagyományához hűen több színházi előadás és koncert is lesz. Az idén a Kolozsvári Állami Magyar Színház nemzetközi sikereket elért Julius Caesar című előadását mutatják be Marosvásárhelyen, amelynek rendezője Silviu Purcarete. A könyvvásáron a Kaláka és Lackfi
velemenyezd, 2017. november 15. szerda, 14:53
Médiatanács: 78,8 millió ismeretterjesztő filmekre, 74,6 millió rádiós műsorokra
szolgáltató magazinműsorok készítését támogató pályázatának idei harmadik fordulójában huszonnyolc sikeres pályázat összesen 74,6 millió forintot kap a kisközösségi, kereskedelmi és közösségi rádiók számára kiírt pályázaton.

Hírműsor kategóriában eredményes pályázó volt a szigetszentmiklósi Lakihegy Rádió, a Rádió Szentendre, az Európa Rádió sátoraljaújhelyi és miskolci adója, a szintén miskolci Csillagpont Rádió, a tiszafüredi Tisza-tó Rádió, a szombathelyi Friss FM, a dunaújvárosi Rádió 24, a Tamási Rádió, a salgótarjáni 100,4 Rádió 1 és a zalaegerszegi 95,1 Rádió 1, a fővárosi Klasszik Rádió 92,1, a székesfehérvári Vörösmarty Rádió, a Bajai Rádió, a kalocsai KORONAfm100 és a Rádió Dabas. Szolgáltató magazinok gyártására támogatáshoz jutott az egri FM7 Rádió, a paksi Fortuna Rádió, a szolnoki Aktív Rádió és az Amadeus Rádió, a Rádió Szarvas, a pécsi 99,4 Rádió 1, a Berettyó Rádió, illetve a Sárvár Rádió. Mindkét kategóriában támogatásban részesül az Érd FM 101,3 és a hódmezővásárhelyi Rádió 7 -
velemenyezd, 2017. november 10. péntek, 14:02
Több mint nyolc tonna a kukorica átlagtermése Tolnában
mondta Vendégh Edit, a NAK Tolna megyei igazgatója az MTI-nek.

Az idei eredményt az aszályos időjárás ellenére sikerült elérniük a megye gazdálkodóinak, úgy, hogy május vége és szeptember között kevés csapadék hullott. A várakozáson felüli termés inkább a technológiának és a kukoricafajtáknak köszönhető - tette hozzá. A nagyobb gazdálkodók körében egyre elterjedtebb a precíziós gazdálkodás, sokan használják a GPS-technológiát, és végeztek talajlazítást. A legjobb terméseredmények a szekszárdi és a tamási járásban születtek, a paksi járás homokos, illetve a bonyhádi járás lejtős termőterületein kevesebb kukorica termett.

A betakarított termés minősége is jó: egyetlen mintavétel sem mutatott ki aflatoxin-fertőzést. Miután a napraforgót és a kalászosokat terv szerint értékesítették, megfelelő tároló kapacitás áll a gazdálkodók rendelkezésére.

A NAK megyei igazgatója beszámolt arról is, hogy a termelők 45 ezer forint körüli áron tudják értékesíteni a takarmánynövényt. A termés kisebb részét az
velemenyezd, 2017. november 08. szerda, 18:14
Erdélyi elitképzésben működik együtt a Sapientia Tudományegyetem és a Mathias Corvinus Collegium
Az együttműködési megállapodást csütörtökön az újságírók jelenlétében írta alá Tonk Márton, a Sapientia kolozsvári dékánja és Lánczi Péter, az MCC igazgatóhelyettese. A megállapodás értelmében a Sapientia befogadja, és tanárokkal is segíti azokat a hét végi képzéseket, amelyeket az MCC szervez erdélyi középiskolás diákok számára.

Az MCC 2014 óta van jelen Erdélyben. Korábban a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban zajlottak a hét végi képzéseket, de mára több mint 350 diák kapcsolódott be a programjaikba, ezért úgy döntöttek, hogy Székelyudvarhely mellett Kolozsváron is tartanak képzéseket. Utóbbiaknak nyújt helyszínt a magyar állam támogatásával működő egyetem kolozsvári kara.

Az középiskolás diákok felvételi vizsgával kerülhetnek be az elitképzésbe, melynek keretében egyebek között magyar és egyetemes történelmet, közgazdaságtant, jogot, pszichológiát tanulhatnak, de az angol és magyar íráskészségüket is fejleszthetik. A felvételt nyert diákok nyolc héten át a rendelkezésükre
velemenyezd, 2017. október 26. csütörtök, 12:42
Pénteken kezdődik a legnagyobb romániai színházi seregszemle öt erdélyi magyar társulat részvételével
sorozatban a hetedik éve meghívottja a fesztiválnak. Az idén is jelen lesz a teátrumnak mind a magyar, mind a román tagozata, így a Tompa Miklós Társulat a Radu Afrim szövegkönyve alapján és rendezésében színre vitt Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan című előadást játssza, míg a Liviu Rebreanu Társulatnak a Bulgakov 17 című produkcióját válogatták be a szervezők. A Mihail Bulgakovnak A mester és Margarita című műve nyomán készült előadás rendezője Bocsárdi László.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Harold Pinter Évforduló című művét mutatja be Alexandru Dabija rendezésében. A temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház a Moliére nyomán készült A Versailles-i rögtönzés avagy a majmos ház című produkciót viszi színre, amelynek rendezője Sardar Tagirovsky.

Az idén első alkalommal kapott meghívást a fesztiválra a nagyváradi Szigligeti Társulat, amely Joël Pommerat Az én kis hűtőkamrám című darabját mutatja be Forgách András fordításában és Theodor Cristian Popescu
velemenyezd, 2017. október 17. kedd, 14:05
Képek, videók
Tamási Áron 1
taltos1
2017. január 06. péntek, 23:34
Tamási Áron 1
taltos1
2017. január 06. péntek, 23:31
Tamasi Aron siremlek
borigit
2015. december 01. kedd, 12:13
Tamási Áron összes novell
molnarlaszlo288
2015. július 21. kedd, 15:08
Tamási Áron ,székely író
farkas1945
2013. december 27. péntek, 12:50
Sepsi-Tamási Áron Színház
maria_kadar_148
2013. november 26. kedd, 11:21
Farkaslaka, Tamási Áron s
06mohild
2013. október 02. szerda, 06:54
Tamási Áron gondolata.jpg
pacsakute
2012. október 12. péntek, 20:32
Tamási Áron idézet.jpg
pacsakute
2012. szeptember 10. hétfő, 06:55
Farkaslaka-Tamasi Aron si
menusgabor
2012. április 30. hétfő, 21:07
Farkaslaka-Tamási Áron Em
pecsioszi
2011. július 25. hétfő, 21:21
királyrák
taltos1
2011. április 02. szombat, 20:08
rántott halfilé,királyrák
soosistvan
2011. január 04. kedd, 20:40
Királyrák,rántotthal,g omb
soosistvan
2010. január 28. csütörtök, 22:36
Királyrák 1,5m, 10kg.
megyerimihaly
2009. november 15. vasárnap, 12:47
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.